Johtosävelet 2.0

Kohderyhmä Tavoite Koulutuksen teemat ja toteutus Kouluttajat Paikka Ilmoittautuminen Lisätietoja

Tarvitsetko välineitä organisaatiosi toimintakulttuurin muutoksen johtamiseen? Miten pedagogista laatua johdetaan? Kuinka saat oppilaitoksesi koko potentiaalin mukaan muutoksessa elämiseen ja yhteistoiminnalliseen kehittämiseen? Tarvitsetko tukea vuorovaikutuksen, yhteistyön ja verkostotyön johtamiseen? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Johtosävelet 2.0 -täydennyskoulutus.

Kohderyhmä

Johtosävelet 2.0 -koulutus on suunnattu taiteen perusopetuksen ja ammatilliseen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten johdolle, hallinnolle, tiimien vetäjille ja luottamushenkilöille. Samasta oppilaitoksesta voi koulutukseen osallistua useampi henkilö. Jokainen osallistuja voi lisäksi pyytää kolmannelle lähiopetuskerralle mukaan 1-2 työntekijää/kollegaa omasta organisaatiostaan.

Tavoite

Koulutus keskittyy tarkastelemaan toimintakulttuurin muutoksen johtamista ja pedagogisen laadun parantamista uusien OPS:ien näkökulmasta. Koulutuksessa käytetyt työtavat antavat välineitä jaettuun ja valmentavaan johtajuuteen, ne tukevat kehittäjäosaamista ja uusien toimintamallien pilotointia oppilaitoksissa sekä oppilaitoksen yhteisten arvojen tunnistamista ja kestävää kehitystä. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää oppilaitoskohtaisesti johtamisen välineitä dialogisen, oppivan ekosysteemin rakentamiseen.

Koulutuksen teemat ja toteutus

Johtosävelet 2.0 -koulutuksen kantava teema on toimintakulttuurin kehittäminen, jota lähestytään neljän alateeman kautta. Koulutus rakentuu lähiopetusjaksoista, webinaareista, ohjatusta etäopetuksesta, seminaareista sekä organisaatio- ja tiimikohtaisesta sparrauksesta.

Aikataulu ja teemat

Ennakkotehtävä marraskuussa 2019.

To-pe 30.–31.1.2020
Toimintakulttuuri ekosysteeminä

To-pe 12.–13.3.2020
Dialogi ja vuorovaikutus oppilaitoksen toimintakulttuurissa

Ti-ke 8.–9.9.2020
Oppivan toimintakulttuurin johtaminen

To-pe 29.–30.10.2020
Oppivan organisaation johtaminen

Koulutuspäivien rakenne

Päivä 1.

10–12.30 Etätehtävien purku (yhteiskehittelyn menetelmiä)
12.30–13.30 Lounas (omakustanteinen)
13.30–17 Lähijakson teema: asiantuntijapuheenvuorot ja soveltavaa työskentelyä

Päivä 2.

9–10 Syventävää työskentelyä (toiminnallisia menetelmiä)
10–12 Fokusointi omaan ekosysteemiin, pienryhmätyöskentelyä (työnohjauksellisia menetelmiä)
12–13 Lounas (omakustanteinen)
13–14 Kehittämisen näyttämö - tarinateatterityöskentely kokemusten peilinä
14–15.30 Etätyöskentelyn pohjustaminen

Välityöskentely ja -sparraus

  • kurssin työskentelyalustalla koulutuspäivien sisältöä ennakoivaa ja syventävää materiaalia
  • omaan työhön nivoutuvia etätehtäviä omassa organisaatiossa
  • vertaisryhmän työskentelyä
  • etäsparraus henkilö-, organisaatio- tai ekosysteemikohtaisesti

Koulutus jatkaa Muutosjohtaja- ja Johtosävelet -koulutuksien teemoja. Tutustu Muutosjohtaja- ja Johtosävelet -koulutusten loppujulkaisuihin:
https://muutosjohtajat.metropolia.fi

Palautetta 2018–19 toteutetusta Johtosävelet -koulutuksesta:

“Todella hyvin suunniteltu kurssi. Antaa todella eväitä johtajuuteen. Mukana kivoja ihmisiä. Kannattaa liittyä mukaan.”

Kouluttajat

Pääkouluttajina toimivat MuT, TO(Story) Leena Unkari-Virtanen ja KM, TO(Story) Päivi Rahmel sekä rehtori Ilari Iivonen Musiikkiopisto Avoniasta ja rehtori Petri Aarnio Keski-Helsingin musiikkiopistosta. Vierailevia kouluttajia ovat muun muassa organisaatiokonsultti, systeemisyyden tutkija, Jukka-Pekka Heikkilä (Senior Coach, Humap) ja OPH:n edustaja.

Leena Unkari-Virtanen

“Toimin Metropolian musiikin tutkinnossa lehtorina, projektipäällikkönä, kouluttajana ja tutkijana.
Muutoksen ja traditioiden ristipaine on minulle tuttua myös työnohjaajan ja Metropolian musiikin tutkintovastaavan näkökulmista. Vuosien kokemus kehittämisprojektien suunnittelusta, toteuttamisesta, ohjaamisesta ja valmentamisesta on syventänyt kiinnostustani organisoitumisen ja tiimityön johtamisen kysymyksiin - ja myös työn flown tukemiseen ja palauttamiseen. Dialogin, vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan edistäminen on mielestäni avain moniin aikamme muutoshaasteisiin, mutta saattaa vaatia myös suurta kärsivällisyyttä, avoimuutta ja pitkäjänteisyyttä.”

Päivi Rahmel

“Elämänmittainen kiinnostukseni liittyy ihmiseen, vuorovaikutukseen ja luoviin oppimisprosesseihin. Erityisosaamistani on narratiivisuus, toiminnalliset menetelmät ja taiteen käyttö oppimisen ja kehittämisprosessien syventäjänä. Olen toiminut monien organisaatioiden ja erilaisten johtoryhmien valmentajana ja työnohjaajana. Johtamisen maailma on tullut tutuksi niin pienen yrityksen perustajana ja toimitusjohtajana kuin koulutuspäällikkönä ja tutkintovastaavana Metropoliassa Esittävän taiteen koulutusohjelmassa. Uusi ekosysteemeihin liittyvä jatkuvan organisoitumisen ajatus kiinnostaa ja sen tuomat haasteet ja mahdollisuudet ovat oman oppimiseni keskiössä juuri nyt.”

Paikka

Koulutus järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksella
Hämeentie 135 D, Helsinki.

Ilmoittautuminen

Koulutus on tällä hetkellä täyteen varattu.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset

Lehtori Leena Unkari-Virtanen
leena.unkari-virtanen [at] metropolia.fi (leena[dot]unkari-virtanen[at]metropolia[dot]fi)
Leena Unkari-Virtanen LinkedInissä

Lehtori Päivi Rahmel
p. 040 334 0615
paivi.rahmel [at] metropolia.fi (paivi[dot]rahmel[at]metropolia[dot]fi)

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Tuottaja Pirjo Aittomäki
p. 040 195 4107
pirjo.aittomaki [at] metropolia.fi (pirjo[dot]aittomaki[at]metropolia[dot]fi)