Kohti luovaa arkea - kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea - kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa oli kaksivuotinen (2015-2017) tutkimus- ja kehittämishanke, joka toimi osana Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelmaa.

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli lisätä ymmärrystä luovuuden, osallistavan taidetoiminnan sekä kulttuuria arvostavan näkökulman merkityksestä vanhustyössä. Kulttuurin, taiteen ja luovuuden merkitykset ihmiselle tunnetaan laajasti sekä tutkimustiedon että käytännön kokemusten myötä, mutta tiedon hyödyntäminen vanhustyön arjessa on osoittautunut haastavaksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tukea tätä kehittämistyötä selvittämällä niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden mahdollisuuksiin hyödyntää työssään luovuutta, taidetoimintaa sekä kulttuurisen vanhustyön näkökulmaa.

Aineistoa kerättiin haastattelemalla, tilanteita havainnoimalla sekä kehittämistyötä dokumentoimalla. Yhdistämällä musiikki- ja taidetoiminnan asiantuntijuuden, gerontologisen tiedon ja vanhustyötä tekevien osaamisen mahdollistuu laaja-alainen yhteiskehittäminen. Lisääntyvän tiedon myötä ja tarttumalla tutkimuksessa havaittuihin kehittämiskohtiin parannetaan asiakaslähtöistä toimintakulttuuria vanhuspalveluissa.

Lisätietoa

kulttuurihyvinvointi [at] metropolia.fi (kulttuurihyvinvointi[at]metropolia[dot]fi)

Arjen luovuus vanhustyön voimavarana -seminaari 2.3.2017

Hankkeen päätösseminaarin ohjelmassa oli mm. tutkimushankkeen tulosten julkaisu, kokemuksia luovan toiminnan vaikutuksista muistisairaan elämässä sekä työpajatyöskentelyä luovien toimintakeinojen lisäämiseksi ja vahvistamiseksi vanhustyön arjessa. Tähtiesiintyjänä oli Muistilangat – muistisairaista ja heidän omaisistaan koostuva lauluryhmä.

Seminaarissa oli osallistujia laajasti niin vanhustyön kuin kulttuurinkin eri ammattikentiltä.

TO 2.3.2017 klo 12.00–16.00
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

Seminaariohjelma

Alkusanat ja tutustumiskahvit: 12.00–12.30

tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan johtaja Anna-Maria Vilkuna, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Asiantuntijapuheenvuorot: 12.30–13.45

Kohti luovaa arkea – kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisyyden edistäjänä

tutkija, musiikkikasvatuksen lehtori Laura Huhtinen-Hildén, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kommenttipuheenvuoro vanhustyön kehittämisen näkökulmasta

vanhustyön yliopettaja Tuula Mikkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Muistilangat laulaa -esitys sekä kokemusasiantuntijoiden puheenvuoro: 13.45–14.30

Muistilangat laulaa – muistisairaista sekä heidän omaisistaan koostuva lauluryhmä esiintyy

Muistilangat, joht. Minna Lamppu

Luovan toiminnan vaikutukset muistisairaan elämässä

Muistilangat -lauluryhmä

Tauko ja työpajatyöskentely: 14.30–15.45

Työpajassa pohditaan ja työstetään, miten jo tunnistettuja, tutkimuksessakin esiin nousseita luovia toimintakeinoja, voidaan lisätä ja vahvistaa työpajan osallistujien ja vanhustyön arjessa

Työpajan vetäjät, tuottaja Elina Ala-Nikkola ja projektityöntekijä Minna Lamppu

Päivän yhteenveto: 15.45–16.00