KEHIKKO (Kehittävä korkeakouluopetus) 2009–2011

Hanke on päättynyt.

KEHIKKO oli Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikön osaprojekti Metropolian Muusi (Metropolia – uusi oppimisympäristö) -hankkeessa. Hankkeen laajana tavoitteena oli kehittää uudenlainen, työelämän toimintamalleihin ja sen kehittämiseen valmistava koulutuksen toteutustapa ja sitä tukeva oppimisympäristö.

KEHIKKO -projekti kehitti työorganisaatioiden ja koulutuksen yhteistä, molempia osapuolia hyödyttävän toiminnan työvälineen verkkoympäristöön. Tuotoksena rakentui uudenlainen kohtaamispaikka verkkoympäristöön. Konkreettisina toimijoina olivat yksikön 12 koulutusohjelmaa ja niiden monet työelämäyhteistyötahot. Projektista vastasivat yliopettajat Elisa Mäkinen ja Salla Sipari.

Projekti toteutui vaiheittain ja kehittämistoiminta perustui ajattelutapaan, jossa tutkimusaineiston avulla luotiin uutta ymmärrystä ja käsitteitä. Näin rakentui käsitteellinen malli tulevasta työvälineestä (2009–2010). Tämän pohjalta kehitettiin (2010–2011) konkreettinen työväline (kohtaamispaikka) verkkoon.

Tutustu myös hankejulkaisuun: Kehittyvät oppimisympäristöt (pdf) (Mäkinen Elisa, Sipari Salla 2013).

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Kehitttyvät oppimisympäristöt