Valmennus tietomalliohjelmiston käytön kehittämiseen

BIM-valmennus on räätälöity kokonaisuus tietomalliohjelmiston ja yrityksen tietomallikäytäntöjen yhdenmukaistamiseen ja kehittämiseen. Valmennus räätälöidään käsittelemään juuri teidän yrityksenne BIM-tavoitteita sekä -kehityssuunnitelmaa.

Kenelle valmennus soveltuu?

Valmennus soveltuu teille, jotka haluatte kehittää yrityksenne BIM-strategian kokonaisuutta. Kun yrityksen toiminta laajenee ja ohjelmistojen käyttäjäkunta kasvaa, yhdenmukainen toimintatapa tehostaa mallinnusta, tietomallien käyttöä ja parantaa projektien kannattavuutta. Tähän yhdenmukaistamisprosessiin valmennus antaa hyvät ohjeet ja avut, sekä sen avulla vältetään tunnistetut ongelmakohdat.

Kokonaisuus soveltuu erityisesti suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoille, sekä urakoitsijoille. Valmennuksiin voivat osallistua kaikki eri tehtävissä toimivat kehityshenkilöt. Valmennus soveltuu erinomaisesti esimerkiksi BIM-managerin, BIM-spesialistin, aluepäällikön, kehityspäällikön, suunnittelijan, arkkitehdin, tietomallikoordinaattorin ja pääsuunnittelijan tehtävissä toimiville henkilöille.

Valmennuksen hyödyt yritykselle

Saatte

käyttöönne holistisen kokonaisuuden BIM-strategiasta koko yritykselle

Luodaan

yhdenmukainen tapa toimia BIM-projekteissa ja -ohjelmistoilla

Parannetaan

BIM-ohjelmistojen käyttöä ja yhteensopivuutta

Työroolien jäsentely

Roolipohjaisen BIM-työskentelytavan luominen

Kehitätte

Yrityksen sisäistä ohjelmistokouluttamista, tiedottamista ja pedagogista osaamista

Valmennuksen toteutustapa ja sisältö

Valmennus- ja ohjauskerrat räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Valmennuksen ohella tarjotaan räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia tukemaan valmennuksen hyötyjä ja käyttöönottoa.

Valmennusprosessi:

  • Valmennus lähtee liikkeelle kehityshenkilöiden ja tiimien keräämisestä.
  • Valmennustavoitteiden määrittely yrityksen tarpeiden mukaan.
  • Valmennusohjelmanmukaisesti valmentaja ohjaa ja sparraa kehitystiimin työprosessia kohti kehityssuunnitelman tavoitteita ja käytäntöjen liikkeelle laittoa
  • Valmennusohjelmaa päivitetään prosessin edetessä täydentämään prosessin aikana esiin nousseita tavoitteita
  • Valmennuksessa luodaan ohjemateriaali toiminnan ohjaamiseen, sisältäen konsultoivaa ohjausta, käytännön ohjeistusta ja kehittämisen tehtävänhallintaa.

Asiakaskokemuksia

“Polo kiittelee täydennyskoulutuksen valmennustyylistä otetta, joka oli rakennettu käsittelemään Ideastructuran omia BIM-tavoitteita ja kehityssuunnitelmia. - -

Valmennuksen kautta saadut hyödyt ovat konkreettisia. Polo kertoo saaneensa lisätietoa, miten tietomallintamisen ohjelmisto toimii ja mitä konepellin alla on. Pelkkien asetusten lisäksi Ideastructurassa on nyt vahvat valmiudet dokumentointiin, suunnitteluun, ylläpitoon ja lokikirjan ylläpitämiseen. Etuna on myös se, että kaikki tieto osataan nyt dokumentoida ja se on pysyvästi Ideastructuran hallussa. Tieto ei häviä näin esimerkiksi asiantuntijan tai tietokoneen vaihtuessa.

Valmennuksen alettua kävi pian ilmi, että BIM-valmennus on aidosti sellainen, mitä työyhteisössämme tarvitaan. Sain nopeasti ahaa-elämyksiä ja pääsin valmennuksen edetessä viemään muutoksia omiin toimintatapoihin”, sanoo Polo.
Jani-Petteri Polo
Ideastructura

Asiantuntija

Mikko
Raikaa
Mikko Raikaa on Metropolia AMK:n tietomallinnuksen kouluttamisesta ja kehittämisestä vastaava BIMin moniottelija. Mikolla on vuosien kokemus tietomallintamisen kouluttamisesta sen kaikilla eri osaamisen alueilla urakoinnista ohjelmistotaloihin. Mikko on luonut erittäin laajan ja monipuolisen ohjelmistokoulutuskokonaisuuden Tekla Structuresiin, sekä moniin muihin BIM-ohjelmistoihin. Hän vie eteenpäin tietomallintamisen opettamista ja ohjelmistokouluttamisen pedagogiikkaa.

Ilmoittautuminen

Kysy tarjous

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot

Katso ehdot ylempää.