Osaamisen johtaminen -valmennus

Osaamisen johtaminen vahvistaa yritysten kilpailukykyä. Tunnista ja sanoita yrityksesi osaaminen sekä luo osaamisen kehittämisen suunnitelma, joka vahvistaa muutoksen toteutumista. Saat tueksesi ammattimaisen sparrauksen ja ohjattuja työpajoja yhdessä tekemiselle.

Kesto
Sopimuksen mukaan
Laajuus
Sopimuksen mukaan
Sijainti
Verkko- tai hybriditoteutus
Hinta

Kysy tarjous!

Ilmoittautuminen
Ilmoitetaan myöhemmin

Osaamisen johtaminen -valmennus

Oletteko tunnistaneet henkilöstönne osaamisen ja tehneet osaamisen kehittämisen suunnitelman? Tässä valmennuksessa pääsette kehittämään osaamisen johtamisen käytäntöjä ja rakentamaan itselle sopivia toimintamalleja. Saatte tueksenne ammattimaisen sparrauksen ja ohjattuja työpajoja tukemaan yhteiskehittämistä. Valmennusta voidaan hyödyntää esimerkiksi muutostilanteissa, joissa on tarpeen kehittää työyhteisön osaamista.

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu kasvu- ja muutoshakuisille yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat:

 • Saada tukea ja sparrausta osaamisen johtamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen
 • Tunnistaa ja sanoittaa yrityksessä olemassa olevaa osaamista sekä osaamisvajetta
 • Kartoittaa tulevaisuuden osaamistarpeita
 • Vahvistaa yrityksen yhdessä tekemisen kulttuuria

Valmennuksen teemat

Valmennukseen osallistuvat yritykset saavat konkreettisia vastauksia ja keinoja seuraaviin kysymyksiin:

 • Osaamisen johtaminen – mitä se on ja miksi sitä tarvitaan?
 • Miten tunnistamme tulevaisuuden osaamistarpeita omalla toimialalla?
 • Kuinka voimme kehittää osaamista työpaikalla – mitä menetelmiä siihen on?
 • Millaisia oppimista tukevia käytäntöjä voimme rakentaa työpaikalle?
 • Miten hyödynnämme omassa yrityksessämme jo olevan potentiaalin?
 • Miten hyödynnän kehitys-/onnistumiskeskusteluja?
 • Kuinka tunnistan omat vahvuuteni ja hyödynnän niitä?
 • Kuinka kehitän tavoitteellisesti osaamistani?
 • Miten rakennan osaamisen kehittämissuunnitelman?

Yhteiskehittämiseen painottuvat työpajat edesauttavat sitä, että yritys saa teemojen pohjalta räätälöidystä valmennuksesta oman näköisen osaamisen johtamisen prosessin.

Valmennuksen hyödyt

Vahvistatte

osaamisen johtamisen prosessianne huomioiden yrityksen vahvuudet sekä henkilöstön osaamisen ja osaamistarpeet.

Saatte

yhteiskehittämisen ja Metropolian sparrausavun tuloksena räätälöityjä menetelmiä ja työkaluja, joilla vahvistatte kilpailukykyänne.

Edistätte

yhteistyö- ja keskustelutaitojanne, joka mahdollistaa muutoksen eteenpäin viemistä ja yhteiskehittämista.

Sisältö ja valmennuspäivät

Sisältö räätälöidään osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen teemoista.

Valmennus alkaa starttitapaamisesta, jossa tutustutaan yrityksen nykytilaan, sovitaan tavoitteista, määritellään valmennuksen tarkempi teema, valitaan valmennukseen osallistujat ja sovitaan aikataulusta. Työpajoja on yhteensä neljä (4), joista jokaisessa on oma teema ja tavoite. Yhden työpajan kesto on kaksi tuntia. Työpajojen väliin sisältyy sopimuksen mukaan välitehtäviä ja johdon kanssa pidettäviä välisparrauksia. Valmennuksen lopuksi käydään loppukeskustelu, jossa käydään läpi palaute ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.

Starttikeskustelu toteutetaan verkon välityksellä. Työpajat voidaan toteuttaa kokonaan verkon kautta reaaliaikaisesti, lähitapaamisina yrityksen omissa tiloissa tai Metropolian kampuksilla.

Ajankohdasta sovitaan erikseen, samoin tarkemmista toteutukseen liittyvistä toiveista.

Ilmoittautuminen

Ilmoitetaan myöhemmin

Kysy tarjous!

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot