Avannehoitajakoulutus

Koulutus antaa valmiudet toimia avanteenhoidon asiantuntijana.

Kesto
Seuraava koulutus on alustavasti suunniteltu alkamaan vuonna 2025
Laajuus
30 op
Sijainti
Myllypuron kampus
Ilmoittautuminen
Ilmoitetaan myöhemmin

Avannehoitajakoulutus noudattaa kansainvälisen avannehoitajayhdistyksen WCET:n koulutusohjelman sisältöä ja on saanut Suomen avannehoitajayhdistyksen hyväksynnän.

Kansainvälinen avannehoitaja yhdistys World Council of Enterostomal Therapists, WCET on myöntänyt Metropolian koulutukselle vuonna 2024 sertifikaatin Recognised education program (REP Stoma) certificate of recognition.

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se kestää yhden lukuvuoden.

Koulutuksen suorittaminen edellyttää

  • sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkintoa
  • koulutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina ja edellyttää tietoteknisiä perustaitoja
  • yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja sekä oppimisvalmiuksia
  • kiinnostusta ja halua oman ammattitaitonsa kehittämiseen
  • osallistumista lähipäiviin ( ei ole mahdollista suorittaa etänä)

Opintojen toteutus ja rakenne

Käytämme koulutuksessa laajasti erilaisia opetusmenetelmiä esim. flipped learning, käytännön läheinen työpajatyöskentely avannehoitajien kanssa, simulaatio, moodle-oppimisympäristö. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua ja opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Opintoihin kuulu kehittämistehtävä, joka suunnitellaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Lisäksi opiskelijan tulee itsenäisesti hankkia viikon käytännönharjoittelu koulutuksen aikana ( joko avannehoitajan vastaanotolle tai vuodeosastolle jossa hoidetaan avannepotilaita).

Lähipäivät

  • 11.5.2023
  • 12.5, 8.-9.6., 31.8.-1.9., 5.-6.10.2023
  • 2.11 - 3.11.2023
  • 18-19.1.2024
  • 15.3.2024

Hyödyt

Arvioit omaa osaamistasi ja määrittelet keskeiset osaamistarpeesi henkilökohtaisten ja työyhteisön tavoitteiden mukaisesti

Saat valmiuksia näyttöön perustuvaan tiedonhakuun ja hoitotyöhön

Osaat avannepotilaan hoitotyön erityispiirteet

Osaat soveltaa avanteeseen liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa avannehoidon suunnittelussa

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida kokonaisvaltaisen avannehoidon potilaslähtöisesti näyttöön perustuen

Osaat dokumentoida ja ohjata avanteen paranemisesta ja suunnitellusta hoidosta potilaslähtöisesti

Syvennät ja kehität omaa ohjausosaamistasi näyttöön perustuen

Tunnistat ohjattavan ohjaustarpeet

Hallitset ohjauksen eri muotoja ja menetelmiä

Osaat hyödyntää digitaalisia palveluja ja teknologiaa avannepotilaan hoidossa

Osaat käyttää tarkoituksenmukaisia viestinnän keinoja

Tunnistat itseohjautuvuuden merkityksen tulevaisuuden osaamisverkostossa

Osaat käyttää avannehoidon asiantuntijuutta omassa työyhteisössä ja/tai moniammatillisessa tiimissä

Tunnistat kehittämiskohteita ja osallistut avannepotilaan hoitotyön kehittämiseen

Rakennat ja osaat käyttää potilaan hoidon kannalta keskeisiä toimijoita /verkostoja

Sisältö ja koulutuspäivät

Kick off, Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen avannehoidossa 5 op

Avannehoidon näyttöön perustuva kliininen osaaminen, dokumentointi ja erityispiirteet 10 op

Ohjausosaaminen ja moniammatillinen yhteistyö avannehoito työssä 5 op

Digitaaliset palvelut, teknologia ja tulevaisuuden osaaminen avannehoitajan työssä 5 op

Avannehoidon kehittämis- ja johtamisosaaminen 5 op

Asiakaskokemuksia

Laaja kirjo asiantuntijaluentoja, jotka olivat todella mielenkiintoisia. Lähipäivät olivat myös todella antoisia. Käytännön harjoittelut ja keskustelut muiden opiskelijoiden, sekä avannefirmojen edustajien kanssa olivat todella hedelmällisiä.
Erityisesti jäi mieleen miten hyvin pajapäivä Metropolian kampuksella oli järjestetty. Todella panostettu asiaan ja kun itse teki harjoituksia pajapäivässä, niin asiat jäivät paremmin mieleen, kuin jos olisi ollut vain luentoja. Iso kiitos kuuluu myös avannefirmojen edustajille!
Erittäin asiantuntevat luennoitsijat! Tiivistä asiaa, ei mitään turhaa. Suurkiitos kaikille koulutuksen järjestäjille!
Ammatillista oppimistani ja kehittymistäni edesauttoi monipuoliset ja laadukkaat asiantuntijaluennot.
Työpajatyöskentely ja erityisesti se, kun avannehoitajat olivat mukana. Oli myös hienoa, kuinka hyvin firmat oli otettu mukaan. Sai paljon tuotetietoutta ja pääsi verkostoitumaan. Tykkäsin myös simulaatioista ja siitä , kun kokemusasiantuntijat olivat mukana. Heiltä sai uudenlaista perspektiiviä asioihin.
Koko koulutus oli hyvin järjestetty. Pajat olivat hyvät. Opettajat innostuneita ja heidän tieto/taitotaso oli päivitetty. Firmojen läsnäolo oli hyvä juttu. Hyvät luennoitsijat.

Kouluttajat

Ilmoittautuminen

Ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot