And Beyond – Miesten luovat polut työelämään -hanke kehittää luovuutta ja omakohtaisia kokemuksia hyödyntäviä lähestymistapoja työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen segregaation käsittelyyn nuorten kanssa. Nuorille järjestettyjen pajojen ja kokeilujen myötä kootaan konkreettisia työvälineitä ja toteutetaan koulutuksia ammattilaisille. Alempana tällä sivulla voit lukea hankkeesta lyhyesti . Lisäksi voit tutustua hankkeessa tapahtuneeseen toimintaan.

Tule hyvä kakku - Luovuutta omannäköisiin valintoihin -seminaari

Tervetuloa And Beyondin loppuseminaariin 14.2.2023, joka koostuu aamupäivän luovista työpajoista sekä iltapäivän esityksistä ja keskusteluista Metropolian Myllypuron kampuksella ja osittain Zoomissa. Seminaarin yhteydessä julkistetaan myös And Beyond – Miesten luovat polut työelämään -hankkeen luovan tasa-arvotyön menetelmäopas ammattilaisille. Tilaisuus on tarkoitettu esimerkiksi opinto-ohjaajille, nuorisotyöntekijöille, opettajille, taiteilijoille ja alan opiskelijoille.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Tule hyvä kakku -seminaariin 14.2.2023 tapahtumasivun kautta.

Tervetuloa And Beyond -koulutuksiin!

SyanotypiaMaksuttomissa koulutuksissa opetellaan käyttämään ja ohjaamaan luovuutta hyödyntäviä menetelmiä. Samalla kuullaan And Beyond -hankkeen kokemuksia menetelmien käytöstä työelämään, sukupuolinormeihin ja omannäköiseen elämään liittyvien oivallusten löytämiseksi. Ne on suunnattu ensisijaisesti tasa-arvon, luovuuden tai nuorten parissa työskenteleville kuten nuorisotyöntekijöille, taiteilijoille, opettajille, opinto-ohjaajille ja muille ohjaustyötä tekeville.

Koulutukset toteutetaan iltapäiväisin klo 13-16 Metropolian Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1, Helsinki). Ryhmäkoko enintään 15 osallistujaa. Ilmoittautuminen viimeistään viikko ennen koulutusta.

Ke 25.1.2023 Kerro kuvin - PhotoVoice valokuvallisessa tarinankerronnassa. Osallistujat tutustuvat PhotoVoice-menetelmään, jossa valokuvausta käytetään jokaisen oman näkökulman esiin nostamiseksi jonkin ilmiön käsittelyssä tai arvioinnissa. Koulutuksen aikana tuotetaan myös omia valokuvia historiallisella syanotypia-prosessilla. - TÄYNNÄ, ILMOITTAUTUMINEN MAHDOLLISTA VARASIJOILLE

Ti 7.2.2023 Kädenjälki - Kemigrammi mielikuvituksen herättelyssä. Osallistujat harjoittelevat kameratonta valokuvausta pimiön kemikaaleilla käyttämällä tuttuja arkiesineitä. Koulutuksen aikana keskustellaan myös muista luovuutta hyödyntävistä, matalan kynnyksen tavoista hyödyntää esim. arkisia kuvia tai ääniä erilaisten ilmiöiden käsittelyssä.

Kuva: Ilaria Heikkilä

Zinejä lainaksi tasa-arvokeskustelua herättämään?

zineseinaAnd Beyond -hankkeessa on työstetty nuorten kanssa zinejä eli pienlehtisiä, jotka käsittelevät tasa-arvoa esimerkiksi unelmien, epävarmuuden, sukupuolinormien ja mielenterveyden näkökulmasta. Monet zinet ovat syvästi henkilökohtaisia, ilmentävät tekijänsä luovuutta ainutlaatuisella tavalla ja koskettavat. Valtaosa niistä julkaistaan myös sähköisessä muodossa.


Zinejä voivat hyödyntää tasa-arvoa ja omannäköisiä elämänvalintoja koskevien keskustelujen herättelemisessä muutkin. And Beyond voi asettaa zinejä seinälle, pöytätelineeseen tai pyykkinarulle vaikkapa koulutuksen tai tapahtuman yhteyteen. Pakettiin sisältyy myös tasa-arvoon liittyviä pohdintatehtäviä. Zinejä voi lainata pääkaupunkiseudulla maksutta maaliskuuhun 2023 asti (laina-aika max 2 viikkoa). Jos kiinnostuit, ole yhteydessä!

And Beyond lyhyesti

And Beyond – Miesten luovat polut työelämään -hankkeen toteutuksessa tärkeänä tukena toimii nuorten oma asiantuntijaryhmä, joka osallistuu toiminnan suunnitteluun ja koulutusten toteuttamiseen. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat 18-29 –vuotiaat nuoret miehet, jotka ovat haavoittuvassa elämäntilanteessa.

And Beyond tuottaa toimintamalleja, materiaaleja ja koulutuksia, joita nuorten parissa työskentelevät ja alasta kiinnostuneet sosiaali-, nuoriso-, kulttuurialojen sekä ohjauksen ammattilaiset voivat hyödyntää työssään. Hanke toivottaa tervetulleeksi myös laajan yhteistyön pääkaupunkiseudulla toimivien yrittäjien ja muiden työnantajien kanssa!

Luovaan toimintaan ja työelämään tutustumiseen liittyvistä kokemuksista kerätään säännöllistä seurantatietoa, josta julkaistaan artikkeleita hankkeen loppupuolella.

And Beyondia koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja sitä toteutetaan yhteistyössä Helsingin Poikien Talon kanssa. Rahoitus kaksivuotiseen (2021-22) hankkeeseen saadaan Euroopan sosiaalirahastolta. Hankkeen tavoitteena on kehittää luovuutta hyödyntäviä työvälineitä, joilla lievennetään työmarkkinoiden sukupuolen mukaista segregaatiota.

Hankkeen toimintamuotoja

Oman näköinen duuni -grafiikka

Oman polun suunnittelu

Hankkeessa vahvistetaan nuorten työelämävalmiuksia ja tulevaisuudenuskoa sekä tarjotaan mahdollisuus tutustua omalle sukupuolelleen epätyypillisiin työpaikkoihin.

Lue lisää oman polun suunnittelusta

Luovuuspajoja nuorille

Hankkeessa nuoret voivat toteuttaa ryhmässä tai itsenäisesti luovia produktioita, jotka liittyvät omaan tulevaisuuteen, sukupuoleen ja työelämään.

Lue lisää luovuuspajoista

Oman polun suunnittelu

Aina oma polku ei löydy helposti eikä elämäntilanne ole niin vakaa, että sitä olisi edes helppo suunnitella. And Beyond –hanke tarjoaa nuorille mahdollisuuden pohdiskella yksin ja yhdessä omia vahvuuksia, perhetaustaa, unelmia ja tulevaisuuden mahdollisia suuntia. Tällöin on syytä pitää mielessä, että vaihtoehtoja on paljon eikä mikään ole tärkeämpää kuin OMANnäköisen polun löytäminen. Itselle tärkeän jutun löytämisessä auttaa sekin, jos on tietoinen, millaisiin valintoihin lähipiiri tai ympäröivä yhteiskunta ehkä huomaamatta ohjaa.

Hankkeen aikana kokeillaan erilaisia tapoja, miten nuoret voivat tutustua omalle sukupuolelleen epätyypillisiin uravalintoihin ja työpaikkoihin. Samalla he saavat mahdollisuuden pohtia ja mahdollisesti vahvistaakin omaa työelämäosaamistaan.

Sukupuolen mukaan epätyypillisiin uravalintoihin ja työpaikkoihin tutustumisen tapoja:

  • Minun valintani –tarinat: Tavataan ihmisiä, jotka ovat tehneet epätyypillisiä uravalintoja tai luetaan ja katsotaan videolta heidän tarinoitaan.
  • Työn varjostaminen: Tutustutaan erilaisiin työn tekemisen ympäristöihin ja siellä työskenteleviin henkilöihin seuraamalla työntekoa epätyypillisellä työpaikalla.
  • Photovoice: Tutustutaan työelämän sukupuolen mukaisen segregaation haasteisiin valokuvauksen kautta.
  • Keikkatyö: Etsitään esimerkiksi luovuuteen liittyviä keikkatyön mahdollisuuksia, joiden yhteydessä voi tutustua työelämän sukupuolen mukaiseen segregaatioon, saada tuloja ja vahvistaa omaa osaamista.

Erilaiset ihmisiin ja työpaikkoihin liittyvät kokemukset nivotaan luovaan työskentelyyn.

Luovuuspajoja nuorille

Hanke järjestää nuorille lyhyitä pop-up pajoja sekä pitkäkestoisia työpajojen sarjoja. Niille yhteistä on itse tekeminen, omakohtaisuus, elämyksellisyys sekä visuaalisuuden ja luovuuden hyödyntäminen. Työpajojen painopisteet vaihtelevat tilanteen ja nuorten tarpeiden mukaan. Joissakin työmarkkinoiden segregaatiota käsitellään suoraviivaisesti, toisissa keskitytään erityisesti luovaan tekemiseen. Kaikki pajat liittyvät tavalla tai toisella työelämään, sukupuoleen ja oman polun löytämiseen.

Esimerkkejä vuoden 2021 aikana toteutetuista luovuustyöpajoista:

  • KameraKlubi: Säännöllisissä tapaamisissa nuoret työstivät valokuva- ja kirjoitusprojektejaan, joiden tuotoksissa käsiteltiin itselle voimaa tuottavia asioita ja joista julkaistiin zine-pienlehtiä. (Katso esimerkkejä Poikien Talon nettikirjastosta.)
  • Make a mark: Erityisen haavoittuvassa asemassa olevat nuoret tutustuivat erilaisiin matalan kynnyksen grafiikkamenetelmiin. Samalla he pohtivat ohjaajan kanssa, millaisen jäljen he jättävät tähän maailmaan ja miten he pääsevät ponnistamaan tästä eteenpäin.
  • Sound Exchange: Brasilialaisista ja suomalaisista nuorista koostuneet parit harjoittelivat sanatonta dialogia jakamalla toisilleen arjen ääniä whatsappin kautta. Näistä kootaan toimitettu ääniraita.
  • Pop-up zine-paja: Nuorten työpajalla tutustuttiin hankkeeseen pelillisiä tehtäviä toteuttaen ja zine-pienlehti-ideoita työstäen.
  • Analoginen someseinä: Messumaisessa tilanteessa nuoria pyydettiin reagoimaan pahvisilla emojeilla seinällä oleviin väitteisiin työelämän segregaatiosta tai lisäämään sinne oman väitteensä.

Ryhmämuotoisen toiminnan rinnalla hanke tarjoaa tukea myös nuorten henkilökohtaisille, luoville produktioille. Yksi esimerkki niistä on And Beyond -hankkeen logo, jonka on suunnitellut hankkeelle keikkatyötä tehnyt nuori.

flyerin etukansi

Työkaluja ja koulutuksia ammattilaisille

And Beyondissa nuorten kanssa testatuista, luovuutta hyödyntävistä harjoitteista ja työtavoista kootaan menetelmäopas. Menetelmäoppaan luonnosversioon voi tutustua Poikien Talon sivuilla.

Syksyllä 2022 toteutetaan And Beyond -hankkeessa aktiivisena toimineiden nuorten ottamista valokuvista ja mahdollisista muista töistä koottu, sukupuoleen, normeihin ja työelämään liittyvä näyttely. Lisäksi ammattilaisille järjestetään työpajoja ja seminaari, jossa käsitellään hankkeen aikana saatuja oivalluksia luovuuden hyödyntämisestä sensitiivisten aiheiden käsittelyssä.

Jos haluat sähköpostilla tietoa And Beyondin toiminnasta syksyllä 2022, jätäthän meille yhteystietosi.

Hankkeessa tapahtunutta

Näyttely

Hyvää syntymäpäivää, TANE!

And Beyondilla oli kunnia osallistua Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE:n 50-vuotissyntymäpäivien juhlatilaisuuden järjestelyihin. Joitakin nuorten tekemiä, tasa-arvoa käsitteleviä teoksia ripustettiin juhlatilaisuuden ajaksi Pikku-Finlandiaan. Tilaisuuteen osallistui yli kaksisataa tasa-arvotyön ammattilaista eri puolilta Suomea. (Teos: Max Hovi)

Metrokuva

London calling… And Beyondin verkostoitumismatka

Lokakuussa 2022 And Beyond suuntasi neljän nuoren ja neljän projektityöntekijän voimin Lontooseen, missä inspiroiduttiin taidegallerioista, museoista ja suurkaupungin sykkeestä. Lisäksi jaettiin neljän järjestön kanssa hankkeen tuotoksia ja yhteisiä kokemuksia luovuuden hyödyntämisestä haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien parissa.

Element toteuttaa esimerkiksi visuaalisia taideprojekteja lastensuojelunuorten kanssa. Streetwise Opera taas pyörittää kuoroa asunnottomille. Myös Prison Choir Projectilla on kuoroprojekteja, mutta vankiloissa. Poika- ja miestyöstä käytiin St Margaret’s Housessa pitkiä keskusteluja Eastend Masculinities -teatteriprojektia toteuttavan Voixbox Theatren kanssa, jolla on myös maskuliinisuuteen, seksuaalisuuteen ja parisuhteisiin liittyviä koulupajoja. What a splendid trip! (Kuva: Sami Kinnunen)

valokuvaaja

PhotoVoice-projekti käyntiin

Monen yrityksen jälkeen And Beyond sai käynnistettyä PhotoVoice-projektin, jossa käsitellään yhteisesti keskustellen ja valokuvia ottaen sukupuolenmukaista segregaatiota ilmiönä, stereotypioita, normeja ja sukupuolen vaikutusta omaan elämään. Ryhmään löysi nuoria, joilla on omakohtaisia kokemuksia epätyypillisistä valinnoista tai muutoin kiinnostusta pohtia sukupuolen roolia omassa arjessa.

Säännöllisesti kokoontuvan PhotoVoice-projektin tuotoksia julkaistaan hankesivuilla myöhemmin ja ohjeet PhotoVoice-prosessin toteuttamiseen julkaistaan And Beyondin menetelmäoppaassa.

Zinejä

Zine-nurkka Tasa-arvopäivien taukotilassa

Tasa-arvotiedon keskuksen (THL) järjestämien Tasa-arvopäivien yhteydessä esiteltiin vuonna 2022 lyhyesti And Beyondin kokemuksia luovuuden käytöstä tasa-arvon käsittelyssä. Ohjelman lomassa osallistujilla oli myös mahdollisuus tutustua nuorten hankkeessa tuottamiin zine-pienlehtisiin, jotka sisälsivät suoraan tai epäsuorasti tasa-arvoon liittyviä nuorten luovia tuotoksia ja oivalluksia.

Zinejen aiheet käsittelivät esimerkiksi sanatonta dialogia, mielen aaltoliikkeitä, sanomatta jääneitä sanoja, miehen herkkyyttä, ylisukupolvisia kohtaamisia, mitä kengät kertoisivat ja tulevaisuuden unelmia. Paperisia zinejä voi lainata maaliskuun 2023 loppuun asti. Zinet julkaistaan sähköisenä Poikien Talon sivuilla.

KameraKlubin Tallinnan seikkailutTallinna

Sitoutuneesti KameraKlubissa luovia projekteja toteuttaneista nuorista ja projektityöntekijöistä kahdeksan teki päiväretken Tallinnaan syyskuun 2022 alussa. Ohjelmaan sisältyi tietysti valokuvaamista ympäri kaupunkia sekä Fotografiska Museon valokuvanäyttelyyn tutustumista.

Retken yhteydessä vierailtiin nuorten parissa työskentelevässä Estonia Shokkin Group -järjestössä, jolla on monipuolista, kansainvälistä toimintaa.

PolkuPolulla-näyttely Kameraseuran Galleria Westissä

Nuoret And Beyondin KameraKlubissa pohtivat viikoittaisissa tapaamisissaan usean kuukauden ajan, miten lähipiirin odotukset, sukupuolinormit tai ammatilliset stereotypiat ehkä estävät meitä hakeutumasta unelmatyöhömme. Sen pohjalta he työstivät valokuvia, maalauksia ja grafiikkaa sisältäviä teoksia.

Teoksia valmisteltiin ylisukupolvisessa yhteistyössä Valli ry:n, Käpyrinteen palvelutalon ja Päiväkoti Pikku-Veräjän kanssa ja näyttely toteutettiin Kaapelitehtaalla, Kameraseuran Galleria Westissä. Näyttelyn teoksista koottiin pysyvä näyttely Käpyrinteen palvelutaloon ja osa niistä oli syksyn 2022 aikana esillä myös Pikku-Huopalahden asukastalolla. (Kuva: Sami Kinnunen)

kasvot

Ylpeys ja ennakkoluulo -kysely

Pandemian aikana And Beyondissa kehitettiin virtuaalisia dialogiharjoituksia, joissa esimerkiksi vaihdetaan kuvia tuntemattoman henkilön kanssa parin viikon ajan. Tällöin tarkoituksena on kuulostella herkästi toisen viestiä ja vastata siihen sanattomasti valokuvalla.

NUORI2022-tapahtuman alla hankkeen ja Jyväskylän taidetyöpajan nuorten Älä muuta sano - virtuaalinen dialogi koottiin kahdeksi zine-pienlehtiseksi Poikien Talon sivulle. Harjoitus huipentui yhteiseen pizzahetkeen, jossa oli mahdollista tutustua viestittelyn takaa paljastuvaan henkilöön Jyväskylässä. Hankkeessa kokeiltiin myös arkiääniin perustuvaa virtuaalista dialogia hankkeen nuorten ja brasilialaisten opiskelijoiden kesken. Ohjeet virtuaalisiin dialogeihin julkaistaan And Beyondin menetelmäoppaassa.

Iloiset kasvotVirtuaalisia dialogeja Jyväskylään

Pandemian aikana And Beyondissa kehitettiin virtuaalisia dialogiharjoituksia, joissa esimerkiksi vaihdetaan kuvia tuntemattoman henkilön kanssa parin viikon ajan. Tällöin tarkoituksena on kuulostella herkästi toisen viestiä ja vastata siihen sanattomasti valokuvalla.

NUORI2022-tapahtuman alla hankkeen ja Jyväskylän taidetyöpajan nuorten Älä muuta sano - virtuaalinen dialogi koottiin kahdeksi zine-pienlehtiseksi Poikien Talon sivulle. Harjoitus huipentui yhteiseen pizzahetkeen, jossa oli mahdollista tutustua viestittelyn takaa paljastuvaan henkilöön Jyväskylässä. Hankkeessa kokeiltiin myös arkiääniin perustuvaa virtuaalista dialogia hankkeen nuorten ja brasilialaisten opiskelijoiden kesken. Ohjeet virtuaalisiin dialogeihin julkaistaan And Beyondin menetelmäoppaassa.

Äänityslaitteet

Musiikki väylänä luovuuteen

Metropolian opiskelijat toteuttivat Poikien Talolla huhtikuun 2022 aikana työpajojen sarjan, jossa MaanantaiMiitin nuoret saivat heittäytyä musiikkivälineiden ääreen ja tuottaa musiikkia. Tavoitteena oli selvittää, voisiko musiikki olla joillekin Poikien Talon nuorille kiinnostava väylä luovuuteen ja omaan elämään liittyvien pohdintojen äärelle. Opiskelijat kirjoittivat omakohtaisia pohdintoja, mitä oppivatkaan musiikillisen työpajan ohjaamisesta. Nuorten tuotokset myös julkaistaan And Beyondin hankesivuilla. (Kuva: Unslash/James Stamler)

Kuvasafari

Työn varjostusta ja Kuvasafareja

Yksi And Beyondin kehittämistä menetelmistä on luovuutta hyödyntävä työn varjostus, jossa omalle sukupuolelle epätyypillisellä työpaikalla otetaan valokuvia Kuvasafari-menetelmän ohjeiden mukaisesti. Sen tuloksena aikaansaadaan ehkä abstraktejakin kuvia sisältävä kollaasi, joka voi kuitenkin toimia keskustelun avauksena sukupuolen mukaisesta segregaatiosta. Miltä eri työpaikoilla näyttää ja tuntuu, millainen ympäristö on itselle luontevin ja mikä tuntuu vieraalta, miksi?

And Beyondin työntekijät ja nuoret testasivat menetelmää työn varjostuksen yhteydessä talvella 2022. Kuvasafari-menetelmän tarkemmat ohjeet julkaistaan And Beyondin menetelmäoppaassa.