Hakeminen syksyllä 2023 alkaviin korkeakouluopintoihin valmentaviin koulutuksiin

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2023 alkaviin korkeakouluopintoihin valmentaviin koulutuksiin alkaa 24.4.2023 klo 08:00 ja päättyy 5.5.2023 klo 15.00.

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Opintopolussa. Hakija voi täyttää yhden hakemuksen, jolla hän voi hakea kahteen hakukohteeseen. Hakukohteet tulee ilmoittaa mieluisuusjärjestyksessä siten, että hakija valitsee ensimmäiseksi hakutoiveekseen sen koulutuksen mihin haluaa päästä eniten. Mieluisuusjärjestystä voi muuttaa vain hakuaikana. Opiskelijavalintakriteerit täyttävälle hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa korkeammasta mahdollisesta hakutoiveesta, eli jos hakija täyttää molempien hakutoiveidensa opiskelijavalintakriteerit, hänelle tarjotaan opiskelupaikka korkeimmasta hakutoiveesta.

Lähetettyään hakemuksen hakija saa vahvistuksen hakemuksen tallentumisesta ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tässä sähköpostissa on linkki, jonka kautta hakija voi palata hakemukselle, sekä tarvittaessa muokata hakemuksensa tietoja ja liitteitä.

Hakukelpoisuus

Hakijoilla tulee olla ammattikorkeakoululain (L 2014/932, 25 §) edellyttämä kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin viimeistään opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä:

 1. lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitettu tutkinto kuten esim.
  - Suomen kansallisen lukion päättötodistus
  - suomalainen ylioppilastutkinto
  - European Baccalaureate
  - International Baccalaureate Diploma
  - Deutsches Internationales Abitur (entinen Reifeprüfung)
 2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto,
 3. suomalainen korkeakoulututkinto, tai
 4. ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin (myös korkeakoulututkinto käy).

Lisäksi hakijoilla tulee olla eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 vastaavat suomen kielen taidot. Hakijan ei tarvitse toimittaa todistusta kielitaidostaan, sillä kielitaito testataan valintakokeen yhteydessä. Valintakokeeseen kutsutaan vain ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat hakemuksella ilmoittaneet omaavansa vaaditut kielitaidot. Hakija ohjataan arvioimaan kielitaitonsa EUROPASS itsearviointilokerikon avulla.

Harkinnanvaraista valintaa ei käytetä.

Hakukelpoisuuden osoittaminen

Hakijan tulee osoittaa hakukelpoisuutensa tutkinnon myöntäjän antamalla virallisella todistuksella josta ilmenee, että tutkinto on suoritettu. Lisäksi hakijan tulee toimittaa viralliset käännökset (käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima) todistuksista, jotka ei eivät ole suomen, ruotsin, tai englannin kielellä. Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tulee olla suoritettu siten, että hakukelpoisuus on todettavissa Opintopolun hakemukselle, viimeistään opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä ladattujen virallisten dokumenttien perusteella.

Hakukelpoisuus tulee osoittaa siten, että hakukelpoisuus on tarkistettavissa viimeistään opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Todistuksia, joiden tiedot näkyvät valtakunnallisessa Koski-palvelussa, ei tarvitse toimittaa. Hakija voi tarkistaa Koski-palvelussa näkyvän tietonsa Oma Opintopolku -palvelussa olevan ”siirry opintosuorituksiin” linkin kautta.

Käsittelyn nopeuttamiseksi hakukelpoisuuden osoittavat dokumentit pyydetään lataamaan hakemukselle jo hakemusta täyttäessä, tai mahdollisimman pian hakemuksen lähettämisen jälkeen (skannattu tiedosto tai hyvälaatuinen kännykkäkamerakuva riittää). Todistukset tarkistetaan kuitenkin vasta siinä vaiheessa, jos hakija tulee valituksi koulutukseen ja ottaa hänelle tarjotun opiskelupaikan vastaan. Hakemuksensa tietoja ja liitteitä pääsee muokkaamaan hakemuksen lähettämisen jälkeen vahvistussähköpostissa mainitun linkin kautta.

Jos hakija on pakolainen (*) tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa (**), tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, hänen tulee toimittaa hakukelpoisuuden osoittavien todistusten sijaan jokin seuraavista asiakirjoista:

 • statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella, josta on poistettu/peitetty mahdolliset arkaluonteiset tiedot), tai
 • muukalaispassi, jossa on merkintä ”henkilöllisyys varmistamatta”, tai
 • maahanmuuttoviraston myöntämän kuvallisen henkilökortin, tai
 • maahanmuuttoviraston maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa turvapaikkahakemuksensa käsittelyn ajan

*) Pakolaisasemassa oleva eli turvapaikka = Oleskelu kotimaan tai pysyvän asuinmaan ulkopuolella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa. Vainon syyn tulee olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide. Lisäksi edellytetään, että henkilö on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen valtion suojeluun.

**) Pakolaiseen rinnastettavassa asemassa on toissijaista suojelua saava henkilö = henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Voidakseen tulla valituksi hakijan tulee suorittaa valintakokeen kaikki osiot hyväksytysti. Tasapistetilanteissä käytetään ylitäyttöä (esim. jos viimeisin hyväksyttävissä oleva hakija on tasapisteissä jonkun toisen hakijan kanssa, molemmat hakijat valitaan).

Opiskelijavalintakriteerit täyttävälle hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa korkeammasta mahdollisesta hakutoiveesta, eli jos hakija täyttää molempien hakutoiveidensa opiskelijavalintakriteerit, hänelle tarjotaan opiskelupaikka korkeimmasta hakutoiveesta.

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 20.6.2023 ja hakija voi tulla hyväksytyksi varasijoilta 1.8.2023 klo 15.00 saakka. Hyväksytylle hakijalle tarjotaan vain yhtä paikkaa, joka on hakukohteiden järjestyksessä korkein mahdollinen. Hakija saa opiskelijavalintapäätöksen hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Opiskelijavalintapäätöksen lisäksi hyväksytyille hakijoille lähtee Opintopolku-järjestelmästä automaattinen sähköposti koskien vastaanotettavissa olevaa opiskelupaikkaa. Sähköposti sisältää tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamista varten, sekä linkin jonka kautta Opintopolun sähköiseen paikan vastaanottoon pääsee siirtymään. Hakijan ei tarvitse tehdä läsnäoloilmoittautumista.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli todistuksia ei toimiteta ilmoitettuun määräaikaan mennessä, tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 57). Oikaisupyyntöohje (pdf).

Opiskelupaikan vastaanotto

Vahvistaakseen opiskelupaikkansa valitun hakijan tulee ottaa se vastaan 7 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan julkaisusta klo 15:00 mennessä. Jos opiskelupaikkaa ei oteta vastaan annettuun määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu Opintopolussa joko Oma Opintopolku -palvelun kautta, tai käyttämällä osoitteesta noreply [at] opintopolku.fi (noreply[at]opintopolku[dot]fi) mainittua linkkiä. Opiskelija saa tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottoon sähköpostitse.

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat 4.9.2023 ja päättyvät 28.2.2024. Koulutusta ei aloiteta, jos ryhmään ei saada riittävää määrää opiskelijoita.