RAI-kouluttajakoulutus

RAI-kouluttajakoulutuksella olet mukana vahvistamassa ikääntyneiden palveluja järjestävien ja tuottavien organisaatioiden RAI-arviointiosaamista.

Kesto
10.9.2024 - 22.11.2024
Laajuus
5 op
Sijainti
Etäopetus
Hinta
490,00 € + alv 24,00 %
(607,60 € sis. alv)

Ilmoittautuminen
27.8.2024 23:59 mennessä

RAI-kouluttajakoulutuksella olet mukana vahvistamassa ikääntyneiden palveluja järjestävien ja tuottavien organisaatioiden RAI-arviointiosaamista. Koulutat organisaatiosi henkilöstöä tekemään RAI-arviointeja järjestelmällisesti ja laadukkaasti sekä käyttämään RAI-arviointitietoa iäkkään asiakkaan hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen suunnittelussa.

Kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. Kuntien on aloitettava RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023 (Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012).

Koulutus noudattaa THL:n RAI-kouluttajakoulutuksen tavoitteita ja sisältöjä.

Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä.

Kohderyhmä

Voit osallistua koulutukseen, mikäli olet Sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilö, tarvitset RAI-arviointietoa työssäsi ja olet kiinnostunut toimimaan RAI-kouluttajana. Hakeaksesi koulutukseen Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta RAI-arvioinnin tekemisestä.

Osallistuaksesi kouluttajakoulutukseen sinulla tulee kuitenkin olla:

  • ammattialasi mukaiset tiedot iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnista. Voit olla esimerkiksi lähihoitaja, sairaanhoitaja, geronomi, terapeutti, osastonhoitaja tai yksikkösi tiiminvetäjä
  • halu kouluttaa ja ohjata muita sekä innostunut ote kehittämiseen ja RAI-välineistön käyttöön työyhteisössäsi
  • esihenkilösi suostumus ja tuki koulutukseen osallistumiseen
  • työnantajana iäkkäiden palvelujen organisaatio, jossa RAI-välineistön käyttöönotto on ajankohtainen

Edellytykset koulutukseen osallistumiselle

Alilisenssisopimus ja extranet-tunnus
RAI-kouluttajakoulutuksen suorittaminen on mahdollista, kun organisaatiollasi on tehtynä RAI-alilisenssisopimus THL:n kanssa. Sopimus on maksuton ja mahdollistaa RAI-välineistön ja materiaalin käytön (ml. extranet-tunnus, jossa pääsy käsikirjoihin ja lomakkeisiin). Lisää tietoa alilisenssisopimuksesta ja sen tekemisestä löytyy THL:n sivuilta Näin otat RAI-järjestelmän käyttöön - THL

Huomaathan, että sopimuksen THL:n kanssa tekee organisaatiosi vastuuhenkilö, jolloin siihen voi mennä jonkin verran aikaa. Mikäli organisaatiollasi on jo sopimus tehtynä niin varmistathan, että saat teidän RAI-yhdyshenkilöltä RAI-arviointilomakkeet ja -käsikirjat käyttöösi ennen koulutuksen alkua.

Koulutuksen arviointi

Koulutus arvioidaan hyväksytty-hylätty.

Koulutus arvioidaan hyväksytysti, kun osallistuja on osallistunut jokaiseen koulutuspäivään, tehnyt kaikki koulutukseen kuuluvat tehtävät ja järjestänyt harjoituskoulutuksen.

Todistus

Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saat THL:n todistuksen Metropolia Ammattikorkeakoulun logolla. Kaikki hyväksytysti RAI-kouluttajakoulutuksen suorittaneet RAI-kouluttajat liitetään THL:n ylläpitämään RAI-kouluttajaverkostoon.

Koulutuksen ajankohta

10.9.2024
25.10.2024
22.11.2024

Koulutuspäivät toteutetaan etänä Teamsillä klo 9.00-16.00. Koulutus sisältää myös itsenäisiä tehtäviä verkossa ja tehtävien suorittamista työpaikalla. Käytössämme on Moodle-alusta.

Hyödyt

Vahvistat

ikääntyneiden palveluja järjestävien ja tuottavien organisaatioiden RAI-arviointiosaamista

Koulutat

organisaatiosi henkilöstöä tekemään RAI-arviointeja järjestelmällisesti ja laadukkaasti

Pääset käyttämään

RAI-arviointitietoa iäkkään asiakkaan hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen suunnittelussa

Koulutuksen sisältö

  • THL:n RAI-verkkokoulun kurssit: RAI-välineistö ja RAI-arviointi
  • RAI-arvioinnin prosessi, periaatteet ja toteutus
  • Omat RAI-harjoitusarvioinnit ja niistä tehtyjen yhteenvetojen läpikäynti
  • RAI-tieto hoidon, kuntoutuksen ja palvelun suunnittelussa
  • Oman RAI-harjoituskoulutuksen järjestäminen omassa organisaatiossa ja niistä tehtyjen yhteenvetojen läpikäynti
  • Kouluttamis- ja ohjaustaitojen vahvistaminen

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna 27.8.2024 saakka
Aloitus 10.9.2024
490,00 € + alv 24,00 %
(607,60 € sis. alv)

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot