Taiteesta Voimaa - täydennyskoulutus

Opi käyttämään taidetta osana psykososiaalista asiakastyötä! Taiteesta Voimaa- kurssi toimii innostavana johdantona kuvataiteen menetelmien hyödyntämiseen psykososiaalisessa asiakastyössä. Osallistuaksesi kurssille et tarvitse taiteellista taustaa tai kokemusta, kiinnostus taidemenetelmiä kohtaan riittää. Verkossa suoritettava kurssi sisältää teoriaosuuksia ja käytännön taideharjoituksia.

Kesto
Tulossa tarjontaan!
Laajuus
5 op
Sijainti
Verkkokoulutus
Hinta
347,00 € + alv 24 %
(430,28 € sis. alv)
Ilmoittautuminen
Tulossa tarjontaan!

Koulutus on 5 opintopisteen laajuinen.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutuksesta hyötyvät kaikki kasvatuksen, opetuksen, hoidon ja kuntoutuksen parissa työskentelevät ammattilaiset, jotka haluavat käyttöönsä uusia, taiteen työkaluja, joita on helppo soveltaa kohtaamisiin asiakkaiden kanssa.

Kurssi soveltuu hyvin esimerkiksi kuntouttavan toiminnan tueksi toimintaterapeuteille, ikäihmisten, vammaisten ja maahanmuuttajien parissa työskenteleville, lastensuojeluun ja erityisopetukseen.

Kurssille ovat tervetulleita myös kaikki taiteesta kiinnostuneet, jotka haluavat lisätä omaa itsetuntemustaan ja saada uusia keinoja esimerkiksi omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan.

Yhteistyötoteutus

Taiteesta voimaa -logoKoulutus toteutetaan yhteistyössä Taiteesta voimaa kurssin kehittäjien ja vetäjien Virpi Viitalan, TaM, kuvataiteilija, kuvataideopettaja, Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian ohjaaja, Solution Focused Art® ja Juuso Aallon, taideterapeuttisiin menetelmiin erikoistunut sosionomi, kanssa. Heiltä saat lisätietoja koulutuksen sisällöstä: taiteestavoimaa [at] gmail.com (taiteestavoimaa[at]gmail[dot]com).

Hyödyt

Opit ohjaamaan

taidetyöskentelyhetken osana psykososiaalista asiakastyötä.

Opit kohtaamaan

asiakkaan tunteita, kokemuksia ja tarpeita taidetyöskentelyn avulla.

Opit toimimaan

ohjaajan roolissa asiakkaan kanssa käytävässä, taidetyöskentelyyn liittyvässä reflektiivisessä keskustelussa.

Opit ymmärtämään

taiteen vaikutuksia psykososiaalisessa työskentelyssä.

Opit ymmärtämään

ohjaajan vastuun taideterapeuttisessa työskentelyssä.

Sisältö ja koulutuspäivät

  • Kuvataideterapeuttisten menetelmien perusperiaatteet
  • Ohjaajan rooli ja taidetyöskentelyn rakenne
  • Perehdytys taideterapeuttisessa työskentelyssä yleisesti käytettyihin taidemateriaaleihin ja niiden käyttöön
  • Kuusi lyhyttä taidetyöskentelyyn virittelevää harjoitusta
  • Taideharjoitukset: Mitä minulle kuuluu?- Kartta kehon tuntemuksista, Turvallinen tila, Tunteiden nelikenttä, Savihahmo, Naamio, Toivenäkymät

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa, Metropolian Moodle-ympäristössä. Kaikki luento- ja harjoitusmateriaalit on videotallenteita, joten voit opiskella missä ja miten sinulle parhaiten sopii. Kurssiin sisältyy luentojen, taideharjoitusten ja reflektiivisen tekstin tuottamisen lisäksi portfoliotyöskentelyä sekä itse- ja vertaisarviointia. Lisäksi kurssiin sisältyy kolme vuorovaikutteista webinaaria.

Kurssin suoritusaika on 9 viikkoa. Aikaraamin sisällä saat aikatauluttaa oman opiskelutahtisi omaan arkeesi sopivaksi.

Kukin osallistuja käyttää kurssilla omia taidetarvikkeitaan. Toimitamme opiskelijoille listan tarvittavista välineistä etukäteen.

Hyväksytysti suoritetusta kurssista saat 5 opintopistettä ja todistuksen. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista webinaareihin.

Kouluttajat

Juuso
Aalto
Taideterapeuttisiin menetelmiin erikoistunut sosionomi
Virpi
Viitala
TaM, kuvataiteilija, kuvataideopettaja, Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian ohjaaja, Solution Focused Art®

Ilmoittautuminen

Tulossa tarjontaan!
347,00 € + alv 24,00 %
(430,28 € sis. alv)

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot