DigiTikkaat

DigiTikkaat edistää työelämässä tarvittavien digitaitojen kehittymistä

Digitalisaation aiheuttama työn murros ja nopeat muutokset työmarkkinoilla aiheuttavat isoja osaamishaasteita. Digiosaaminen polarisoituu muun osaamisen ja oppimisen tavoin: osalle ihmisistä se voi tarkoittaa suoria digiosaamisen puutteita ja osalle rajatumpia mahdollisuuksia hyödyntää saatavilla olevia digiratkaisuja. Haastavin tilanne on heillä, joiden työmarkkina-asema on suoraan tai välillisesti vaarantumassa sen johdosta, että työelämässä tarvittavat digivalmiudet eivät ole ajantasaiset. Koronapandemia myös osaltaan sekä kiihdytti digiosaamista ja erilaisten digitaalisten laitteiden ja sisältöjen käyttöönottoa, että syvensi entisestään osaamisen epätasa-arvoa työelämässä.

DigiTikkaat-hankkeen päätavoitteena on edistää digitaalisten työelämätaitojen kehittymistä kolmessa erityyppisiä tarpeita omaavassa kohderyhmässä: itsensä työllistäjät, ikääntyvät työnhakijat ja nuoret, jotka ovat valmistuneet tai valmistumassa ammatillisesta oppilaitoksesta. Hankkeen aikana kohderyhmille järjestetään maksuttomia koulututuksia digitaitojen kehittämiseksi. Tavoitteena on kouluttaa yhteensä 510 henkilöä. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyössä kolme toimintamallia:

 • digitaitotesti osaamistarpeiden ja osaamisen tunnistamiseen
 • oppimisratkaisut ja koulutussisällöt digitaalisen osaamisen kehittämiseen
 • ryhmämuotoinen ohjauksellisen tuen malli

Hanke toteutetaan yhteistyössä kolmen ammattikorkeakoulun kesken. Hanketta koordinoi Metropolia, jonka lisäksi mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto on 1.1.2022 -31.8.2023.

Maksuttomat koulutukset

DigiTikkaat tarjoaa erilaisia maksuttomia koulutuksia digiosaamisen kehittämiseksi. Koulutukset järjestetään ajalla 10.5.2022 - 31.5.2023.

Webinaareja ja työpajoja itsensä työllistäjille

Webinaareja ja työpajoja itsensä työllistäjille

Webinaarisarjan tavoitteena on nostaa Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueen itsensä työllistäjien, freelancereiden ja kevytyrittäjien digitaalista liiketoimintaosaamista. Koulutuksista hyötyvät etenkin he, joilla on työn luonteesta johtuen ajankäytöllisiä sekä taloudellisia haasteita hankkia, käyttää ja soveltaa erilaisia digiratkaisuja työssään ja uusia työtilaisuuksia hankkiessaan.

Kevätlukukauden 2023 koulutukset:

Webinaarisarja

Itsensä työllistäjille suunnatussa webinaarisarjassa rakennetaan ymmärrystä seuraavista teemoista

 • Yrityksen strategiset valinnat menestyksen kivijalkana – webinaari 18.1.2023
  Digitaalisuus muuttaa kaiken ja samalla korostaa yrityksen strategisten valintojen merkitystä. Mikä on yritykseni olemassaolon oikeutus, mihin olen liiketoiminnallani tähtäämässä, miten pääsen sinne ja minkälaista asiakaslupausta haluan rakentaa?
 • Asiakaslähtöinen palvelun kehittäminen ja palvelumuotoilu – webinaari 7.3.2023
  Asiakkaan kohtaamisen kanavat muuttuvat ja digitaalisuus luo uusia kontaktipisteitä kiihtyvällä tahdilla. Miten tunnistaa asiakkaan tarpeet ja luoda heille merkityksellinen asiakaskokemus muotoilun menetelmin?
 • Tietoturva ja tietosuoja yrityksen toiminnassa – webinaari 8.3.2023
  Digitaalisuus luo mahdollisuuksia mutta myös velvollisuuksia. Miksi minulla on salattavaa ja mitä minun pitää tietää tietoturvasta yrittäjänä?
 • GDPR-työpaja yrittäjille – mitä sinun ainakin tulee tietää tietosuojasta – webinaari 13.4.2023
  Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Mitä yrittäjän tulee tietää tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta? Mikä on ”henkilötieto”, ja miten se yritykseeni liittyy?
 • Digitaalisen myynnin ja verkkokaupan mahdollisuudet yrittäjälle – webinaari 18.4.2023
  Vuosi vuodelta isompi osa kaikesta kaupankäynnistä tapahtuu digitaalisissa kanavissa. Miten tunnistaa oman yrityksen kannalta keskeiset mahdollisuudet ja mitä verkkokauppa antaisi?
 • Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen – webinaari 9.5.2023
  Digitaalisuus avaa mahdollisuuden kohdata ja saavuttaa asiakkaita lukuisissa kanavissa. Miten tunnistan sopivat digitaalisen markkinoinnin kanavat ja miten hyödynnän saatavilla olevan tiedon markkinoinnissani paremmin?

Webinaareissa kuulet asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännön esimerkkejä digitaalisuuden hyödyntämisestä oman liiketoiminnan kehittämisessä. Webinaarien lopussa on varattu aikaa kysymyksille ja keskusteluille.

Työpajaillat

Webinaarisarjan lisäksi järjestämme teemaan liittyviä pienryhmätyöpajoja, joissa pääset konkreettisesti kehittämään digitaalista liiketoimintaasi asiantuntijoiden sparraamana ja vertaisoppien. Asiantuntijoina toimivat Haaga-Helian omat asiantuntijat, sekä Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintran yrityskehittäjät.

Jokaisen webinaarin perään on työpaja, jossa pääset heti syventämään webinaarissa oppimaasi käytännön tasolla. Lisäksi kevään aikana on kolme työpajailtaa, joissa on kolme teemaa. Voit valita kolmesta teemasta sinulle ja yrityksellesi tarpeellisimman ja saada asiantuntijoilta sparrausta liiketoimintasi kehittämiseksi. Voit myös vaihdella työpajan aikana teemojen Zoom-huoneiden välillä.

Työpajaillat järjestetään Zoomissa klo 17-19.

 • 14.2.2023 Työpajailta: Digimarkkinointi, yrityksen strategia ja palvelumuotoilu
 • 25.4.2023 Työpajailta: Palvelumuotoilu, tietoturva ja digimyynti
 • 16.5.2023 Työpajailta: Tietoturva, digimarkkinointi ja yrityksen strategia

Webinaari 25.5.2023 klo 9-10

Webinaarissa kuulet inspiroivan puheenvuoron The other danish guy -yrityksen toimitusjohtajalta Tommi Lähteeltä.

DigiTikkaat-webinaarisarjan järjestää Haaga-Helia amk. Katso lisätietoja Haaga-Helia amk:n verkkosivulta.

Valmennuksia yli 45-vuotiaille työnhakijoille

Työelämän digiosaajaksi -valmennus

Tule mukaan Työelämän digiosaajaksi -valmennukseen kehittämään työelämässä tarvittavia digitaitoja työllistymisesi edistämiseksi!

 • Kohderyhmä: Työttömät työnhakijat
 • Hakuaika: 30.1.-12.2.2023
 • Ajoitus: 6.3.-31.5.2023
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurean Leppävaaran kampus ja verkko
 • Hinta: Maksuton (0 €)

Taus­ta­tie­toa val­men­nuk­ses­ta

Valmennus on sinulle, joka olet työtön työnhakija.

Valmennuksessa pääset kehittämään työelämässä tarvittavia digitaitoja. Saat myös aitoa uraohjausta mielekkään työuran rakentamiseksi sekä eväitä kokonaisvaltaisen hyvinvointisi tukemiseksi.

Valmennus on sinulle täysin maksuton. Tarvitset valmennuksessa kannettavaa tietokonetta, joka mahdollistaa paikasta riippumattoman opiskelun.

Digitaitojen teemat
 • Etäkokousvälineet ja sähköinen kalenteri
 • Tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta
 • Kuvan ja videon käsittely
 • Sosiaalinen media työelämässä
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Lähdekritiikin ja mis- ja disinformaation tunnistaminen
Uraohjauksen teemat
 • Oman osaamisen tunnistaminen
 • Mielekkään työuran suunnittelu
Hyvinvoinnin teemat
 • Lepo ja palautuminen
 • Ravitsemus
 • Arjen aktiivisuus
 • Mielen hyvinvointi

Aikataulut ja toteutus

Työelämän digiosaaja –valmennus toteutetaan aikavälillä 6.3.-31.5.2023. Valmennukseen kuuluu lähitapaamisia Laurean Leppävaaran kampuksella ja etätapaamisia verkossa. Valmennus sisältää itsenäistä ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Lisäksi valmennus sisältää joustavaa työskentelyä, jolloin opiskelijatiimi päättää itse missä työskentelee (kampus/verkko).

Työelämän digiosaajaksi -valmennuksen järjestää Laurea amk. Katso lisätietoja Laurea amk:n verkkosivulta. Edellinen valmennus järjestettiin syksyllä 2022.

Digitaitokoulutuksia nuorille

Digitaitokoulutuksia nuorille

Digitaitokoulutukset on suunnattu alle 30-vuotiaille nuorille, erityisesti ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuvalle tai jo valmistuneille.

Nuoret ovat tottuneet käyttämään tietotekniikkaa vapaa-ajalla, mutta työelämässä tarvitaan erilaisia digitaitoja. Laitteiden ja ohjelmistojen käytön lisäksi tarvitaan esimerkiksi kykyä hyödyntää tietotekniikkaa tiedon hakemiseen ja jakamiseen. Lisäksi tarvitaan mm. tietämystä tietosuojasta ja tietoturvasta, itseohjautuvuutta ja kriittistä lukutaitoa.

Koulutusten tavoitteena on kehittää työelämässä tarvittavia digitaitoja (käyttötaidot, sisällönhallinta, digilukutaito). Lisäksi koulutukset sisältävät työnhaun kannalta hyödyllistä digiosaamista.

Maksuttomia koulutuksia on 11 eri aiheesta. Koulutuksia järjestetään Metropolian kampuksella tai yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa (oppilaitoksen omissa tiloissa). Koulutusten kesto on aiheesta riippuen 1-2 päivää.

Koulutusaiheet

 • Tietokoneen peruskäyttö
 • Digitaalinen kuva ja manipulointi
 • 3D-grafiikka
 • Verkkosivujen ohjelmointi
 • Verkkosivujen päivittäminen
 • Microsoft Office: Excelin peruskäyttö
 • Microsoft Office: Wordin ja PowerPointin peruskäyttö
 • Yhteistyö- ja etäkokousalustat ja niissä työskentely
 • Tietoturva, tietosuoja ja tietoliikenne
 • Tietokoneen ongelmanratkonta
 • Yhteiskunnan digipalvelut

Kevätlukukauden 2023 koulutukset:

 • Office: Excelin peruskäyttö
  Tiistai 31.1.2023 ja tiistai 7.2.2023, klo 9.00–16.00
  Ilmoittaudu viimeistään 26.1.2023
 • Tietoturva, tietosuoja ja tietoliikenne
  Tiistai 14.2.2023, klo 9.00–16.00
  Ilmoittaudu viimeistään 9.2.2023
 • Tietokoneen ongelmanratkonta
  Tiistai 28.2.2023, klo 9.00–16.00
  Ilmoittaudu viimeistään 23.2.2023
 • Yhteiskunnan digipalvelut
  Tiistai 7.3.2023, klo 9.00–16.00
  Ilmoittaudu viimeistään 2.3.2023
 • Office: Wordin ja PowerPointin peruskäyttö
  Tiistai 21.3.2023 ja tiistai 28.3.2023, klo 9.00–16.00
  Ilmoittaudu viimeistään 16.3.2023
 • 3D-grafiikka
  Keskiviikko 19.4. ja torstai 20.4.2023, klo 9.00-15.00
  Ilmoittaudu viimeistään 13.4.2023
 • Digitaalinen kuva
  Tiistai 2.5. ja keskiviikko 3.5., klo 9.00-15.00
  Ilmoittaudu viimeistään 29.4.2023
 • Verkkosivujen ohjelmointi
  Tiistai 16.5. ja keskiviikko 17.5.2023, klo 9.00-15.00
  Ilmoittaudu viimeistään 11.5.2023

Digitaitokoulutuksia nuorille järjestää Metropolia amk.

Testaa osaamistasi digitaitotestilläKuvituskuva

Testaa digiosaamistasi digitaitotestillä! Testi koostuu kahdeksasta eri osa-alueesta, jolloin voit testata taitojasi yhdestä tai useammasta eri aiheesta. Digitaitotesti on laadittu DigiTikkaat-hankkeessa ja sitä on pilotoitu kevätlukukauden 2023 aikana.

Digitaitotesti

Digitaalisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen - Webinaaritallenteet

Hankkeen aikana itsensä työllistäjille, freelancereille ja kevytyrittäjille on järjestetty webinaareja, joiden tavoitteena on ollut nostaa osallistujien digitaalista liiketoimintaosaamista. Webinaaritallenteet ovat katsottavissa Haaga-Helian videopalvelusta.

Webinaarien aiheet:

 • Yrityksen stragiset valinnat menestyksen kivijalkana
 • Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen
 • Digitaalisen myynnin ja verkkokaupan mahdollisuudet yrittäjille
 • Tietoturva ja tietosuoja yrityksen toiminnassa
 • Asiakaslähtöinen palvelun kehittäminen ja palvelumuotoilu

Ryhmämuotoinen ohjauksellisen tuen malli: valmennusmatka

Yli 45-vuotiaiden työnhakijoiden kohderyhmässä kehitettiin ryhmämuotoista kokonaisvaltaista valmennusta. Ryhmämuotoinen ohjauksellisen tuen malli sisältää visuaalisen valmennusmatkan ja Työelämän digiosaajaksi -valmennuksen digitaalisen käsikirjan, jotka julkaistaan syyskuun alkupuolella.

Loppuseminaari 28.8.2023

Tervetuloa DigiTikkaat-hankkeen loppuseminaariin!

Ajankohta: ma 28.8.2023 klo 14.00-15.30
Paikka: Metropolian Karamalmin kampus (Karaportti 2, Espoo). Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä Zoomissa.

Tilaisuuden ohjelmassa kuulemme ensin Henriikka Eloluodon puheenvuoron digirohkeudesta, jota jokainen meistä tarvitsee - kykyä sietää epävarmuutta ja uskallusta kohdata digitalisoituva arki. Tämän jälkeen kerromme tarkemmin hankkeen tuloksista ja tuotoksista, jotka ovat avoimesti kaikkien hyödynnettävissä. Lopuksi hankkeen koulutuksiin osallistuneet kertovat kokemuksistaan.

Ohjelma

13.45 - 14.00 Kahvitarjoilu kampuksella ennen tilaisuuden alkua
14.00 - 14.05 Tervetuloa
14.05 - 14.30 Digirohkeus, Henriikka Eloluoto (DVV)
14.30 - 14.50 DigiTikkaat: tulokset ja tuotokset
14.50 - 15.20 Osallistujien kokemukset
15.20 - 15.30 Loppukeskustelu

Tilaisuus on avoin kaikille. Voit tulla paikan päälle Karamalmin kampukselle tai seurata tilaisuutta etänä Zoomin kautta.

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 24.8.2023.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hanketta rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).

Yhteystiedot

Mira Myllärinen
projektipäällikkö, Metropolia
mira.myllarinen [at] metropolia.fi

Tuuli Itkonen
projektipäällikkö, Haaga-Helia
tuuli.itkonen [at] haaga-helia.fi

Susanna Ahonen-Coly
projektipäällikkö, Laurea
susanna.ahonen-coly [at] laurea.fi