Lämpöpumput ja niiden käyttöönotto asuinrakennuksissa (10–12 op)

Lämpöpumput tukevat muita asuinrakennuksen lämmitysratkaisuja ja ne ovat energiatehokkaita vaihtoehtoja. Niiden avulla voidaan tuottaa enemmän lämpöä tai viilennystä pienemmällä energiamäärällä verrattuna suoraan sähkölämmitykseen tai ilmastointiin.

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
15.1.2024–30.5.2024
Laajuus
10-12 op
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
7.11.2023–31.12.2023
Aloituspaikat
30
Hinta
Maksuton

Bannerikuva koulutukselle Lämpöpumput

Haluatko oppia lämpöpumpuista sekä niiden käyttöönotosta asuinrakennuksissa?

Lämpöpumput ovat suosittu lämmitysmuoto ja niiden suosio kasvaa nopeaa tahtia eri kokoisissa kiinteistöissä. Parhaimmillaan lämpöpumput toimivat erinomaisesti niin kiinteistön lämmitykseen kuin viilennykseenkin. Koulutuksen aikana opit onnistuneen lämpöpumppuhankinnan valmistelusta käyttöönottoon.
Koulutus järjestetään keväällä 2024.

Kenelle Lämpöpumput ja niiden käyttöönotto asuinrakennuksissa -koulutus sopii?

 • Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään lämpöpumppualalla
 • Henkilöille, jotka tarvitsevat perusosaamista lämpöpumppujen toiminnasta, käyttömahdollisuuksista sekä asuinrakennusten lämpöpumppuhankkeiden toteutuksesta ja projektin läpiviennistä.
 • Teknisellä tai rakennusalalla toimiville tai tulevaisuudessa alalle pyrkiville
 • Teknisen myynnin parissa työskenteleville tai tulevaisuudessa sellaisiin tehtäviin aikoville
 • Isännöinnin tai kiinteistönhuollon parissa työskenteleville
 • Henkilöille, joilla on kaupallisen alan tausta, joilla on lisäksi kiinnostus ja halu oppia lämpöpumppujen teknisestä puolesta.

Huom! Tämä koulutus ei anna lämpöpumppuasentajan pätevyyttä. Koulutuksessa kuitenkin tutustutaan kylmäalan asentajan pätevyyden hankintaan.

Vaatimukset koulutukseen hakeutujille

 • Lämpöpumput ovat kylmäkoneita, joiden käyttöönotossa tarvitaan perusymmärrystä lämpöopista ja termodynamiikasta.
 • Koulutukseen ei ole pääsykoetta. Kaikki hakijat haastatellaan ennen koulutukseen valitsemista. Haastattelussa käydään läpi hakijan koulutustaustaa sekä työelämätaustaa. Haastattelussa varmistetaan tekniikan alan pohjatietämyksen riittävä taso. Haastattelut aloitetaan jo hakuvaiheessa.
 • Koulutus on tarkoitettu muille kuin Metropolian tutkinto-opiskelijoille. Metropolian tutkinto-opiskelijana et voi osallistua koulutukseen.
 • Koulutus järjestetään suomen kielellä. Mikäli äidinkielesi ei ole suomi, tarvitset B2.1-tason suomen kielen osaamisen.

Opintojen sisältö

Opintokokonaisuus koostuu kahdesta 5 opintopisteen laajuisesta kurssista. Lisäksi voit suorittaa 2 opintopisteen kokoisen vapaavalintaisen työharjoittelun alan yrityksessä. Opiskelija hankkii pääsääntöisesti työharjoittelupaikan itse. Lämpöpumppujen perusteet (5 op) -osioon kuuluu lisäksi uraohjaus.

Lämpöpumppujen perusteet (5 op)

 • Ajankohta 15.1.–15.3.2024
 • Hybriditoteutus, lähi- ja etäluennot, luennoista otetaan tallenteet
 • Kouluttaja: Esko Kaappola, Metropolia

Koulutuksen sisältö:

 • Lämpöpumppujen tekninen toiminta ja siihen liittyvä termodynamiikka
 • Lämpöpumppujen lämmönlähteet
 • Tietoa kylmäaineista
 • Eri lämpöpumpputyypit
 • Lämpöpumput ja lämmöntalteenotto
 • Uraohjaukseen osallistuminen

Osaamistavoitteet:

 • Ymmärtää lämpöpumppujen tärkeimmät ominaisuudet
 • Tuntea eri lämpöpumpputyypit
 • Tietää lämpöpumppujen hyötysuhteeseen vaikuttavia tekijöitä
 • Tietää lämpöpumppujen liittämisestä laitteisiin
 • Tunnistaa oma osaaminen liittyen energia-alaan

Kurssisuorituksen arviointi: hyväksytty - hylätty

Toteutus:

Koulutus toteutetaan pääasiassa lähiluennoilla, mutta luennoista otetaan myös tallenne, jonka voit katsoa oman aikataulusi mukaan. Ensimmäinen luentopäivä maanantai 15.1.2024 on lähiluento. Ajankohtiin voi tulla muutoksia. Lähiluennot pidetään Metropolia Myllypuron kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Aikataulu ja luentopäivät:

Koulutukseen kuuluu pakollinen digiorientaatio koulutuksen alussa.

maanantai 15.1.2024klo 10–11 (digiorientaatio)
maanantai 15.1.2024klo 12–16 (lähiluento)
maanantai 22.1.2024klo 10–14
tiistai 23.1.2024klo 9–13
keskiviikko 31.1.2024klo 12–15
perjantai 2.2.2024klo 12–16
tiistai 6.2.2024klo 13–16
maanantai 12.2.2024klo 10–14
tiistai 13.2.2024klo 9–13
perjantai 1.3.2024klo 9–11, tentti
perjantai 8.3.2024klo 10–12, tentin läpikäynti

Lämpöpumppujen käyttöönotto asuinrakennuksissa (5 op)

Ajankohta 22.2.–20.5.2024
Hybriditoteutus: lähi- ja etäluennot, luennoista otetaan tallenteet
Kouluttaja: Harri Fränti, Taitotalo

Koulutuksen sisältö:

 • Kylmälainsäädäntö ja sen kehitysnäkymät
 • Lämpöpumppujen markkinatilanne Suomessa sekä maailmanlaajuisesti
 • Lämmöntarve ja lämmityksen perussäädön tekeminen
 • Eri lämpöpumppujärjestelmät ja niiden markkinointi
 • Lämpöpumppujen käyttöönotto asuinrakennuksissa ja näkökulma asiakaspalveluun
 • Lämpöpumppujen toiminnan seuranta ja optimointi
 • Projektinhallinta ja toimituksen laadunvarmistus
 • Kiinteistöautomaation merkitys lämpöpumppuprojekteissa

Osaamistavoitteet:

 • Tietää kylmäalan lainsäädännöstä
 • Saada yleiskuva lämpöpumppujen markkina- ja kehitysnäkymistä
 • Tietää eri lämpöpumppujärjestelmät sekä lämmön tuottamisen merkitys rakennukselle ja ihmiselle
 • Oppia asiakasarvon tuottamisesta ja markkinoinnista lämpöpumppuihin liittyen
 • Ymmärtää lämpöpumppujen perussäätö, käyttöönotto ja toiminnan seurantaan liittyvät asiat
 • Tietää lämpöpumppujärjestelmien optimoinnista ja kiinteistöautomaation roolista

Huom! Koulutus ei sisällä lämpöpumppuasennuksen yksityiskohtia eikä anna lämpöpumppuasentajan pätevyyttä.
Kurssisuorituksen arviointi: hyväksytty - hylätty

Toteutus:

Koulutus toteutetaan pääasiassa lähiluennoilla, mutta luennoista otetaan myös tallenne, jonka voit katsoa oman aikataulusi mukaan. Ajankohtiin voi tulla muutoksia. Lähiluennot pidetään Metropolia Myllypuron kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Aikataulu ja luentopäivät:

keskiviikko 28.2.2024klo 9–13
tiistai 5.3.2024klo 9–13
tiistai 12.3.2024klo 9–13
keskiviikko 20.3.2024klo 9–13
tiistai 26.3.2024klo 9–13
tiistai 9.4.2024klo 9–13
tiistai 16.4.2024klo 9–13
keskiviikko 24.4.2024klo 9–13
tiistai 7.5.2024klo 9–11, tentti

Vapaavalintainen työssäoppimisjakso lämpöpumppualan yrityksessä (2 op)

Ajankohta 15.2.–15.5.2024
Yliopettaja Antti Tohka, Metropolia

Koulutuksen sisältö:

 • Lämpöpumppualaan liittyvä työharjoittelu, kesto 2 vko–2 kk. Lähtökohtaisesti opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan.
 • Uraohjaukseen osallistuminen

Osaamistavoitteet:

 • Saat käytännön kokemusta lämpöpumppualalta ja luot omia työelämän verkostoja
 • Selkiytät omia tavoitteita ja suunnitelmia työhön ja uraan liittyen

Kurssisuorituksen arviointi: hyväksytty - hylätty

Opintojen toteutus

Opinnot järjestetään hybridimuotoisena eli opintokokonaisuus koostuu niin etä- kuin lähiopetuksesta. Lähiopetuksen aikana tapahtuva verkostoituminen hyödyttää niin työllistymisessä kuin oppimisessakin. Lähiopetus toteutetaan Myllypuron kampuksella. Koulutukseen voi kuulua luennoitsijoiden antamia tenttejä tai oppimistehtäviä. Luennoista otetaan myös tallenteet.

Uraohjaus

Koulutukseen kuuluu uraohjaus, joka koostuu oman urasuunnitelman palauttamisesta sekä keskustelusta uraohjaajan kanssa. Uraohjauskeskustelussa selvitetään osallistujan omia tulevaisuuden uratoiveita, -tavoitteita ja -unelmia. Jokainen voi hyötyä uraohjauksesta, vaikka oma urapolku ja työhistoria olisi jo pitkä. Keskustelussa uraohjaajan kanssa pääsee pohtimaan omaa tulevaisuuttaan ja se voi antaa vastauksia ja selkeyttää omia päämääriä esimerkiksi alanvaihdon yhteydessä. Halutessasi uraohjaaja voi antaa sinulle lisäksi vinkkejä esimerkiksi CV:n kanssa. Mikäli osallistuu vapaavalintaiseen työssäoppimisjaksoon, kirjoitetaan lisäksi työssäoppimisraportti.

Yhteystiedot

Koulutukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Uudet osaamispolut energia-alalle -hankkeen projektipäällikköön

Taina Rautiainen
Projektipäällikkö
taina.rautiainen [at] metropolia.fi (taina[dot]rautiainen[at]metropolia[dot]fi)
Puh. 050 345 2754

Seuraa meitä somessa, niin pysyt parhaiten kartalla tulevista koulutuksista:

LinkedIn | Facebook | Instagram

Tai tilaa hankkeen uutiskirje e-lomakkeen kautta