Opitaan Arjessa -valmennus

Metropolian uusi Opitaan Arjessa -valmennuskonsepti auttaa työpaikkoja kasvamaan oppimisyhteisöiksi.

Valmennuksen toimintamalli luo organisaatioille valmiuksia ja työkaluja osaamisen kasvattamiseen innostavalla tavalla, joka sulautuu osaksi työyhteisön arkea.

Opitaan Arjessa - työyhteisöstä oppimisyhteisöksi

Organisaation kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä on menestymisen edellytys. Tiimien ja yksilöiden kyky ratkaista itse omia osaamistarpeitaan johtaa koko organisaation muutoskyvykkyyteen. Voittavat organisaatiot onnistuvat luomaan innostavia oppimisen tapoja, jotka ovat osa päivittäistä tekemistä.

Hanketyön tuloksena syntynyt, tutkittu Opitaan Arjessa -toimintamalli on nyt saatavana uutena valmennuksena. Valmennuksen tavoitteena on kasvattaa työyhteisöistä oppimisyhteisöjä yhdessä Opitaan Arjessa -sparraajan kanssa.

Valmennus lähtee liikkeelle osaamistarpeen arvioinnista ja siitä johdettavasta oppimisen tavoitteesta. Valmennuksen tulos on jokaiselle tiimille yksilöllinen, mutta Opitaan Arjessa -valmennus tarjoaa prosessin ja toimintamallin tulokseen pääsemiseksi. Jatkossa tiimit voivat hyödyntää valmennuksen tuloksia kaikessa uutta osaamista vaativissa arjen haasteissa.

Valmennus ei opeta yhtä tapaa oppia, vaan se on prosessi, jossa tiimi kasvaa oppimisyhteisöksi.

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu organisaatioille, jotka hakevat muutosta ja kasvua toiminnassaan. Olette kohderyhmää, jos organisaatiossanne kaivataan:

 • Yhdessä kehittämistä, turvallista ja tasapuolista tapaa oppia.
 • Aitoon kehityskohteeseen kohdistuvaa työssä oppimista ja menetelmää sen jakamiseksi koko organisaatioon.
 • Uudistavaa toimintatapaa, joka lisää työhyvinvointia ja luottamusta organisaatiossa.

Valmennuksen rakenne

Osaaminen syntyy tiimin omalla oppimispolulla. Opitaan arjessa on ainutlaatuinen toimintamalli, jossa oppiminen tapahtuu tiimin omassa dialogissa. Valmennuksen käytäntö rakentuu teemojen/käytänteiden ympärille, joissa:

 • Tiimi valitsee itselleen omasta arjestaan kehityskohteen, jonka ratkaisemiseksi se tarvitsee uutta osaamista.
 • Tiimi määrittelee kehityskohteen ratkaisun edellyttämää osaamistarvetta.
 • Tiimi laatii itselleen oppimispolun.
 • Kokeillaan ketterästi, reflektoidaan ja oivalletaan oppimista oppimispyrähdyksissä.
 • Jaetaan oppeja ja oivalluksia rakentaen uusia vertaisoppimisen tapoja.
 • Oppiminen tuodaan näkyväksi.

Tiimin keskuudestaan valitsema oppimisen innostaja fasilitoi, valmentaa ja tukee tiimin etenemistä.

Opitaan Arjessa –sparraajat, eli valmennuksen vetäjät, ohjaavat prosessia, ristiinpölytystä ja oppimista.

Opitaan Arjessa -osaamismerkki

Opitaan Arjessa -valmennus palkitsee osallistujat innostumisesta ja osallistumisesta. Tarjoamme valmennukseen osallistujille Opitaan Arjessa –osaamismerkin.

Osaamismerkki pohjautuu Open Badges -standardiin. Merkit soveltuvat mainiosti valmennuksen kautta saatujen taitojen ja osaamisen tunnistamiseen.

Vaihtoehtoisesti voimme antaa valmennuksen osallistumistodistukset. Voimme mös räätälöidä kokonaisuuden niin, että sen käyneet saavat opintopisteitä.

Investointi työssä oppimiseen tuottaa tulosta

Tiimien oma kyky kehittää uutta osaamista kasvattaa muutoskykyä ja resilienssiä. Tämän lisäksi investointi oppimiseen näkyy tuloksellisuutena. Tehokkuus ja työn tuottavuus kasvavat osaamisen jakamisen myötä. Osaamisen jakaminen kasvattaa myös innovointikyvykkyyttä. Oppimiseen panostaminen näkyy työn imun ja työhyvinvoinnin lisääntymisenä.

Valmennuksen hyödyt

Muutatte

työyhteisönne oppimisyhteisöksi, joka kannustaa yhdessä oppimiseen ja innovaatioihin.

Kehitätte

konkreettisia tapoja edistää työhyvinvointia, työntekijöiden sitoutumista sekä työn imua.

Kasvatatte

tehokkuutta ja työn tuottavuutta, kun oppiminen ja osaamisen jakaminen on edistyksellisempää.

Valmennuksen sisältö

Opitaan Arjessa -valmennuksessa on eri moduuleita, joiden pohjalta valmistelemme osallistuvalle tiimille yksilöllisen oppimispolun. Oppimispolku muodostuu työssä oppimisesta, oppimispyrähdyksistä ja kurkistuspisteistä. Osaamistavoite täsmentyy oppimispolulla etenemisen myötä. Valmennuksessa on:

 • Kolme (3) yhteistä valmenuspäivää, joissa määritellään tavoitteet ja tarkastellaan oppimispyrähdyksien tuloksia. Kaikki osallistuvat tiimit kokoontuvat yhteisiin valmennuspäiviin.
 • Kolme (3) tiimikohtaista sparrausta, joissa edistetään tiimien omia oppimispyrähdyksiä.
 • Kaksi (2) oppimisen innostajien valmennusta. Näissä valmennetaan oppimisen innostajia tarjoamalla heille työkaluja tiiminsä menestymiseen.

Valmennuksen tarkka sisältö ja rakenne muotoutuu yhdessä asiakkaan kanssa. Tutustu moduuleihin tarkemmin alla:

Asiakaskokemuksia Opitaan Arjessa -valmennuksesta

"Saimme käyttöön hyvän oppimisen mallin, jota aiomme käyttää myös jatkossa."
"Tekeminen oli aidosti omaan työhön liittyvää ja konkreettista."
"Kykymme innovoida muutoksessa tiiminä kasvoi."
"Reflektointi ja oivaltaminen olivat oppimisen perusta!"

Ilmoittautuminen

Ilmoitetaan myöhemmin

Kysy tarjous!

Lisätietoja

Kysy rohkeasti valmennuksesta tai lähetä tarjouspyyntö!

Tutustu myös muihin yrityskohtaisiin valmennuksiin ja koulutuksiin!

Toimitus- ja peruutusehdot