DigiTikkaat edistämässä työelämässä tarvittavien digitaitojen kehittymistä 

Digitalisaation aiheuttama työn murros ja nopeat muutokset työmarkkinoilla aiheuttavat isoja osaamishaasteita. Digiosaaminen polarisoituu muun osaamisen ja oppimisen tavoin: osalle ihmisistä se voi tarkoittaa suoria digiosaamisen puutteita ja osalle rajatumpia mahdollisuuksia hyödyntää saatavilla olevia ratkaisuja. Haastavin tilanne on heillä, joiden työmarkkina-asema on suoraan tai välillisesti vaarantumassa sen johdosta, että työelämässä tarvittavat digivalmiudet eivät ole ajantasaiset. Koronapandemia on osaltaan sekä kiihdyttänyt digiosaamista ja erilaisten digitaalisten laitteiden ja sisältöjen käyttöönottoa, että saattanut syventää entisestään osaamisen epätasa-arvoa työelämässä.

DigiTikkaat-hankkeen päätavoitteena on edistää digitaalisten työelämätaitojen kehittymistä kolmessa erityyppisiä tarpeita omaavassa kohderyhmässä: itsensä työllistäjät, ikääntyvät työnhakijat ja ammatillisista oppilaitoksista valmistuvat ja valmistuneet nuoret, jotka ovat heikommassa asemassa työelämässä puutteellisten digitaitojen vuoksi. Hankkeen aikana järjestetään maksutonta koulutusta kohderyhmille digitaitojen kehittämiseksi. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyössä kolme toimintamallia:

 • digitaitotesti osaamistarpeiden ja osaamisen tunnistamiseen
 • ryhmämuotoinen ohjauksellisen tuen malli
 • oppimisratkaisut ja koulutussisällöt digitaalisen osaamisen kehittämiseen

Yhdistettynä digitaitotestin tuottamaan tulokseen, tulevaisuudessa oppijat voivat valita hankkeessa tuotetuista oppimisratkaisuista ja koulutusisällöistä itselleen sopivimmat koulutukset  omien digitaitojen kehittämiseksi. Ryhmämuotoisella ohjauksellisen tuen mallilla vahvistetaan oppijoiden motivaatiota sekä huomioidaan tuen tarve koulutusten ajan.

Hanke toteutetaan yhteistyössä kolmen ammattikorkeakoulun kesken. Hanketta koordinoi Metropolia, jonka lisäksi mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto on 1.1.2022 -31.8.2023.

Kohderyhmäkohtaiset maksuttomat koulutukset  

DigiTikkaat tarjoaa maksutonta koulutusta digitaitojen kehittämiseksi kolmelle kohderyhmälle. Koulutukset järjestetään ajalla 10.5.2022 - 31.8.2023. 

Itsensä työllistäjät

Webinaarisarja itsensä työllistäjille 

DigiTikkaat-webinaarisarja on suunnattu itsensä työllistäjille, freelancereille ja kevytyrittäjille, jotka tekevät tai suunnittelevat tekevänsä digitaalista liiketoimintaa Uudenmaan tai Päijät-Hämeen alueella. Erityisesti osallistumisesta hyötyvät sellaiset itsensä työllistäjät, joilla työn luonteesta johtuen on ajankäytöllisiä sekä taloudellisia haasteita hankkia, käyttää ja soveltaa erilaisia digiratkaisuja työssään ja hankkiessaan uusia työtilaisuuksia.

Miksi kannattaa osallistua

Itsensä työllistäjille suunnatussa webinaarisarjassa rakennetaan ymmärrystä seuraavista teemoista

 • Yrityksen strategiset valinnat menestyksen kivijalkana – webinaari 10.5.2022
  Mikä on yritykseni olemassaolon oikeutus, mihin olen liiketoiminnallani tähtäämässä, miten pääsen sinne ja minkälaista asiakaslupausta haluan rakentaa?
 • Asiakaslähtöinen palvelun kehittäminen ja palvelumuotoilu – 14.9.2022 (livenä Pasilassa sekä etäyhteysmahdollisuus)
  Miten tunnistaa asiakkaan tarpeet ja luoda heille merkityksellinen asiakaskokemus muotoilun menetelmin?

 • Tietoturva ja tietosuoja yrityksen toiminnassa – webinaari 6.10.2022
  Miksi minulla on salattavaa ja mitä minun pitää tietää tietoturvasta yrittäjänä?

 • Digitaalisen myynnin ja verkkokaupan mahdollisuudet yrittäjälle –  webinaari 8.11.2022
  Miten tunnistaa oman yrityksen kannalta keskeiset mahdollisuudet ja mitä verkkokauppa antaisi?

 • Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen  – webinaari 8.12.2022
  Miten tunnistan sopivat digitaalisen markkinoinnin kanavat ja miten hyödynnän saatavilla olevan tiedon markkinoinnissani paremmin?

 • Yrityksen strategiset valinnat menestyksen kivijalkana – webinaari jälleen keväällä 2023
  Mikä on yritykseni olemassaolon oikeutus, mihin olen liiketoiminnallani tähtäämässä, miten pääsen sinne ja minkälaista asiakaslupausta haluan rakentaa?

Webinaareissa kuulet asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännön esimerkkejä digitaalisuuden hyödyntämisestä oman liiketoiminnan kehittämisessä. Webinaarien lopussa on varattu aikaa kysymyksille ja keskusteluille.

Webinaarit toteutetaan Howspace-alustalla. Webinaarit tallennetaan soveltuvin osin.

Webinaarisarjan lisäksi järjestämme teemaan liittyviä pienryhmätyöpajoja, joissa pääset konkreettisesti kehittämään digitaalista liiketoimintaasi asiantuntijoiden sparraamana ja vertaisoppien. Asiantuntijoina toimivat Haaga-Helian omat asiantuntijat, sekä Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintran yrityskehittäjät. Työpajassa käsitellään webinaarin lopussa annettua tehtävää, jonka avulla työstät liiketoimintaasi webinaarin teeman näkökulmasta ja reflektoit oppimaasi.

DigiTikkaat-webinaarisarjan järjestää Haaga-Helia amk. Katso lisätietoja ja ilmoittaudu webinaareihin Haaga-Helia amk:n verkkosivulla

Yli 45-vuotiaat työnhakijat

Työelämän digiosaajaksi -valmennus

Tule mukaan Työelämän digiosaajaksi -valmennukseen kehittämään työelämässä tarvittavia digitaitoja työllistymisesi edistämiseksi!

 • Kohderyhmä: Valmennus on tarkoitettu yli 45-vuotiaille toisen asteen suorittaneille työttömille työnhakijoille.
 • Hakuaika: 16.5.-31.8.2022
 • Ajoitus: 12.9.-15.12.2022
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurean Leppävaaran kampus ja verkko
 • Hinta: Maksuton (0 €)

Taus­ta­tie­toa val­men­nuk­ses­ta 

Valmennus on sinulle, joka olet yli 45-vuotias toisen asteen tutkinnon suorittanut työtön työnhakija.

Valmennuksessa pääset kehittämään työelämässä tarvittavia digitaitoja. Saat myös aitoa uraohjausta mielekkään työuran rakentamiseksi sekä eväitä kokonaisvaltaisen hyvinvointisi tukemiseksi.

Valmennus on sinulle täysin maksuton. Tarvitset valmennuksessa kannettavaa tietokonetta, joka mahdollistaa paikasta riippumattoman opiskelun.

Digitaitojen teemat

 • Etäkokousvälineet ja sähköinen kalenteri
 • Tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta
 • Kuvan ja videon käsittely
 • Sosiaalinen media työelämässä
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Lähdekritiikin ja mis- ja disinformaation tunnistaminen

Uraohjauksen teemat

 • Oman osaamisen tunnistaminen
 • Mielekkään työuran suunnittelu

Hyvinvoinnin teemat

 • Lepo ja palautuminen
 • Ravitsemus
 • Arjen aktiivisuus
 • Mielen hyvinvointi

Aikataulut ja toteutus

Työelämän digiosaaja –valmennus toteutetaan aikavälillä 12.9.-20.12.2022. Valmennukseen kuuluu lähitapaamisia Laurean Leppävaaran kampuksella (yhteystiedot löydät klikkaamalla linkkiä) ja etätapaamisia verkossa. Valmennus sisältää itsenäistä ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Lisäksi valmennus sisältää joustavaa työskentelyä, jolloin opiskelijatiimi päättää itse missä työskentelee (kampus/verkko). 
 

Työelämän digiosaajaksi -valmennuksen järjestää Laurea amk. Katso lisätietoja ja ilmoittaudu valmennukseen Laurea amk:n verkkosivulla.

 

Ammatillisista oppilaitoksista ​valmistuvat ja valmistuneet nuoret

Digitaitokoulutukset ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuvalle tai jo valmistuneille nuorille

Nuoret ovat tottuneet käyttämään tietotekniikkaa vapaa-ajalla, mutta työelämässä tarvitaan erilaisia digitaitoja. Laitteiden ja ohjelmistojen käytön lisäksi tarvitaan esimerkiksi kykyä hyödyntää tietotekniikkaa tiedon hakemiseen ja jakamiseen. Lisäksi tarvitaan mm. tietämystä tietosuojasta ja tietoturvasta, itseohjautuvuutta ja kriittistä lukutaitoa. 

Digitaitokoulutukset on suunnattu ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuvalle tai jo valmistuneille nuorille. 

Koulutuksen tavoitteena on kehittää työelämässä tarvittavia digitaitoja (käyttötaidot, sisällönhallinta, digilukutaito). Lisäksi koulutukset sisältävät työnhaun kannalta hyödyllistä digiosaamista. 

Koulutuksia on 11 eri aiheesta. Koulutukset alkavat lokakuussa. Koulutuksia järjestetään ammatillisen oppilaitoksen tiloissa tai Metropolian kampuksella. Koulutukset ovat maksuttomia.

Tulossa olevat koulutukset: 

 • Tietokoneen peruskäyttö (1 päivä)
 • Digitaalinen kuva ja manipulointi (2 päivää)
 • 3D-grafiikka (2 päivää)
 • Verkkosivujen ohjelmointi (2 päivää)
 • Verkkosivujen päivittäminen (2 päivää)
 • Office 365: Excelin käyttö (2 päivää)
 • Office 365: Wordin ja PowerPointin käyttö (2 päivää)
 • Yhteistyö- ja etäkokousalustat ja niissä työskentely (1 päivä)
 • Tietoturva, tietosuoja ja tietoliikenne (1 päivä)                  
 • Tietokoneen ongelmanratkonta (1 päivä)
 • Yhteiskunnan digipalvelut (1 päivä)

Digitaitokoulutukset nuorille järjestää Metropolia amk. Katso lisätietoja ja ilmoittautuminen Metropolian verkkosivulla

Rahoitus 

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hanketta rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).

Yhteystiedot

Mira Myllärinen
projektipäällikkö, Metropolia
mira.myllarinen [at] metropolia.fi

Tuuli Itkonen
projektipäällikkö, Haaga-Helia
tuuli.itkonen [at] haaga-helia.fi 

Susanna Ahonen-Coly
projektipäällikkö, Laurea
susanna.ahonen-coly [at] laurea.fi