Metropolian koronaohjeet

Päivitämme tälle sivulle tietoa koronaepidemian vaikutuksesta Metropolian toimintaan. Metropolian opiskelijoille ja henkilöstölle tarkempia ohjeita ja linjauksia löytyy kootusti Oma-intranetista.

Seuraamme aktiivisesti viranomaisten ohjeistuksia koronavirukseen liittyen ja muutamme niiden mukaisesti tarvittaessa toimintaamme.

Sivu päivitetty 2.6.2022

Toiminta kampuksilla

Metropolialla on neljä kampusta, jotka sijaitsevat Helsingin Arabiassa ja Myllypurossa, Vantaan Myyrmäessä sekä Espoon Karamalmilla. Palaamme kampuspainotteiseen toimintaan 14.2.2022 alkaen tavoitteena koko korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen.

Kampuksilla noudatamme seuraavia turvatoimia:

  • Tule vain terveenä kampukselle.
  • Huolehdi hyvästä käsi ja yskimishygieniasta
  • Noudata turvavälejä.

Lisäksi kannustamme kaikkia ottamaan koronarokotukset.

Lue lisää opetusjärjestelyistä kohdasta Opiskelijalle.

Hakijalle

Tiedotamme mahdollisista poikkeusjärjestelyistä, mikäli niille ilmenee tarvetta seuraavien hakujen yhteydessä.

Yhteystiedot

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Asiakkaalle

Metropolian asiakaspalvelut, kuten HyMy-kylän hyvinvointi- ja terveyspalvelut toimivat turvatoimia noudattaen. HyMy-kylän toiminnassa sekä asiakkaiden että henkilökunnan maskisuositus jatkuu kevätlukukauden 2022 loppuun saakka.

Täydennyskoulutus-kurssit toteutetaan lähiopetuksena ilman osallistujamäärän rajoituksia turvatoimia noudattaen.

Metropolian tiloja vuokraavat toimijat vastaavat itse terveysturvallisuusohjeiden noudattamisesta ja niistä viestimisestä.

Opiskelijalle

Opetus

Palasimme 14.2.2022 alkaen työskentelyyn, jossa opetuksen toteutustapa määrittyy oppimistavoitteiden pohjalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Kampuksilla tapahtuvaa opetusta lisätään. Tarkemmat tiedot opetusjärjestelyistä saat tutkinto-ohjelmastasi.

Kampukselle saa tulla vain terveenä. Pienimpienkin koronaan viittaavien oireiden ilmetessä kampuksille ei saa tulla.

Maskin käyttö sote-alalla

Suojavarusteita ja kasvomaskeja käytetään edelleen sote-alan oppimistoiminnassa tilanteissa, joissa niiden käyttöä edellytetään normaaliolosuhteissakin. Maskin käyttöä suositellaan linjauksen mukaisesti edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hakeutuville asiakkaille, potilaille ja vierailijoille sekä henkilökunnalle toiminnasta vastaavan tahon ohjeistuksen mukaisesti. Tämän linjauksen mukaisesti HyMy-kylän toimintaan annettu maskisuositus jatkuu kevätlukukauden 2022 loppuun saakka.

Lisätietoja opiskelijoille Oma-intranetissä.

Vaihto-opiskelu ja kansainvälinen harjoittelu

Opiskelijoiden kansainvälisiä liikkuvuusjaksoja toteutetaan mikäli vaihtokohde, molempien maiden matkustusrajoitukset ja koronatilanne sen mahdollistavat. Metropoliaan saapuvat ja liikkuvuusjaksoille lähtevät opiskelijat voivat olla kv-koordinaattoreihin yhteydessä kaikissa liikkuvuuksia koskevissa kysymyksissä.

Pitkien, vähintään lukukauden mittaisten liikkuvuusjaksojen lisäksi lukukautta lyhytkestoisempia liikkuvuusjaksoja voidaan toteuttaa harkiten ja viranomaisten asettamat rajoitukset huomioiden. Liikkuvuusjaksoja suunniteltaessa tulee tarkistaa viranomaisten matkustusohjeet ja olla varautunut mahdollisiin muutoksiin tai peruutuksiin. Liikkuvuusjaksolle lähtevän tulee noudattaa terveysturvallisuutta, matkustamista ja maahan saapumista koskevia ohjeita, huolehtia tarvittavasta dokumentaatiosta ja selvittää kohteen mahdolliset karanteeniohjeet tai rokotusvaatimukset.

Saapuvien opiskelijoiden ohjeistuksessa Metropolia kiinnittää edelleen erityistä huomiota sekä Metropolian että viranomaisten terveysturvallisuusohjeista ja säännöistä tiedottamiseen, jotta voimme varmistaa opintojen sujuvan ja turvallisen aloituksen.

Metropolia noudattaa viranomaisten suosituksia koskien matkustamista. Tilannetta seurataan ja sekä vaihtoa suunnitteleviin opiskelijoihin että kumppanikorkeakouluihin ollaan yhteydessä ja tiedotetaan tilanteen kehityksestä.

Katso kansainvälisten palveluiden yhteystiedot

Henkilöstölle

Joustavaan kampuspainotteiseen työskentelyyn palataan 14.2. alkaen. Henkilöstölle tarjotaan edelleen mahdollisuus joustavaan työskentelyyn, jota ohjaavat päivitetyt etätyöohjeet, jotka löytyvät Oma-intranetistä.

Kampukselle saa tulla vain terveenä. Pienimpienkin koronaan viittaavien oireiden ilmetessä kampuksille ei saa tulla.

Metropolia haluaa omalta osaltaan helpottaa pääkaupunkiseudulla kolmannen rokotuksen saamista. Metropolia tarjoaa mahdollisuuden päätoimisille työntekijöille kolmannen koronarokotuksen ottamiseen työterveyshuollon kautta osana työterveyshuollon kokonaisuutta.

Henkilöstölle tiedotetaan ohjeista ja linjauksista tarkemmin ensisijaisesti Oma-intranetissa.