Haku / ilmoittautuminen
ilmoitetaan myöhemmin
Hinta
3 100,00 € (+ alv 24 %)

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Koulutus käynnistyy seuraavan kerran mahdollisesti syksyllä 2023.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on suunniteltu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille, jotka työssään kohtaavat diabeetikkoja.

Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina ja edellyttää tietoteknisiä perustaitoja.

Koulutus sisällytettävissä ylempään AMK-tutkintoon

Koulutuksen tuottama osaaminen on Master / EQF 7 -tasoa, joka tarkoittaa sitä, että koulutus on hyväksi luettavissa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoihin.

Tutustu Metropolian ylempiin AMK-tutkintoihin ja niihin hakemiseen.

Koulutuksen sisältö ja toteutustapa

Koulutuksen keskiössä on diabetespotilaan asiakaslähtöinen, moniammatillinen hoito ja sen kehittäminen.

Työn edellyttämät osaamisvaatimukset ja työrooli

  • Diabetes ja siihen liittyvät lisäsairaudet
  • Diabeetikon omahoidon tukeminen ja hoitoverkostot
  • Digitaaliset palvelut diabeetikon hoidossa
  • Diabeetikon voimavaroja tukeva ohjaaminen
  • Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy
  • Asiakaslähtöinen prosessien johtaminen ja kehittäminen

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää sekä lähiopetusta Metropolian Myllypuron kampuksella että verkko-opintoja. Alla mainitut päivämäärät liittyvät jo käynnistyneisiin opintoihin. Seuraavan koulutuksen päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksessa käytettävä materiaali: Ilanne-Parikka ym.: Diabetes. Duodecim, Diabetesliitto. Viimeisin painos.

Ilmoittautuminen

ilmoitetaan myöhemmin
3 100,00 € (+ ALV 24 %)

Lisätietoja

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.