Tietosuojaseloste: Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelutietorekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelutietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Jorma Säteri
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö, Kiinteistö- ja rakennusala
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: jorma.sateri [at] metropolia.fi (jorma[dot]sateri[at]metropolia[dot]fi)

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot

Nimi: Markku Leino
Tehtävä: Lehtori, Talotekniikan tutkinto-ohjelman tutkintovastaava
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: markku.t.leino [at] metropolia.fi (markku[dot]t[dot]leino[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelutietorekisterin käyttötarkoitus on auttaa tutkinto-ohjelmaa toteuttamaan laadukkaita palveluita opiskelijoille talotekniikan tutkinto-ohjelmassa. Tähän liittyen sellaisilta talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoilta tiedustellaan, joilla ei ole asennustekniikan kokemusta, että onko heidän mahdollista suorittaa asennustekniikan alaan liittyvä oppimäärä Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyökumppani-oppilaitoksessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu ei itse järjestä asennustekniikan opetusta, asennustekniikan kurssia tai toteutusta lainkaan.

Sen sijaan Metropolia Ammattikorkeakoulu on sopinut sen yhteistyökumppanioppilaitoksina toimivien Vantaan ammattiopisto Varian, Stadin ammattiopiston ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa, että metropolialainen talotekniikan tutkinto-opiskelija voi tarvittaessa käydä suorittamassa joko Variassa, Stadin Ammattiopistossa tai Omniassa asennustekniikan alaan liittyvän oppimäärän. Edellä mainitun asian toteuttamista varten Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman tutkintovastaava lähettää Metropolian hankkiman Deltagonin sec@- turvapostin välityksellä Metropolian yhteistyökumppanioppilaitokselle Excel-muotoisen nimilistan tarvittavine tietoineen niistä Metropolian opiskelijoista, jotka tulevat yhteistyöoppilaitokseen asennustekniikan alaan liittyvän oppimäärän suorittamaan. Tiedot metropolialaisista, hyväksytysti asennustekniikan kurssin suorittaneista opiskelijoista välitetään puolestaan kurssin päätyttyä yhteistyökumppanioppilaitokselta takaisin Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman tutkintovastaavalle turvapostin välityksellä. Tämä prosessi mahdollistaa sen, että tiedot osataan kirjata ylös Metropolia Ammattikorkeakoulun kyseisen talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijan opintosuoritusotteelle. Rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinojen määrittelijänä toimii näin ollen koko prosessin ajan Metropolia Ammattikorkeakoulu. Metropolian yhteistyökumppaniorganisaatiot eivät tallenna omiin opiskelija- ja opintotietorekistereihinsä tietoa metropolialaisista asennustekniikan kurssin suorittajista.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelutietorekisterin henkilötietojen käsittely perustuu julkisen vallan käyttöön ja ammattikorkeakoululakiin:

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelutietorekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelutietorekisterin rekisteröityjä ovat Metropolian talotekniikan opiskelijat.

Henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

PERUS- JA YHTEYSTIEDOT

 • etunimi(t), sukunimi
 • henkilötunnus
 • Metropolian opiskelijanumero
 • sähköpostiosoite
 • tieto, että rekisteröity on Metropolia Ammattikorkeakoulun talotekniikan tutkinto-ohjelman päätoiminen tutkinto-opiskelija
 • tieto, että pohjakoulutus, jonka rekisteröity omaa (ennen ammattikorkeakouluun opiskelijaksi tuloa), on lukiokoulutus ja että henkilö ei ole suorittanut missään aiemmin asennustekniikan kurssia (ja tarvitsee asennustekniikan alaan liittyvän oppimäärän suorittamisen osana ammattikorkeakoulututkintoaan)

OPINTOSUORITUSTIEDOT

 • tieto, että rekisteröity on osallistunut Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyökumppanioppilaitoksina toimivien Vantaan ammattiopisto Varian, Stadin ammattiopiston ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian toteuttamalle asennustekniikan kurssille ja suorittanut yhteistyökumppanioppilaitoksessa alaan liittyvän asennustekniikan oppimäärän.
 • tieto, mitä arvosanaa rekisteröidylle ehdotetaan asennustekniikan kurssin suorittamisesta (yhteistyöoppilaitoksen opettaja lähettää turvapostin välityksellä tiedon Excel-muotoisena listana Metropolia Ammattikorkeakoulun Talotekniikan tutkinto-ohjelman tutkintovastaavalle)

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu alun perin rekisteröidyltä itseltään. Huomioitavaa kuitenkin on, että edellä kuvatun asian toteuttamista varten Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman tutkintovastaava lähettää Metropolian hankkiman Deltagonin sec@- turvapostin välityksellä Metropolian yhteistyökumppanioppilaitokselle Excel-muotoisen nimilistan tarvittavine tietoineen niistä opiskelijoista, jotka tulevat yhteistyöoppilaitokseen asennustekniikan alaan liittyvän oppimäärän suorittamaan.

Tiedot metropolialaisista, hyväksytysti asennustekniikan kurssin suorittaneista opiskelijoista heidän opintosuoritusarvioinnin kera lähetetään puolestaan takaisin päin Metropolia Ammattikorkeakouluun kurssin päättymisen jälkeen: yhteistyöoppilaitoksen opettaja lähettää turvapostin välityksellä tiedon Excel-muotoisena listana Metropolia Ammattikorkeakoulun talotekniikan tutkinto-ohjelman tutkintovastaavalle.

Tämä prosessi mahdollistaa sen, että tiedot ja kurssiarvosana osataan kirjata ylös Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijan opintosuoritusotteelle, osana Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisteriä.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelutietorekisteristä luovutetaan tietoja Metropolian yhteistyökumppanioppilaitoksina toimiville toimivien Vantaan ammattiopisto Varialle, Stadin ammattiopistolle ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle, jotta metropolialainen talotekniikan tutkinto-opiskelija voi tarvittaessa käydä suorittamassa joko Stadin Ammattiopistossa tai Omniassa asennustekniikan alaan liittyvän oppimäärän.

Rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinojen määrittelijänä toimii kuitenkin koko prosessin ajan Metropolia Ammattikorkeakoulu. Metropolian yhteistyökumppaniorganisaatiot eivät tallenna omiin opiskelija- ja opintotietorekistereihinsä tietoa metropolialaisista asennustekniikan kurssin suorittajista.

Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelutietorekisterin sisältämiin tietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta.

Metropolian käyttämien järjestelmien osalta henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu/tullaan laatimaan seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

Eduix Oy ja E-lomakeohjelmisto

Metropolian omalla palvelimella toimivalla e-lomakeohjelmistolla toteutetaan talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kysely siitä, että onko henkilö suorittanut jossakin oppilaitoksessa aiemmin asennustekniikan kurssin. Mikäli opiskelija vastaa edellä mainittuun kysymykseen kielteisesti, tiedustellaan häneltä, että kummassa Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyökumppanioppilaitoksessa (Stadin ammattiopisto vaiko Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia) hän haluaisi käydä suorittamassa asennustekniikan alaan liittyvän oppimäärän. Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelevan henkilön tulee olla suorittanut osana tutkintoaan asennustekniikan alaan liittyvä oppimäärä.

Leijonaverkot Oy (osa Erillisverkot -konsernia, ent. Deltagon Group Oy) ja turvaposti (Deltagonin sec@gw -turvapostiratkaisu)

Metropolian hankkimaa sähköpostin salausratkaisua - Deltagonin sec@gw -turvapostiratkaisua käytetään henkilötietojen välittämiseen Metropoliasta organisaation ulkopuoliseen sähköpostiosoitteeseen. Turvapostia käytetään myös salassa pidettävien asiakirjojen (esim. opiskelijan sanallinen henkilöarviointi on julkisuuslain mukaisesti salassa pidettävä asiakirja) välittämiseen Metropolian ulkopuolisiin sähköpostiosoitteisiin. Ylipäätään Metropoliassa käytetään sähköpostin salausratkaisua aina henkilötietoja ja/tai salassa pidettävien asiakirjoja sisältävän sähköpostin lähettämiseen silloin kun sähköpostia lähetetään ei @metropolia.fi -päätteiseen sähköpostiosoitteeseen, tai sellaisesta takaisinpäin Metropoliaan). Metropolian sisäiseen viestiliikenteeseen ei tarvitse käyttää sähköpostin salausratkaisua, koska sisäinen viestiliikenne on lähtökohtaisesti suojattua (@metropolia.fi -päätteisestä sähköpostiosoitteesta toiseen @metropolia.fi -päätteiseen Metropolian sähköpostiosoitteeseen viestiä lähetettäessä).

Eduix Oy ja OMA-/Peppi-opiskelijahallintojärjestelmä

Talotekniikan tutkinto-opiskelijoiden Metropoliassa ja Metropolian yhteistyöoppilaitoksissa suorittamat opintosuoritustiedot kirjataan OMA-/Peppi-järjestelmään keskitetysti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelutietorekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä lähtökohtaisesti pysyvästi.

Säilytysaika perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017).

Säilytysajan määräytymisessä on otettu huomioon mm. seuraava sääntely:

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelutietorekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelutietorekisterin avulla hallitaan talotekniikan tutkinto-ohjelman toimintaa ja palveluita.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelutietorekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.