DigiTikkaat

DigiTikkaat edisti työelämässä tarvittavien digitaitojen kehittymistä

Digitalisaation aiheuttama työn murros ja nopeat muutokset työmarkkinoilla aiheuttavat isoja osaamishaasteita. Digiosaaminen polarisoituu muun osaamisen ja oppimisen tavoin: osalle ihmisistä se voi tarkoittaa suoria digiosaamisen puutteita ja osalle rajatumpia mahdollisuuksia hyödyntää saatavilla olevia digiratkaisuja. Haastavin tilanne on heillä, joiden työmarkkina-asema on suoraan tai välillisesti vaarantumassa sen johdosta, että työelämässä tarvittavat digivalmiudet eivät ole ajantasaiset. Koronapandemia myös osaltaan sekä kiihdytti digiosaamista ja erilaisten digitaalisten laitteiden ja sisältöjen käyttöönottoa, että syvensi entisestään osaamisen epätasa-arvoa työelämässä.

DigiTikkaat-hankkeen päätavoitteena oli edistää digitaalisten työelämätaitojen kehittymistä kolmessa erityyppisiä tarpeita omaavassa kohderyhmässä: itsensä työllistäjät, ikääntyvät työnhakijat ja nuoret, jotka ovat valmistuneet tai valmistumassa ammatillisesta oppilaitoksesta. Hankkeen aikana kohderyhmille järjestettiin maksuttomia koulututuksia digitaitojen kehittämiseksi. Tavoitteena oli kouluttaa yhteensä 510 henkilöä. Lisäksi hankkeessa kehitettiin yhteistyössä kolme toimintamallia:

  • digitaitotesti osaamistarpeiden ja osaamisen tunnistamiseen
  • oppimisratkaisut ja koulutussisällöt digitaalisen osaamisen kehittämiseen
  • ryhmämuotoinen ohjauksellisen tuen malli

Hanke toteutettiin yhteistyössä kolmen ammattikorkeakoulun kesken. Hanketta koordinoi Metropolia, jonka lisäksi mukana olivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto oli 1.1.2022 - 31.8.2023.

Maksuttomat koulutukset hankkeen aikana

Koulutukset järjestettiin ajalla 10.5.2022 - 31.5.2023. Koulutuksiin osallistui 412 henkilöä.

Testaa osaamistasi digitaitotestilläKuvituskuva

Digitaitotesti laadittiin hankkeen aikana nuorten kohderyhmän kanssa. Testin avulla pystyt kartoittamaan digiosaamistasi ja kuinka hyvin hallitset digitaalisia työvälineitä ja niihin liittyvää tietoutta. Testi koostuu yhdeksästä osa-alueesta, jolloin voit testata taitojasi yhdestä tai useammasta eri aiheesta. Ne auttavat sinua tunnistamaan vahvuutesi ja mistä voisit oppia lisää.

Digitaitotesti

Digitaalisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen - Webinaaritallenteet

Hankkeen aikana itsensä työllistäjille, freelancereille ja kevytyrittäjille on järjestetty webinaareja, joiden tavoitteena on ollut nostaa osallistujien digitaalista liiketoimintaosaamista. Webinaaritallenteet ovat katsottavissa Haaga-Helian videopalvelusta.

Webinaarien aiheet:

  • Yrityksen strategiset valinnat menestyksen kivijalkana
  • Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen
  • Digitaalisen myynnin ja verkkokaupan mahdollisuudet yrittäjille
  • Tietoturva ja tietosuoja yrityksen toiminnassa
  • Asiakaslähtöinen palvelun kehittäminen ja palvelumuotoilu

Ryhmämuotoinen ohjauksellisen tuen malli

Yli 45-vuotiaiden työnhakijoiden kohderyhmässä kehitettiin ryhmämuotoista kokonaisvaltaista valmennusta. Ryhmämuotoinen ohjauksellisen tuen malli sisältää Työelämän digiosaajaksi valmennusmatkan digitaalisen käsikirjan ja sen lisäksi puoliautomatisoituja ratkaisuja valmennuksen kulkuun.

Työelämän digiosaajaksi -käsikirja (pdf)

Puoliautomatisoidut ratkaisut valmennuksen kulkuun:

Lue myös artikkeli "Kokemuksia puoliautomaattisesta uraohjauksesta" Laurea Journalista

Loppuseminaari 28.8.2023

Hankkeen loppuseminaari pidettiin 28.8.2023 Metropolian Karamalmin kampuksella (Karaportti 2, Espoo) ja etänä.

Ohjelma

13.45 - 14.00 Kahvitarjoilu kampuksella ennen tilaisuuden alkua
14.00 - 14.05 Tervetuloa
14.05 - 14.30 Digirohkeus, Henriikka Eloluoto (DVV)
14.30 - 14.50 DigiTikkaat: tulokset ja tuotokset
14.50 - 15.20 Osallistujien kokemukset
15.20 - 15.30 Loppukeskustelu

Rahoitus

Hanketta rahoitti Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto (ESR) osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).

Yhteystiedot

Mira Myllärinen
projektipäällikkö, Metropolia
mira.myllarinen [at] metropolia.fi (mira[dot]myllarinen[at]metropolia[dot]fi)

Tuuli Itkonen
projektipäällikkö, Haaga-Helia
tuuli.itkonen [at] haaga-helia.fi (tuuli[dot]itkonen[at]haaga-helia[dot]fi)

Susanna Ahonen
projektipäällikkö, Laurea
susanna.ahonen [at] laurea.fi (susanna[dot]ahonen[at]laurea[dot]fi)