Digisti yhdessä

Digisti yhdessä -hankkeessa luodaan ja kehitetään ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia.

Hanke on päättynyt 31.12.2019.

Digisti yhdessä -hankkeessa luodaan ja kehitetään ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Samalla rakennetaan taidealoja palveleva pedagoginen toimintamalli opiskelijoiden tiedon ja taidon rakentamisen tueksi.

Hanke rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, ja sitä koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanketta toteuttamassa on yhteensä kahdeksan korkeakoulua.

Digisti yhdessä -hanke sujuvoittaa opiskelua, tukee opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisprofiileja, uudistaa pedagogista osaamista, rakentaa korkeakoulujen yhteistyötä ja profiloitumista sekä tuottaa koulutustarjontaa täydennyskoulutukseen. Viereisessä kuviossa on kuvattu hankkeen toimintamallia; suurenna kuviota klikkaamalla.

Hankkeen projektisivut.

Lisätietoa hankkeesta

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Lea Vartiainen.

Projektipäällikkö Lea Vartiainen
p. 040 184 9142
lea.vartiainen [at] metropolia.fi (lea[dot]vartiainen[at]metropolia[dot]fi)

Hankkeen yhteistyökumppanit. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Metropolia AMK. Savonia AMK. TAMK. JAMK. Turku AMK. OAMK. Yrkeshögskolan Novia.

Digisti yhdessä -hankkeen-toimintamalli esitetty visuaalisena kaaviona.