Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjausosaamisen tukeminen

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjauksessa korostuvat mm. yksilölliset ratkaisut ja menetelmät sekä ymmärrys haasteiden taustalla.

Kesto
Ilmoitetaan myöhemmin
Ilmoittautuminen
Ilmoitetaan myöhemmin

Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita kohdataan nykyään jokaisella koulutusasteella ja kaikkialla, missä oppilaat ylipäätänsä liikkuvat ja toimivat, myös vapaa-ajalla. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjauksessa korostuvat mm. yksilölliset ratkaisut ja menetelmät sekä ymmärrys haasteiden taustalla.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulujen ja vapaan sivistystyön henkilökunta

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa tarkastellaan erityisen tuen tarpeita ja sitä, miten eri erityisen tuen tarpeet näyttäytyvät oppilaiden toiminnassa. Lisäksi käydään läpi erilaisia käytännön tukikeinoja ja menetelmiä haasteista eteenpäin pääsemisen tukemiseksi koulu/vapaan sivistystyön ympäristössä.

Koulutus voidaan toteuttaa joko lähi- tai etätoteutuksena asiakkaan toiveiden mukaan. Koulutusta toteutetaan tilauskoulutuksena organisaatioille tai yrityksille. Kysy tarjousta!

Hyödyt

Saat

tietoa erityisestä tuesta ja sen tarpeeseen vaikuttavista ilmiöistä

Opit

menetelmiä oppilaiden kanssa toimimiseen

Ilmoittautuminen

Ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot