And Beyond - Miesten luovat polut työelämään

And Beyond lyhyesti

And Beyond infograafi

And Beyond kehitti ammattilaisille luovuutta hyödyntäviä työkaluja tasa-arvotyöhön ja tuki nuoria miehiä oman näköiselle polulle ESR:n tuella 2021-23.

Lue lisää And Beyondista

Menetelmäopas

And Beyond opas

And Beyondin luovia työkaluja voi ottaa käyttöön tasa-arvotyöhön menetelmäoppaan avulla. Hankkeen toimintaan taas voi tutustua zinejen ja artikkeleiden kautta.

Tutustu hankkeen tuotoksiin

And Beyondissa tapahtunutta

And Beyond lasipallo

Hankkeen aikana mm. toteutettiin nuorten luovuuspajoja, vierailuja, ammattilaisten koulutuksia ja näyttelyitä. Kokemuksia on dokumentoitu lyhyiksi uutisiksi.

Tutustu hankkeen kuulumisiin

And Beyond lyhyesti

And Beyond - Miesten luovat polut työelämään -hankkeen tavoitteena oli kehittää työkaluja, jotka haastavat työmarkkinoiden sukupuolen mukaista segregaatiota ja hyödyntävät luovia lähestymistapoja, samalla ehkäisten nuorten syrjäytymistä ja edistäen heidän työllistymistään. Hankkeen toiminta kohdistui 18-29 -vuotiaille työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille miehille.

Beyond -pajoissa hyödynnettiin esimerkiksi vanhoja valokuvausmenetelmiä kuten syanotypiaa ja kemigrammia tai musiikkia. Nuorten kanssa tehtiin harjoituksia ja työstettiin teoksia, jotka käsittelivät suoraan tai epäsuorasti tasa-arvoa, sukupuolta ja työelämää, nuorten taiteellisia näkemyksiä heijastaen. Pajat nivoutuivat työelämään tutustumiseen esimerkiksi ryhmämuotoisen työn varjostamisen ja tuetun keikkatyön kautta. Työelämäverkostot vahvistuivat myös työelämätreffeillä, joita järjestettiin näyttelyavajaisten yhteydessä. Hankkeen kehitystyö on dokumentoitu “Tule hyvä kakku! Työkaluja sukupuolten tasa-arvon luovaan käsittelyyn” -menetelmäoppaaseen.

And Beyond - Miesten luovat polut työelämään -hanketta (2021-23) koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu, joka toteutti sitä yhteistyössä Loisto setlementin Poikien Talon kanssa.

Menetelmäopas ja muut tuotokset

MENETELMÄOPAS: Tule hyvä kakku! Työkaluja sukupuolten tasa-arvon luovaan käsittelyyn

Ammattilaisille suunnattu menetelmäopas kiteyttää And Beyond -hankkeessa kehitetyt työkalut, joissa yhdistyvät luovuus ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Se sisältää virittäviä harjoituksia ja luovien prosessien kuvauksia. Lisäksi oppaassa annetaan vinkkejä luovuuden hyödyntämiseen työelämäyhteistyössä ja luovien teosten näkyville saattamisessa.

VIRIKEMATERIAALIA: Poikien Talon Zine-kirjasto

And Beyond -hankkeessa työstetyt zine-pienlehdet käsittelevät tasa-arvoa esimerkiksi unelmien, epävarmuuden, sukupuolinormien ja mielenterveyden näkökulmasta. Ne ovat nuorten itse tekemiä tai heidän kanssaan tehtyjä ja osoittavat käytännössä, millaisia lopputuloksia hankkeen kehittämillä työkaluilla voi saada.

ARTIKKELI: Kiireetöntä ohjausta ja kunnianhimoisia luovuuspajoja Poikien Talolla

Sosiaalipedagogiseen aikakausikirjan (Vol 23 Nro 2, 2022) käytäntökuvauksessa Johanna Niemi ja Mai Salmenkangas kirjoittavat hankkeessa toteutetuista luovuuspajoista ja miten niissä käytettiin vuorovaikutusta, yhteisön rakentamista ja vastavuoroisuutta työkaluina tavoitteiden saavuttamiseen. Nuorten lainaukset osoittavat, miten luovuuspajat olivat vaikutuksiltaan monelle kokoaan suurempia.

ARTIKKELI: Tienviittoja ja dialogisuutta

Kimmo Saastamoinen kuvaa artikkelissaan kohtaamisia Poikien Talolla, mikä merkitys aikuisten ohjauksella ja esimerkillä voi olla nuorten opinto- ja uravalinnoille sekä niitä vaikutuksia, joita And Beyond -hankkeella on ollut Poikien Talon sukupuolisensitiiviseen nuorisotyöhön. Rinnalla kulkemisen lisäksi ammattilainen saa myös haastaa nuoren ajattelua lempeästi.

Hankkeessa tapahtunutta

And Beyond lasipallo

Nuorten palautetta pizzailtana

And Beyond pizzailtaPizza toimi hyvänä kielenkantojen irrottajana, kun hankkeeseen aktiivisimmin osallistuneet tusinan verran nuoria pohdiskeli Poikien Talolla, mitä And Beyond tuntui opettaneen.”Kun aloitin… olin täysin työkyvytön.” ”Tullut sellainen fiilis, että ehkä mä osaan jotain ja ehkä nää kuvat on ihan hyviä kun on saanut positiivista palautetta ja on kehdannut seinällekin laittaa.” ”oon… oppinut kuvien kautta ja runojen kautta sanottamaan enemmän tunteita ja fiiliksiä.” ”Oon oppinut itsestäni ja muista ihmisistä lisää, ehkä oikeesti voin jotain opettaa ja kannustaa muita ihmisiä. Olis ihanaa löytää työ jossa voi kannustaa ihmisiä parhaimpaansa.”
Hienoa, And Beyondin nuoret! Hienoa And Beyond! (Kuva: Miska Sage/Unsplash)

Hankearviointia valokuvien avulla

And Beyond kuva-arviointiAnd Beyondissa tahdottiin elää kuten opetettiin, siksi luovuutta hyödynnettiin myös hankkeen loppuarvioinnissa. Työntekijöille ja ohjausryhmän jäsenille annettiin tehtävä: ”Mieti mennyttä hanketta ja ota valokuva, joka liittyy siihen, mikä And Beyondissa on ollut sinulle henkilökohtaisesti merkityksellistä, yllättävää, muutosta aikaansaavaa tai onnistunutta”. Valokuvat inspiroivat pohtimaan hankkeen merkitystä omakohtaisella tasolla. Lisää arvioinnista Johanna Niemen artikkelissa ”Voiko hankearvioinnissa hyödyntää taiteellisia menetelmiä?”

Haluatko zinejä lainaksi tasa-arvokeskustelua herättämään?

zineseinaAnd Beyond -hankkeessa työstettiin nuorten kanssa zinejä eli pienlehtiä, joita voi käyttää tasa-arvoa ja sukupuolen merkitystä koskevan keskustelun herättämiseen. Monet niistä on tehty käyttämällä And Beyondin menetelmäoppaassa kuvattuja työkaluja. Zinet ovat syvästi henkilökohtaisia, ilmentävät tekijänsä luovuutta ainutlaatuisella tavalla ja koskettavat. Niillä on nimiä kuten ”Mäkin osaan olla herkkä”, ”Sanat, jotka jäivät sanomatta” ja ”Ote minusta”.

Painettuja zinejä voi lainata Poikien Talolta (poikientalo @ poikientalo.fi) ja sähköisiin zineihin voi tutustua Poikien Talon zine-kirjastossa.

NäyttelyHyvää syntymäpäivää, TANE!

And Beyondilla oli kunnia osallistua Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE:n 50-vuotissyntymäpäivien juhlatilaisuuden järjestelyihin. Joitakin nuorten tekemiä, tasa-arvoa käsitteleviä teoksia ripustettiin juhlatilaisuuden ajaksi Pikku-Finlandiaan. Tilaisuuteen osallistui yli kaksisataa tasa-arvotyön ammattilaista eri puolilta Suomea. (Teos: Max Hovi)

MetrokuvaLondon calling… And Beyondin verkostoitumismatka

Lokakuussa 2022 And Beyond suuntasi neljän nuoren ja neljän projektityöntekijän voimin Lontooseen, missä inspiroiduttiin taidegallerioista, museoista ja suurkaupungin sykkeestä. Lisäksi jaettiin neljän järjestön kanssa hankkeen tuotoksia ja yhteisiä kokemuksia luovuuden hyödyntämisestä haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien parissa.

Element toteuttaa esimerkiksi visuaalisia taideprojekteja lastensuojelunuorten kanssa. Streetwise Opera taas pyörittää kuoroa asunnottomille. Myös Prison Choir Projectilla on kuoroprojekteja, mutta vankiloissa. Poika- ja miestyöstä käytiin St Margaret’s Housessa pitkiä keskusteluja Eastend Masculinities -teatteriprojektia toteuttavan Voixbox Theatren kanssa, jolla on myös maskuliinisuuteen, seksuaalisuuteen ja parisuhteisiin liittyviä koulupajoja. What a splendid trip! (Kuva: Sami Kinnunen)

valokuvaajaPhotoVoice-projekti käyntiin

Monen yrityksen jälkeen And Beyond sai käynnistettyä PhotoVoice-projektin, jossa käsitellään yhteisesti keskustellen ja valokuvia ottaen sukupuolenmukaista segregaatiota ilmiönä, stereotypioita, normeja ja sukupuolen vaikutusta omaan elämään. Ryhmään löysi nuoria, joilla on omakohtaisia kokemuksia epätyypillisistä valinnoista tai muutoin kiinnostusta pohtia sukupuolen roolia omassa arjessa.

Säännöllisesti kokoontuvan PhotoVoice-projektin tuotoksia julkaistaan hankesivuilla myöhemmin ja ohjeet PhotoVoice-prosessin toteuttamiseen julkaistaan And Beyondin menetelmäoppaassa.

ZinejäZine-nurkka Tasa-arvopäivien taukotilassa

Tasa-arvotiedon keskuksen (THL) järjestämien Tasa-arvopäivien yhteydessä esiteltiin vuonna 2022 lyhyesti And Beyondin kokemuksia luovuuden käytöstä tasa-arvon käsittelyssä. Ohjelman lomassa osallistujilla oli myös mahdollisuus tutustua nuorten hankkeessa tuottamiin zine-pienlehtisiin, jotka sisälsivät suoraan tai epäsuorasti tasa-arvoon liittyviä nuorten luovia tuotoksia ja oivalluksia.

Zinejen aiheet käsittelivät esimerkiksi sanatonta dialogia, mielen aaltoliikkeitä, sanomatta jääneitä sanoja, miehen herkkyyttä, ylisukupolvisia kohtaamisia, mitä kengät kertoisivat ja tulevaisuuden unelmia. Paperisia zinejä voi lainata maaliskuun 2023 loppuun asti. Zinet julkaistaan sähköisenä Poikien Talon sivuilla.

KameraKlubin Tallinnan seikkailutTallinna

Sitoutuneesti KameraKlubissa luovia projekteja toteuttaneista nuorista ja projektityöntekijöistä kahdeksan teki päiväretken Tallinnaan syyskuun 2022 alussa. Ohjelmaan sisältyi tietysti valokuvaamista ympäri kaupunkia sekä Fotografiska Museon valokuvanäyttelyyn tutustumista.

Retken yhteydessä vierailtiin nuorten parissa työskentelevässä Estonia Shokkin Group -järjestössä, jolla on monipuolista, kansainvälistä toimintaa.

PolkuPolulla-näyttely Kameraseuran Galleria Westissä

Nuoret And Beyondin KameraKlubissa pohtivat viikoittaisissa tapaamisissaan usean kuukauden ajan, miten lähipiirin odotukset, sukupuolinormit tai ammatilliset stereotypiat ehkä estävät meitä hakeutumasta unelmatyöhömme. Sen pohjalta he työstivät valokuvia, maalauksia ja grafiikkaa sisältäviä teoksia.

Teoksia valmisteltiin ylisukupolvisessa yhteistyössä Valli ry:n, Käpyrinteen palvelutalon ja Päiväkoti Pikku-Veräjän kanssa ja näyttely toteutettiin Kaapelitehtaalla, Kameraseuran Galleria Westissä. Näyttelyn teoksista koottiin pysyvä näyttely Käpyrinteen palvelutaloon ja osa niistä oli syksyn 2022 aikana esillä myös Pikku-Huopalahden asukastalolla. (Kuva: Sami Kinnunen)

kasvotYlpeys ja ennakkoluulo -kysely

Pandemian aikana And Beyondissa kehitettiin virtuaalisia dialogiharjoituksia, joissa esimerkiksi vaihdetaan kuvia tuntemattoman henkilön kanssa parin viikon ajan. Tällöin tarkoituksena on kuulostella herkästi toisen viestiä ja vastata siihen sanattomasti valokuvalla.

NUORI2022-tapahtuman alla hankkeen ja Jyväskylän taidetyöpajan nuorten Älä muuta sano - virtuaalinen dialogi koottiin kahdeksi zine-pienlehtiseksi Poikien Talon sivulle. Harjoitus huipentui yhteiseen pizzahetkeen, jossa oli mahdollista tutustua viestittelyn takaa paljastuvaan henkilöön Jyväskylässä. Hankkeessa kokeiltiin myös arkiääniin perustuvaa virtuaalista dialogia hankkeen nuorten ja brasilialaisten opiskelijoiden kesken. Ohjeet virtuaalisiin dialogeihin julkaistaan And Beyondin menetelmäoppaassa.

Iloiset kasvotVirtuaalisia dialogeja Jyväskylään

Pandemian aikana And Beyondissa kehitettiin virtuaalisia dialogiharjoituksia, joissa esimerkiksi vaihdetaan kuvia tuntemattoman henkilön kanssa parin viikon ajan. Tällöin tarkoituksena on kuulostella herkästi toisen viestiä ja vastata siihen sanattomasti valokuvalla.

NUORI2022-tapahtuman alla hankkeen ja Jyväskylän taidetyöpajan nuorten Älä muuta sano - virtuaalinen dialogi koottiin kahdeksi zine-pienlehtiseksi Poikien Talon sivulle. Harjoitus huipentui yhteiseen pizzahetkeen, jossa oli mahdollista tutustua viestittelyn takaa paljastuvaan henkilöön Jyväskylässä. Hankkeessa kokeiltiin myös arkiääniin perustuvaa virtuaalista dialogia hankkeen nuorten ja brasilialaisten opiskelijoiden kesken. Ohjeet virtuaalisiin dialogeihin julkaistaan And Beyondin menetelmäoppaassa.

ÄänityslaitteetMusiikki väylänä luovuuteen

Metropolian opiskelijat toteuttivat Poikien Talolla huhtikuun 2022 aikana työpajojen sarjan, jossa MaanantaiMiitin nuoret saivat heittäytyä musiikkivälineiden ääreen ja tuottaa musiikkia. Tavoitteena oli selvittää, voisiko musiikki olla joillekin Poikien Talon nuorille kiinnostava väylä luovuuteen ja omaan elämään liittyvien pohdintojen äärelle. Opiskelijat kirjoittivat omakohtaisia pohdintoja, mitä oppivatkaan musiikillisen työpajan ohjaamisesta. Nuorten tuotokset myös julkaistaan And Beyondin hankesivuilla. (Kuva: Unslash/James Stamler)

Kuvasafari

Työn varjostusta ja Kuvasafareja

Yksi And Beyondin kehittämistä menetelmistä on luovuutta hyödyntävä työn varjostus, jossa omalle sukupuolelle epätyypillisellä työpaikalla otetaan valokuvia Kuvasafari-menetelmän ohjeiden mukaisesti. Sen tuloksena aikaansaadaan ehkä abstraktejakin kuvia sisältävä kollaasi, joka voi kuitenkin toimia keskustelun avauksena sukupuolen mukaisesta segregaatiosta. Miltä eri työpaikoilla näyttää ja tuntuu, millainen ympäristö on itselle luontevin ja mikä tuntuu vieraalta, miksi?

And Beyondin työntekijät ja nuoret testasivat menetelmää työn varjostuksen yhteydessä talvella 2022. Kuvasafari-menetelmän tarkemmat ohjeet julkaistaan And Beyondin menetelmäoppaassa.