EduDigi-hanke

Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.6Aika-strategia.

Hanke on päättynyt 31.10.2018.

EduDigi-hankkeella haetaan ratkaisua siihen, miten peliteknologian soveltamista opettamiseen ja oppimiseen voidaan lisätä ja millaisia sovelluksia niihin voidaan luoda hyödyntämällä kaupunkiyhteisöissä tapahtuvaa avointa ja yhteistä kehittämistä.

EduDigi-hankkeen tavoitteena on kolmesta osasta koostuva innovaatioalusta, jonka kussakin osassa kehitetään ja kokeillaan peli- ja muita sovelluksia. Nämä kolme innovaatioalustan osaa muodostavat jatkossa tiiviin yhdessä toimivan ja laajenevan innovaatioympäristön. Innovaatioalusta toimii osaamis- ja yrityskiihdyttämönä oppimispelejä tekeville startup-yrityksille.

Hankkeen keskiössä ovat digitaalisuus, uusien teknologioiden tuominen opetus- ja oppimistoimintaan, uusimman pelialan tutkimustiedon avoin jakaminen ja avoimeen ja elinikäiseen oppimiseen kannustaminen. Hankkeessa kehitetään uusia mekanismeja, joiden avulla kaupunkiyhteisö voi osallistua yhteiseen palveluiden kehittämiseen.

EduDigi-hanke kohdistuu 6Aika-strategian Avoimet innovaatioalustat-painopisteeseen. Se on pilottihanke, joka vastaa 6Aika-kaupunkien oppimisen strategiseen teema-alueeseen.

Hanke on Metropolia ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Tiedekeskus Heurekan, Helsingin yliopiston ja Oulun Museo- ja tiedekeskus Luupin Tietomaa-yksikön välinen yhteishanke. Varia ammattiopisto, Stadin ammattiopisto, Laurea ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulut sekä Vantaan ja Helsingin kaupungit toimivat hankkeessa yhteistyökumppaneina.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)