Yhdessä - osallistavalla johtamisella innostavaksi yhteisöksi

Perustiedot

Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15.11.-15.12.2023
Hinta
Maksuton

Kohderyhmä Tavoite Koulutuksen teemat ja toteutus Kouluttajat Paikka Ilmoittautuminen Lisätietoja

Tarvitsetko välineitä työyhteisön innostamiseen? Uusia ajatuksia vuorovaikutuksen, yhteistyön ja verkostotyön johtamiseen? Miten saat oppilaitoksesi sitoutettua strategiatyöhön, muutoksessa elämiseen ja yhteistoiminnalliseen kehittämiseen? Entä miten johdetaan systeemiälykkäästi? Tai yhteisöllisesti? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Yhdessä - osallistavalla johtamisella innostavaksi yhteisöksi -täydennyskoulutus rehtoreille, tiiminvetäjille ja teemoista kiinnostuneille opettajille.

Koulutus järjestetään myös vuonna 2024 teemalla "Yhdessä2 - yhdessä osallistavalla johtamisella arvoista arviointiin".

Koulutus koostuu neljästä osiosta, niihin liittyvistä lähijaksoista, webinaareista, ohjatusta etätyöskentelystä sekä organisaatio- ja tiimikohtaisesta sparrauksesta.

Kohderyhmä

Yhdessä - osallistavalla johtamisella innostavaksi yhteisöksi -koulutus on suunnattu taiteen perusopetuksen ja ammatilliseen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten johdolle, hallinnolle, tiimien vetäjille ja luottamushenkilöille. Samasta oppilaitoksesta voi koulutukseen osallistua useampi henkilö. Jokainen osallistuja voi lisäksi pyytää kolmannelle lähiopetuskerralle mukaan 1-2 työntekijää/kollegaa omasta organisaatiostaan.

Tavoite

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää oppilaitoskohtaisesti johtamisen välineitä dialogisen, yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamiseen. Koulutuksessa käytetyt työtavat

  • antavat konkreettisia välineitä jaettuun ja valmentavaan johtajuuteen
  • tukevat strategista ja yhteisöllistä johtamista oppilaitoksen ajankohtaisissa haasteissa
  • rakentavat työyhteisön ja sen jäsenten muutoskyvykkyyttää ja sitoutumista
  • Vahvistavat kestävää kehitystä ja opettamistyön houkuttelevuutta.

Koulutuksella tuetaan johtamisosaamista uran eri vaiheissa.

Koulutuksen teemat ja toteutus

Yhdessä -koulutuksen kantavat teemat ovat johtaminen ja toimintakulttuurin yhteisöllinen kehittäminen. Koulutus rakentuu lähiopetusjaksoista, webinaareista, ohjatusta etäopetuksesta, seminaareista sekä organisaatio- ja tiimikohtaisesta sparrauksesta.

Aikataulu ja teemat

To-pe 26.–27.1.2023
Oppilaitos yhteisöllisenä systeeminä

To-pe 13.–14.4.2023
Kehittäminen, ennakointi ja muutos yhteisöllisinä kyvykkyyksinä

To-pe 21.–22.9.2023
Kestävästi hyvinvoiva työyhteisö

To-pe 26.–27.10.2023
Yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja oppimisympäristö

Koulutuspäivien rakenne

Päivä 1

10–12.30 Etätehtävien purku (yhteiskehittelyn menetelmiä)
12.30–13.30 Lounas (omakustanteinen)
13.30–17 Lähijakson teema: asiantuntijapuheenvuorot ja soveltavaa työskentelyä

Päivä 2

9–12 Syventävää työskentelyä - fokusointi omaan oppilaitokseen. Pienryhmätyöskentelyä työnohjauksellisilla menetelmillä.
12–13 Lounas (omakustanteinen)
13–14 Lähipäivien yhteenveto positiivisen johtamisen menetelmin.
14–15.30 Välityöskentelyn pohjustaminen.

Välityöskentely ja -sparraus

  • kurssin työskentelyalustalla koulutuspäivien sisältöä ennakoivaa ja syventävää materiaalia
  • omaan työhön nivoutuvia etätehtäviä omassa organisaatiossa
  • vertaisryhmän työskentelyä
  • etäsparraus henkilö- ja/tai organisaatiokohtaisesti

Koulutus jatkaa Muutosjohtaja- ja Johtosävelet -koulutuksien teemoja. Tutustu Muutosjohtaja- ja Johtosävelet -koulutusten loppujulkaisuihin

Palautetta 2018–19 toteutetusta Johtosävelet -koulutuksesta:

“Todella hyvin suunniteltu kurssi. Antaa todella eväitä johtajuuteen. Mukana kivoja ihmisiä. Kannattaa liittyä mukaan.”

Kouluttajat

Pääkouluttajina toimivat Leena Unkari-Virtanen (MuT, TO(Story), Raili Honkanen-Korhonen (Musiikkipedagogi YAMK), sekä Petri Aarnio (rehtori, MuM) Keski-Helsingin musiikkiopistosta.

Lisäksi koulutuksessa vierailee asiantuntijoita lähipäivien teemoista.

Leena Unkari-Virtanen

“Toimin Metropolian musiikin tutkinnossa lehtorina, projektipäällikkönä, kouluttajana ja tutkijana.
Muutoksen ja traditioiden ristipaine on minulle tuttua myös työnohjaajan ja Metropolian musiikin tutkintovastaavan näkökulmista. Vuosien kokemus kehittämisprojektien suunnittelusta, toteuttamisesta, ohjaamisesta ja valmentamisesta on syventänyt kiinnostustani organisoitumisen ja tiimityön johtamisen kysymyksiin - ja myös työn flown tukemiseen ja palauttamiseen. Dialogin, vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan edistäminen on mielestäni avain moniin aikamme muutoshaasteisiin, mutta saattaa vaatia myös suurta kärsivällisyyttä, avoimuutta ja pitkäjänteisyyttä.”

Raili Honkanen-Korhonen

"Työskentelen Metropoliassa musiikin tutkinnossa lehtorina. Olen toiminut pop/jazz -musiikkipedagogina yli 30 vuotta ja ollut kehittämässä erityiseti pop/jazz laulupedagogiikkaa. Uuden oppiminen, improvisaatio, vuorovaikutus sekä luovat ja toiminnalliset menetelmät innostavat minua työssäni. Viime vuosina olen työskennellyt asiantuntijatehtävissä ihmisten ja työyhteisöjen hyvinvointia tukevissa hankkeissa. Hanketyö on tuonut lisäymmärrystä siitä, mikä meitä ihmisiä työssä ja elämässä kannattelee, kuinka voimme tukea toisiamme ja saada esille omaa ja toistemme parhautta."

Petri Aarnio

"Olen Keski-Helsingin musiikkiopiston rehtori. Taideorganisaatioiden johtamiskokemusta minulle on kertynyt runsaan 25 vuoden ajalta. Minua kiinnostaa, kuinka erilaiset osaajat saadaan puhaltamaan yhteen hiileen, sekä se, millaista tilaa ja millaisia rajoja työyhteisössä tarvitsemme, jotta saamme yhteisömme toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Oma roolini on kasvanut toisia palvelevaksi ja olen viehättynyt vuorovaikutuksen ja kohtaamisten sujuvoittamiseen. Olen halukas jakamaan omia kokemuksiani ja osaamistani, koska samalla saan kuulla toisia ja oppia yhdessä vertaisteni kanssa."

Paikka

Koulutus järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksella
Hämeentie 135 D, Helsinki.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen e-lomakkeella 3.11.-30.11.2022.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset

Lehtori Leena Unkari-Virtanen
leena.unkari-virtanen [at] metropolia.fi
Leena Unkari-Virtanen LinkedInissä

Keski-Helsingin musiikkiopiston rehtori Petri Aarnio
Petri.Aarnio [at] khmusiikki.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Kirsi Leutonen
Projektisuunnittelija
kirsi.leutonen [at] metropolia.fi