Perustiedot

Kesto / Ajankohta
4-6 kk
Opetuspaikka
Hinta
12 000 € / 10-20 osallistujaa

Kohderyhmä

Esihenkilökoulutus soveltuu kaikille esihenkilötehtävissä oleville, niihin pyrkiville, mutta myös asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään johtajuuden taitoja esim. tiimin vetäjän tai projektipäällikön roolissa.

Hyödyt osallistujalle

Esihenkilökoulutus tarjoaa konkreettisia, nykyaikaisia työkaluja päivittäiseen esimies- ja johtamistyöhön. Koulutuksessa opit esihenkilötyön erilaisista vastuista, vuorovaikutustaitojen kehittämisestä ja johtamisesta sekä saat konkreettisia vinkkejä kannustavan ja innostavan työilmapiirin luomiseen. Koulutus voi myös mahdollistaa urakehityksen rakentumista esihenkilötaitojen kehittymisen myötä.

Hyödyt organisaatiolle

Antaa eväät organisaation esihenkilöille johtaa työyhteisöä organisaation tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Osoitus henkilöstölle, että työnantaja haluaa investoida henkilöstön osaamiseen ja kouluttamiseen muuttuvassa työelämässä.

Sisältö

Esihenkilökoulutukseen kuuluu 5 varsinaista valmennuspäivää. Ennen valmennuspäiviä esihenkilökoulutuksen valmentaja käy yhdessä yrityksesi vastuuhenkilön kanssa läpi yrityksesi strategiaa, nykytilaa ja tavoitteita, jota esihenkilökoulutuksen avulla halutaan saavuttaa.

Koulutus voidaan toteuttaa joko lähitapaamisina Metropolian Myyrmäen kampuksella, yrityksen toimitiloissa tai verkkotapaamisina. Mikäli toiveena on verkkotapaamiset, suosittelemme yhden koulutuspäivän pilkkomista kahdeksi puolen päivän valmennuskerraksi.

Valmennus toteutetaan yrityksen toiveiden mukaisesti niin, että yhden valmennuksen kesto on 4-6kk. Ideaali ryhmäkoko on 15-20 henkilöä, jolloin vuorovaikutus tukee koko ryhmän kehittymistä. 

Valmennukseen sisältyy yksi ennakkotehtävä per teema, sekä teemoittain välitehtäviä.

Valmennuksessa käytettävä kirjallisuus ja artikkelimateriaali tukevat hyvin osallistujien kehittymistä. Ehdotamme niiden käyttöä valmennuksessa yhdessä sovittavalla tavalla.

Koulutuksen aloitus

 • Tutustutaan yrityksen strategiaan ja nykytilaan.
 • Asetetaan koulutukselle tavoitteet.
 • Määritellään osallistujat ja koulutuksen aikataulu.

Päivä 1

ESIHENKILÖTYÖN OSA-ALUEET:

 • Esihenkilötyön erilaiset vastuut.
 • Organisaation erityispiirteet.
 • Haastavat tilanteet esihenkilötyössä.

Päivä 2

ASIANTUNTIJASTA ESIMIEHEKSI:

 • Esimiesidentiteetti.
 • Systeeminen siirtymä esihenkilörooliin.
 • Motivaatiotekijät ja oma hyvinvointi.

Päivä 3

KANNUSTAVA JA INNOSTAVA ESIHENKILÖTYÖ:

 • Valmentava johtajuus.
 • Suorituksen johtaminen.
 • Palautteenanto ja osaamisen hyödyntäminen.

Päivä 4

ORGANISAATION TUNNEILMASTON JA VUOROVAIKUTUKSEN JOHTAMINEN:

 • Tunteet työyhteisön voimavarana.
 • Vuorovaikutus-tilanteet.
 • Hankalat tilanteet työyhteisössä.

Päivä 5

ESIHENKILÖ TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄJÄNÄ:

 • Organisaatiokulttuuri esihenkilötyön kontekstina.
 • Työyhteisön systeeminen dynamiikka ja sen tunnistaminen.

Aika ja paikka

Sovitaan erikseen.

Hinta

12 000 € / 10 - 20 henkilöä.

Lisätietoja

Suunnittelemme ja toteutamme räätälöityjä sekä asiakasympäristöön soveltuvia koulutusohjelmia yhdessä yrityksenne koulutuksista vastaavan henkilön kanssa. Myös poikkitieteelliset räätälöidyt koulutusratkaisut ovat mahdollisia - meiltä löytyy osaamista tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan ja kulttuurialan aihepiireistä.

Myyntipäällikkö Anni Sarantila,
p. 045 876 1078
anni.sarantila [at] metropolia.fi