Opettaja äänessä - työkaluja kestävään äänenkäyttöön

Perustiedot

Laajuus
3 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
22.4.-5.6.2024
Aloituspaikat
20
Hinta
Maksuton

Metropolia Ammattikorkeakoulussa alkaa Opettaja äänessä -täydennyskoulutus syyskuussa 2024. Koulutuksessa etsitään käytännön työkaluja opettajan äänenhuoltoon sekä kestävään tapaan käyttää ääntä. Hyvinvoiva puheääni sekä äänenhuollon keinot ovat tärkeä osa opettajan ammattitaitoa.

Täydennyskoulutus koostuu kahdesta lähikoulutusjaksosta sekä etäyhteydellä toteutettavasta, kokoavasta loppuseminaarista. Koulutuspäivät sisältävät luentoja, vertaisryhmätyöskentelyä, välitehtäviä sekä yhteistä jakamista ja reflektointia. Lisäksi koulutus sisältää yksinkertaisia ja helposti työn ohessa toteutettavia äänenkäytön harjoituksia, jotka vahvistavat ja tukevat opettajaa kestävässä äänenkäytössä.

Koulutuksesta vastaa Metropolian laulun lehtori Raili Honkanen-Korhonen. Vierailevina kouluttajina toimivat puheterapeutti Oona Talvensaari sekä osteopaatti, HoitavaHengitys HB® -ohjaaja ja VoiceWell-hoitaja Kirsi Vaalio.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta, ja tarkoitettu kaikille opetustyössä työskenteleville. OPH:n rahoituksen ansioista koulutus on osallistujille maksutonta. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Koulutuksen teemat ja toteutus

Koulutusjaksot ovat:

1. Välineitä äänenkäytön haasteisiin

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus.

pe 6.9.2024 klo 16.30-20.00
la 7.9.2024 klo 10.00-16.00.

  • Äänentuottoelimistön toimintaperiaatteet ja anatomia
  • Luonteva äänenkäyttö osana kokonaisvaltaista hyvinvointia
  • Äänentuoton toiminnallinen harjoittelu

2. Kohti kestävää äänenkäyttöä

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus.

pe 4.10.2024 klo 16.30-20.00
la 5.10.2024 klo 10.00-16.00.

  • Ääniongelmat ja niitä korjaavat toimenpiteet
  • Äänen vahvistamisen apuvälineet ja niiden käyttö
  • Akustiikan ja sisäilman vaikutus opettajan äänenkäyttöön
  • Äänenkäyttöä tukevat ryhmänohjauksen tavat

3. Tietoa ja taitoa äänenkäyttöön

Yhteinen loppuseminaari Zoom-etäyhteydellä

ma 4.11.2024 klo 17.00-18.30.

Kokoava loppuseminaari, jossa reflektoidaan opittua sekä saadaan eväitä opettajan työn arkeen äänenkäytön näkökulmasta.

Haku koulutukseen

Hae Opettaja äänessä -koulutukseen e-lomakkeella ke 5.6.2024 mennessä.

Koulutuksen osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä huomioiden osallistujien työtehtävät sekä alueellisuus. Koulutus on osallistujille maksuton: se järjestetään Opetushallituksen tuella. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Lisätietoja

Kirsi Leutonen
Projektisuunnittelija
kirsi.leutonen [at] metropolia.fi (kirsi[dot]leutonen[at]metropolia[dot]fi)