Hanke on päättynyt 30.06.2017.

Kohti luovaa arkea - kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa on kaksivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke, joka toimii osana Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelmaa. Sen keskeisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä luovuuden, osallistavan musiikki- ja taidetoiminnan sekä kulttuuria arvostavan näkökulman merkityksestä ja mahdollisuuksista syventää asiakaslähtöistä toimintakulttuuria vanhustyössä. Tähän pyritään keräämällä kokemuksia kulttuurisesta vanhustyöstä sekä työntekijöiden, esimiesten että asiakkaiden näkökulmista.

Aineistoa kerätään haastattelemalla, tilanteita havainnoimalla sekä kehittämistyötä dokumentoimalla. Kokemusten analysointi tuo tietoa kulttuurisen vanhustyön merkityksestä ja auttaa tunnistamaan keskeisiä kehittämiskohtia vanhuspalveluissa. Yhdistämällä musiikki- ja taidetoiminnan asiantuntijuuden, gerontologisen tiedon ja vanhustyötä tekevien osaamisen mahdollistuu laaja-alainen yhteiskehittäminen. Lisääntyvän tiedon myötä ja tarttumalla tutkimuksessa havaittuihin kehittämiskohtiin parannetaan asiakaslähtöistä toimintakulttuuria vanhuspalveluissa.

Arjen luovuus vanhustyön voimavarana -seminaari 2.3.2017

Hankkeen päätösseminaari, ohjelmassa mm. tutkimushankkeen tulosten julkaisu, kokemuksia luovan toiminnan vaikutuksista muistisairaan elämässä sekä työpajatyöskentelyä luovien toimintakeinojen lisäämiseksi ja vahvistamiseksi vanhustyön arjessa. Tähtiesiintyjänä Muistilangat – muistisairaista ja heidän omaisistaan koostuva lauluryhmä.

Seminaariin toivotaan osallistujia laajasti niin vanhustyön kuin kulttuurinkin eri ammattikentiltä.

TO 2.3.2017 klo 12.00–16.00
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

Ilmoittaudu seminaariin e-lomakkeella.

Seminaariohjelma (muutokset mahdollisia)

Alkusanat ja tutustumiskahvit: 12.00–12.30

tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan johtaja Anna-Maria Vilkuna, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Asiantuntijapuheenvuorot: 12.30–13.45

Kohti luovaa arkea – kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisyyden edistäjänä

tutkija, musiikkikasvatuksen lehtori Laura Huhtinen-Hildén, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kommenttipuheenvuoro vanhustyön kehittämisen näkökulmasta

vanhustyön yliopettaja Tuula Mikkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Muistilangat laulaa -esitys sekä kokemusasiantuntijoiden puheenvuoro: 13.45–14.30

Muistilangat laulaa – muistisairaista sekä heidän omaisistaan koostuva lauluryhmä esiintyy

Muistilangat, joht. Minna Lamppu

Luovan toiminnan vaikutukset muistisairaan elämässä.

Muistilangat -lauluryhmä

Tauko ja työpajatyöskentely: 14.30–15.45

Työpajassa pohditaan ja työstetään, miten jo tunnistettuja, tutkimuksessakin esiin nousseita luovia toimintakeinoja, voidaan lisätä ja vahvistaa työpajan osallistujien ja vanhustyön arjessa

Työpajan vetäjät, tuottaja Elina Ala-Nikkola ja projektityöntekijä Minna Lamppu

Päivän yhteenveto: 15.45–16.00

Ilmoittaudu seminaariin e-lomakkeella.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi