And Beyond – Miesten luovat polut työelämään -hanke kehittää luovuutta ja omakohtaisia kokemuksia hyödyntäviä lähestymistapoja työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen segregaation käsittelyyn nuorten kanssa. Nuorille järjestettyjen pajojen ja kokeilujen myötä kootaan konkreettisia työvälineitä ja toteutetaan koulutuksia ammattilaisille. Tervetuloa tutustumaan alustaviin menetelmäopas- ja koulutussuunnitelmiin sivun alalaidassa.

PolkuTervetuloa And Beyondin Polulla-näyttelyyn:

Tervetuloa And Beyondin Polulla - valokuvanäyttelyyn 6.-29.9.2022, Helsinki 

Olisi antoisinta, jos saisimme työskennellä asioiden parissa, jotka ovat meille merkityksellisiä. Nuoret Poikien Talolta ovat valokuvanneet sitä, mitä tapahtuu, jos ulkoiset puitteet rikkovat tuota polkua ja estävät meitä tekemästä haluamiamme valintoja. Miten lähipiirin odotukset, sukupuolinormit tai ammatilliset stereotypiat ehkä estävät meitä hakeutumasta unelmatyöhömme?   

Näyttely: Kameraseura Galleria West, Kaapelitehdas,
Tallberginkatu 1, B-porras, 2. krs, Helsinki.  

Avoinna. 6.-29.9.2022 joka päivä klo 9–21.   

Kameraseura | Kameraseura Galleria West

Kuvan sisältö avattu tekstissä kuvan alla.

Hankkeen toimintamuotoja

Oman näköinen duuni -grafiikka

Oman polun suunnittelu

Hankkeessa vahvistetaan nuorten työelämävalmiuksia ja tulevaisuudenuskoa sekä tarjotaan mahdollisuus tutustua omalle sukupuolelleen epätyypillisiin työpaikkoihin.

Lue lisää oman polun suunnittelusta

Luovuuspajoja nuorille

Hankkeessa nuoret voivat toteuttaa ryhmässä tai itsenäisesti luovia produktioita, jotka liittyvät omaan tulevaisuuteen, sukupuoleen ja työelämään.

Lue lisää luovuuspajoista

And Beyond lyhyesti

And Beyond – Miesten luovat polut työelämään -hankkeen toteutuksessa tärkeänä tukena toimii nuorten oma asiantuntijaryhmä, joka osallistuu toiminnan suunnitteluun ja koulutusten toteuttamiseen.  Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat 18-29 –vuotiaat nuoret miehet, jotka ovat haavoittuvassa elämäntilanteessa.

And Beyond tuottaa toimintamalleja, materiaaleja ja koulutuksia, joita nuorten parissa työskentelevät ja alasta kiinnostuneet sosiaali-, nuoriso-, kulttuurialojen sekä ohjauksen ammattilaiset voivat hyödyntää työssään. Hanke toivottaa tervetulleeksi myös laajan yhteistyön pääkaupunkiseudulla toimivien yrittäjien ja muiden työnantajien kanssa!

Luovaan toimintaan ja työelämään tutustumiseen liittyvistä kokemuksista kerätään säännöllistä seurantatietoa, josta julkaistaan artikkeleita hankkeen loppupuolella.

And Beyondia koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja sitä toteutetaan yhteistyössä Helsingin Poikien Talon kanssa. Rahoitus kaksivuotiseen (2021-22) hankkeeseen saadaan Euroopan sosiaalirahastolta. Hankkeen tavoitteena on kehittää luovuutta hyödyntäviä työvälineitä, joilla lievennetään työmarkkinoiden sukupuolen mukaista segregaatiota.

Oman polun suunnittelu

Aina oma polku ei löydy helposti eikä elämäntilanne ole niin vakaa, että sitä olisi edes helppo suunnitella. And Beyond –hanke tarjoaa nuorille mahdollisuuden pohdiskella yksin ja yhdessä omia vahvuuksia, perhetaustaa, unelmia ja tulevaisuuden mahdollisia suuntia. Tällöin on syytä pitää mielessä, että vaihtoehtoja on paljon eikä mikään ole tärkeämpää kuin OMANnäköisen polun löytäminen. Itselle tärkeän jutun löytämisessä auttaa sekin, jos on tietoinen, millaisiin valintoihin lähipiiri tai ympäröivä yhteiskunta ehkä huomaamatta ohjaa. 

Hankkeen aikana kokeillaan erilaisia tapoja, miten nuoret voivat tutustua omalle sukupuolelleen epätyypillisiin uravalintoihin ja työpaikkoihin. Samalla he saavat mahdollisuuden pohtia ja mahdollisesti vahvistaakin omaa työelämäosaamistaan.  

Sukupuolen mukaan epätyypillisiin uravalintoihin ja työpaikkoihin tutustumisen tapoja: 

  • Minun valintani –tarinat: Tavataan ihmisiä, jotka ovat tehneet epätyypillisiä uravalintoja tai luetaan ja katsotaan videolta heidän tarinoitaan.  
  • Työn varjostaminen: Tutustutaan erilaisiin työn tekemisen ympäristöihin ja siellä työskenteleviin henkilöihin seuraamalla työntekoa epätyypillisellä työpaikalla.  
  • Photovoice: Tutustutaan työelämän sukupuolen mukaisen segregaation haasteisiin valokuvauksen kautta. 
  • Keikkatyö: Etsitään esimerkiksi luovuuteen liittyviä keikkatyön mahdollisuuksia, joiden yhteydessä voi tutustua työelämän sukupuolen mukaiseen segregaatioon, saada tuloja ja vahvistaa omaa osaamista. 

Erilaiset ihmisiin ja työpaikkoihin liittyvät kokemukset nivotaan luovaan työskentelyyn. 

Luovuuspajoja nuorille

Hanke järjestää nuorille lyhyitä pop-up pajoja sekä pitkäkestoisia työpajojen sarjoja. Niille yhteistä on itse tekeminen, omakohtaisuus, elämyksellisyys sekä visuaalisuuden ja luovuuden hyödyntäminen. Työpajojen painopisteet vaihtelevat tilanteen ja nuorten tarpeiden mukaan. Joissakin työmarkkinoiden segregaatiota käsitellään suoraviivaisesti, toisissa keskitytään erityisesti luovaan tekemiseen. Kaikki pajat liittyvät tavalla tai toisella työelämään, sukupuoleen ja oman polun löytämiseen.

Esimerkkejä vuoden 2021 aikana toteutetuista luovuustyöpajoista:

  • KameraKlubi: Säännöllisissä tapaamisissa nuoret työstivät valokuva- ja kirjoitusprojektejaan, joiden tuotoksissa käsiteltiin itselle voimaa tuottavia asioita ja joista julkaistiin zine-pienlehtiä. (Katso esimerkkejä Poikien Talon nettikirjastosta.)
  • Make a mark: Erityisen haavoittuvassa asemassa olevat nuoret tutustuivat erilaisiin matalan kynnyksen grafiikkamenetelmiin. Samalla he pohtivat ohjaajan kanssa, millaisen jäljen he jättävät tähän maailmaan ja miten he pääsevät ponnistamaan tästä eteenpäin.
  • Sound Exchange: Brasilialaisista ja suomalaisista nuorista koostuneet parit harjoittelivat sanatonta dialogia jakamalla toisilleen arjen ääniä whatsappin kautta. Näistä kootaan toimitettu ääniraita.
  • Pop-up zine-paja: Nuorten työpajalla tutustuttiin hankkeeseen pelillisiä tehtäviä toteuttaen ja zine-pienlehti-ideoita työstäen.  
  • Analoginen someseinä: Messumaisessa tilanteessa nuoria pyydettiin reagoimaan pahvisilla emojeilla seinällä oleviin väitteisiin työelämän segregaatiosta tai lisäämään sinne oman väitteensä.

Ryhmämuotoisen toiminnan rinnalla hanke tarjoaa tukea myös nuorten henkilökohtaisille, luoville produktioille. Yksi esimerkki niistä on And Beyond -hankkeen logo, jonka on suunnitellut hankkeelle keikkatyötä tehnyt nuori.

flyerin etukansi

Työkaluja ja koulutuksia ammattilaisille

And Beyondissa nuorten kanssa testatuista, luovuutta hyödyntävistä harjoitteista ja työtavoista kootaan menetelmäopas. Menetelmäoppaan luonnosversioon voi tutustua Poikien Talon sivuilla.

Syksyllä 2022 toteutetaan And Beyond -hankkeessa aktiivisena toimineiden nuorten ottamista valokuvista ja mahdollisista muista töistä koottu, sukupuoleen, normeihin ja työelämään liittyvä näyttely. Lisäksi ammattilaisille järjestetään työpajoja ja seminaari, jossa käsitellään hankkeen aikana saatuja oivalluksia luovuuden hyödyntämisestä sensitiivisten aiheiden käsittelyssä.

Jos haluat sähköpostilla tietoa And Beyondin toiminnasta syksyllä 2022, jätäthän meille yhteystietosi.