Itsetuntemuksesta itseohjautuvuuteen -täydennyskoulutus

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
17.9.2024-31.1.2025
Laajuus
5 op
Opetuspaikka
Aloituspaikat
20

Kiinnostaako sinua itsetuntemus, itseohjautuvuus, systeemisyys, jaettu johtajuus, luova yhteisöllisyys ja hyvinvointi?

Itsetuntemuksesta itseohjautuvuuteen -täydennyskoulutuksen tavoitteena on vastata koulumaailman jatkuvan oppimisen, muutosten ja moninaisuuden tuomiin motivaatio-, jaksamis- ja osaamishaasteisiin. Koulutus lisää valmiuksia itsetuntemukseen pohjautuvaan itseohjautuvuuteen sekä yhteisöohjautuvuuteen ja valottaa systeemisen ajattelun viitekehystä sekä opettajan että koulun näkökulmasta. Koulutus kutsuu jaetun johtajuuden mahdollisuuksiin ja se toteutetaan yhteisöllisen pedagogiikan työtavoin.

Koulutuksen kuvaus

Itsetuntemuksesta itseohjautuvuuteen -koulutus tarkastelee oppimista kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävänä toimintana ja antaa välineitä itseohjautuvaan hyvinvoinnin huolehtimiseen kussakin ammattiuran vaiheessa. Tarjolla on myös työkaluja yhteisölliseen toimintaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Kussakin jaksossa on esillä aiheeseen liittyvää teoriaa, kokemuksellista tutkimista, vertaistyöskentelyä ja vaihtuva luova näkökulma käsiteltäviin aiheisiin. Tarinateatterilliset simulaatiot kuuluvat myös vahvasti jokaiseen lähijaksoon.

Koulutus avaa mahdollisuuksia omaan ja yhteisön työhön vaikuttamiseen koulutyön reunaehtojen puitteissa. Hanke liittyy osittain rehtoreille tarjottavaan jaetun johtajuuden koulutukseen, ja tämä koulutus tarjoaa opettajan näkökulmaa systeemisessä, jaetun johtajuuden toimintakulttuurissa.

Viiden opintopisteen kokonaisuus toteutuu orientaatiotehtävän, kahdeksan koulutuspäivän ja yksipäiväisen loppuseminaarin muodossa. Loppuseminaari järjestetään yhteisenä rehtorikoulutuksen Jaettu johtajuus kouluyhteisössä -hankkeen kanssa. Koulutuspäivät toteutetaan lähiopiskeluna luentojen, harjoitteiden, kirjallisuuden ja vertaisryhmätyöskentelyn menetelmin. Jokaiseen koulutuskertaan kuuluu myös taiteellinen, aiheeseen liittyvä ja aihetta syventävä työskentely. Koulutuspäivien välillä osallistujat kokoontuvat myös vertaisryhmiin ja työstävät omaa kehittämisprosessiaan sen tukemana. Koulutuspäivät toteutetaan Metropolian Arabian kulttuurikampuksella os. Hämeentie 135 D 00560 Helsinki.

Koulutuksen aikataulu ja teemat

  • 17. ja 18. 9. klo: 10.00-16.00 Itsetuntemuksesta itseohjautuvuuteen

  • 7. ja 8. 10. klo: 10.00-16.00 Systeemisyys kouluyhteisössä

  • 12. ja 13.11. klo: 10.00-16.00 Jaettu johtajuus opettajan työssä

  • 10. ja 11. 12 klo: 10.00-16.00 Pedagoginen yhteisöllisyys ja hyvinvointi

  • 22.1.2025 klo: 10.00-16.00 Loppuseminaari

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja tarkoitettu työsuhteessa oleville peruskoulun, ammatillisen opetuksen, lukio-opetuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön kasvatus- ja opetushenkilöstölle sekä koulukuraattoreille. OPH:n rahoituksen ansiosta koulutus on osallistujalle maksutonta. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Tule mukaan! Haku koulutukseen on auki 1.3.2024-15.6.2024

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat pitkänlinjan erityisasiantuntijat Päivi Rahmel, Jukka-Pekka Heikkilä ja Mikko Salonen.

Koulutuskokonaisuuden vetäjänä on tarinateatterikouluttaja, pitkäaikaisesti teatteri-ilmaisun koulutusta johtanut ja kehittänyt Päivi Rahmel. Päivi on tehnyt pitkän uran Metropoliassa soveltavan draaman lehtorina. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (luokanopettaja), työnohjaaja sekä psykodraama- ja tarinateatterikouluttaja. Jukka-Pekka Heikkilä on organisaatiopsykologi, systeemisyyden ja muutokseen liittyvien kysymyksien asiantuntija sekä Metanoia Instituutin toimitusjohtaja. Mikko Salonen KM on Konsulttipajan vetäjä, joka on toiminut pitkään kouluyhteisöjen ja rehtorikoulutuksen kehittäjänä, suunnittelijana ja kouluttajana sekä kansallisissa että kansainvälisissä ohjelmissa.

Lisätietoja

Päivi Rahmel/ projektipäällikkö ja vastaava kouluttaja
p. 0400 674 717
paivi.rahmel [at] metropolia.fi (paivi[dot]rahmel[at]metropolia[dot]fi)

Matleena Kaurila / projektisuunnittelija
matleena.kaurila [at] metropolia.fi (matleena[dot]kaurila[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 6529 433