Traumaattinen kriisi ja henkinen ensiapu -koulutus

Koulutuksen avulla saat perustietoa traumaattisen kriisin eri vaiheista ja henkisen ensiavun toimintatavoista sekä siitä, miten pystyt kohtaamaan henkilöitä näissä tilanteissa työssä tai henkilökohtaisessa elämässä.

Kenelle koulutus soveltuu?

Henkilöille, jotka saattavat kohdata työssään traumaattisia tilanteita, tai ovat olleet lähellä traumaattisia tilanteita.

Hyödyt

Saat

tietoa traumaattisesta kriisistä ja henkisestä ensiavusta

Kehität

omaa osaamistasi traumaattiseen kriisiin liittyvissä tilanteissa

Pääset

käyttämään oppimisiasi taitoja ihmisten kohtaamisissa.

Koulutuksen sisältö ja toteutustapa

  • Kriisityön perusteet - Mikä aiheuttaa kriisin?
  • Erilaiset kriisit (kehitys- elämän- ja äkilliset traumaattiset kriisit)
  • Yksilölliset reagointitavat kriiseissä
  • Henkinen ensiapu ja kriisityö äkillisissä traumaattisissa kriiseissä
  • Traumainformoitu kohtaaminen
  • Kriisityöntekijän oma työssä jaksaminen
  • Kriiseille altistuminen työssä: myötätuntouupumus ja sijaistraumatisoituminen haasteena
  • Resilienssi

Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena Myllypuron kampuksella. Koulutus sisältää luentoja, tehtäviä, harjoituksia sekä simulointiharjoituksen Myllypuron kampuksella.

Kouluttajat

Ilmoittautuminen

Lisätietoja