Tervetuloa aloittamaan Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntijan ylemmät AMK-opinnot syksyllä 2023

Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Tervetuloa aloittamaan Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija YAMK-opinnot

Ryhmäsi tunnus on S3023S6

Opintojen aloitus

Opintosi alkavat lähipäivillä 31.8-1.9.2023 klo 9.00–16.00 Myllypuron kampuksella (Myllypurontie1, Helsinki) tai verkkoyhteydellä valintasi mukaan Linkki 31.8 klo 9.00-13.45 https://metropolia.zoom.us/j/67629823689
Muut linkit jaetaan 31.8 aloituksen yhteydessä. Aloitamme opinnot perehtymällä Metropolian käytäntöihin ja oppimisympäristöihin, tarkempi ohjelma tällä sivulla. Tämän sivun lopusta löydät myös syyskuun 2023 lähiopetuksen ajankohdat.

Opetus tullaan Metropoliassa järjestämään enimmäkseen verkossa, mutta opetusta on myös kampuksella. Tähän vaikuttaa myös henkilökohtainen opintosuunnitelmasi, joka laaditaan opintojen alussa.

Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS)

Voit alkaa suunnitella HOPSia eli henkilökohtaista opetussuunnitelmaasi. Perehdy opetussuunnitelmaasi ja vertaa omaa osaamistasi opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja myös tulevan ammattisi vaatimuksiin. Varsinainen HOPS tehdään opintojen alussa ja opinto- ja uraohjaajasi auttaa sinua tässä.

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka vastaa opetussuunnitelman osaamisvaatimuksiin, hae niille tunnustamista opintojen alussa. AHOT-päätösten käsittelyssä tarkistetaan alkuperäiset liitedokumentit. Näiden lisäksi tarvitset kopiot niistä myös sähköisessä muodossa. Skannaa kaikki dokumenttisi myös sähköiseen muotoon.
Dokumentteja voivat olla:

 • opintotodistus tai opintosuoritusote
 • työtodistukset
 • työnantajan lausunto
 • kirjoittamasi asiantuntija -artikkelit
 • e-portfolio tai
 • jokin muu osaamistasi osoittava todiste

Opinnot ja lukujärjestys

Tarkemmat tiedot lähiopiskelupäivistä ja niiden sisällöstä löytyvät lukujärjestyksestä, osoitteessa lukkarit.metropolia.fi Lukujärjestys haetaan omalla ryhmätunnuksellasi S3023S6. Muutokset lähiopiskelupäivissä ja niiden sisällössä ovat mahdollisia, joten varaudu myös tähän.

Syyslukukaudella 2023 on kaikille yhteisiä johtamisen opintoja. Näihin liittyviä lähiopiskelupäiviä on kuukausittain noin 3–5 joko etäopetuksena tai kampuksella. Lisäksi syksyllä on kaikkien Terveysalan YAMK-tutkintojen Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet (5 op) opintojakso. Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan keväällä 2024, syksyllä järjestetään kuitenkin 9.11.2023 kaikille pakollinen opinnäytetyöprosessin starttipäivä.

Syyslukukaudella sinulla on yllä olevien lisäksi palliatiivisen hoidon asiantuntijuusopintoja, jotka kuuluvat suoritettaviin asiantuntijuusopintoihin. Jokaista asiantuntijuusopintojaksoja järjestetään joka toinen vuosi. Asiantuntijuusopinnot järjestetään yhteistyönä Kuopion, Turun, Kajaanin, Oulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen kanssa. Jokaisella amk:lla on oma järjestettävä opintojakso. Syyslukukauden opintojaksot ovat: Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa (Järjestäjä: Turun AMK), Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen (järjestäjä: JAMK) ja Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa (Savonia ja Metropolian AMK).

Kaikki asiantuntijuusopinnot suoritetaan etäopetuksena erilaisin menetelmiä käyttäen lukuun ottamatta opintojaksoa Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa, johon kuuluu etäopetuksen lisäksi lähiopetuspäiviä 2-3 päivää syyslukukauden loppupuolella. Nämä lähipäivät järjestetään Myllypuron kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.

Asiantuntijuusopintoihin syksyn opintojaksojen osalta järjestetään yhteinen orientaatio ke 6.9.2023 klo 16–18. Tilaisuus järjestetään etänä ja osallistuminen on suositeltavaa, jotta opinnot lähtevät sujuvasti käyntiin eri oppilaitoksen järjestämillä opintojaksoilla. Linkki tilaisuuteen ilmoitetaan myöhemmin. Asiantuntijuusopintoihin on olemassa oma verkko-oppimisalusta, josta tarkemmin kerrotaan yhteisessä asiantuntijuusopintojen orientaatiossa.

Aloituspäivien ohjelma

YAMK-tutkintojen yhteiset aloituspäivät syksy 2023 (Hybridi)

TO 31.8.2023

 • 9.00–9.15 Tervetuloa opiskelemaan! Metropolian esittely
 • 9.15–9.30 Tutkintovastaavien esittely ja tutkinnot
 • 09.30–10.30 Tietohallinto ja opetukseen liittyvät järjestelmät
 • 10.30–10.45 tauko
 • 10.45–12.00 Turvallisuus info
 • 12.00–13.00 Lounas
 • 13.00–13.45 Kirjastopalvelut
 • 13.45–14.00 tauko
 • 14.00–16.00 Osaamisalueiden omaa ohjelmaa

PE 1.9.2023

 • Tutkintojen omaa ohjelmaa 9.00–16.00

Ystävällisin terveisin,

Jukka Lehtimäki
tutkintovastaava

Yhteystiedot

jukka.lehtimaki [at] metropolia.fi

Syyslukukauden opintojen 2023 lähiopetuspäivien ajankohdat

 • 31.8.2023 9.00-16.00 Opintojen aloitus
 • 1.9.2023 9.00-16.00 Opintojen aloitus
 • 6.9.2023 16.00-18.00 Asiantuntijaopinnot; palliatiivisten opintojaksot yhteinen orientaatio (Zoom/Tallenne)
 • 13.9.23 10-10.30 Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoitotyössä: opintojakson yleinen info (Zoom/Tallenne)
 • 13.9.2023 13.00-16.00 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet
 • 15.9.2023 9.00-12.00 Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen
 • 15.9.2023 13.00-15.00 Uraohjaus
 • 18.9.23 klo 9–9.30 (-13) Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa: Opintojakson yleinen info kaikille n. 30 min (Zoom/Tallenne)
 • 12.10.2023 9.00-12.00 Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen
 • 13.10.2023 9.00-16.00 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet
 • 9.11.2023 9.00-16.00 Opinnäytetyöprosessin starttipäivä
 • 10.11.2023 9.00-12.00 Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen
 • 16.11.2023 klo 9.00-15.00 Kliininen tutkiminen päivä
 • 27.11.2023 9.00-17.00 Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa, Osce näytöt
 • 4.12.2023 13.-14.30 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet
 • 4.12.2023 14.45-15.45 Uraohjaus