Perustiedot

Laajuus
10 op
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 7.9.2022 mennessä
  • 21.-22.9.2022, 10-11.11.2022, 2.12.2022
Hinta
895 € + alv 24 % (1109,80 €)

Tunnetko simulaatio-oppimisen mahdollisuudet? Tiedätkö, miten hyödyntää simulaatiota koulutuksessa? Simulaatio-oppimisympäristössä toteutetuissa vuorovaikutustilanteissa harjoitellaan todellisuutta vastaavia tilanteita. Simulaatio-opetus kehittää muun muassa johtamis-, vuorovaikutus-, myynti- ja yhteistyötaitoja. Simulaatio-oppimisympäristö on motivoiva, ja opiskelijat saavuttavat erinomaisia oppimistuloksia nopeasti.

Osallistu koulutukseen ja ota simulaatiopedagogiikka haltuun omassa opetuksessasi!

Koulutuksen tavoite

Koulutuksessa opit ymmärtämään simulaation mahdollisuudet osaamisen hankkimisessa ja ylläpitämisessä. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan simulaatiotilannetta erilaisissa johtamis-, vuorovaikutus-, tiimityöskentelytilanteissa sekä prosessien mallintamisessa. Osaat käyttää simulaatiomenetelmää monipuolisesti, soveltaa menetelmää ja integroida menetelmän omaan toimintaympäristöösi. Osaat kehittää omaa toimintaympäristöäsi simulaatiopedagogiikkaa hyödyntäen.

Sisältö

  • Simulaatio-oppimisen tietoperusta
  • Oman simulaatioharjoituksen suunnittelu
  • Simulaation toteutus
  • Oppimiskeskustelu
  • Osaamisen arviointi
  • Simulaatio-oppimisen arviointi
  • Simulaation integroiminen opetukseen

Näyttöön perustuva simulaatio-ohjaajakoulutus perustuu kansainvälisestä EU-hankkeesta (Nurse Educator Simulation Based Learning 2013-2015) saatuun tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen.

Toteutus

Koulutus järjestetään sekä lähi- että etäopintoina. Koulutus sisältää aktivoivaa, yhteistoiminnallista oppimista, ryhmäharjoituksia simulaatiotilanteissa, parityönä toteutettuja harjoitustilannesimulaatioita sekä tehtäviä omassa työympäristössä opetuksen välipäivinä.

Kouluttajat

Ari-Pekka Åker, ensihoitaja ylempi AMK, simulaatio-ohjaaja, lehtori

Aika ja paikka

21.-22.9.2022 klo 9-16

10-11.11.2022 klo 9-16

2.12.2022 klo 9-16

Metropolia Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Hinta

895 € + alv 24 % (1109,80 €)

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Ari-Pekka Åker, vastuukouluttaja
ari-pekka.aker [at] metropolia.fi

Nora Savolainen, suunnittelija
nora.savolainen [at] metropolia.fi

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu Nestled simulaatio-koulutukseen tällä lomakkeella  Lyyti-palvelussa 7.9. 2022 mennessä.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut. Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.