Hakeminen syksyllä 2024 alkavaan korkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen