Kohti suomalaista työelämää -hanke

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on saada Suomessa asuvia korkeasti koulutettuja ukrainalaisia tietoiseksi tarjolla olevista erilaisista ohjaus- ja osaamispalveluista sekä aktivoitumaan suomen kielen opiskelussa sekä työn haussa. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvien asiakkaiden suomen kielen taito paranee, he kykenevät tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan työnhaussa, tunnistavat erilaisia työllistymisen mahdollisuuksia ja urapolkuja Suomessa, tutustuvat suomalaisen työkulttuurin sekä oman alan osaamisvaatimuksiin ja kehittävät osaamistaan tarvittavassa suunnassa.

Hankkeen toteutusaika

Hankkeessa toteutetaan ohjaus- ja osaamispalveluita ukrainalaisille Suomessa asuville korkeasti koulutetuille kaupan ja liiketalouden alojen ammattilaisille 1.10.2023-31.12.2024 välisenä aikana.

Koulutuspolut

Hankkeessa toteutetaan kaksi erilaista koulutuspolkua, riippuen korkeasti koulutetun asiakkaan lähtötilanteesta.

Asiakkaalle, jolla ei ole suomen kielen perustaitoja tarjotaan vähintään 5 opintopisteen palvelupolku, joka pitää sisällään:

  • Nopea väylä suomen kielen perustaitojen oppimiseen: Suomen kielen perusteet –opintojakso
  • Uravalmennus: tietoa suomalaisesta työelämästä, oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen suomeksi, työnhakemus ja työnhaku

Asiakkaalle, jolla jo on suomen kielen perustaidot tarjotaan vähintään 5 opintopisteen palvelupolku, joka pitää sisällään:

  • Uravalmennus: tietoa suomalaisesta työelämästä, oman osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistaminen ja sanoittaminen suomeksi, työnhakemus ja työnhaku
  • Työssä oppimisen jakso: harjoittelu yrityksessä tai korkeakoulun TKI-hankkeessa tai muu työelämälähtöisen toimeksiannon suorittaminen

Tämän lisäksi asiakasta voidaan ohjata korkeakoulun olemassa oleville opintojaksoille tunnistettujen osaamistarpeiden suunnassa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Outi Lemettinen

Katso Outin yhteystiedot PeopleFinderistä

Lisätietoa Ukrainalaisille

На шляху до проекту фінського трудового життя

Мета проекту

Мета проекту - ознайомити високоосвічених українців, які проживають у Фінляндії, з різноманітними профорієнтаційними та професійними послугами, а також заохотити їх до вивчення фінської мови та пошуку роботи. Мета полягає в тому, щоб клієнти, які беруть участь у проекті, покращили свої знання фінської мови, змогли визначити та сформулювати власні навички пошуку роботи, визначити різні можливості працевлаштування та кар'єрного зростання у Фінляндії, ознайомитися з фінською культурою праці та вимогами до навичок у своїй галузі та розвинути свої навички у необхідному напрямку.

Проект "Назустріч фінському трудовому життю" фінансується Сервісним центром безперервного навчання та працевлаштування (JOTPA). Сервісний центр сприяє розвитку навичок людей працездатного віку та наявності кваліфікованої робочої сили. Центр знаходиться під керівництвом Міністерства освіти і культури та Міністерства зайнятості та економіки.

Період реалізації проекту

Проект надаватиме консультаційні та навчальні послуги українським висококваліфікованим фахівцям у різних галузях, які проживають у Фінляндії, з 1.10.2023 по 31.12.2024.

Шляхи навчання

У рамках проекту буде реалізовано два різні навчальні маршрути, залежно від стартової ситуації висококваліфікованого клієнта.

Клієнту, який не володіє базовими навичками фінської мови, буде запропоновано шлях надання послуг тривалістю щонайменше 5 кредитів, який включатиме

  • Швидкий шлях до вивчення базових навичок фінської мови: курс "Основи фінської мови
  • Кар'єрний коучинг (українською або російською мовами): інформація про трудове життя у Фінляндії, визначення та формулювання ваших навичок фінською мовою, подача заявки на роботу та пошук роботи.

Клієнту, який вже має базові знання фінської мови, пропонується програма послуг, що включає щонайменше 5 кредитів:

  • Кар'єрний коучинг: інформація про трудове життя у Фінляндії, визначення та формулювання власних навичок та потреб у фінській мові, подача заяви про працевлаштування та пошук роботи.
  • Період навчання на робочому місці: стажування в компанії або університетському проекті RDI або інше завдання на робочому місці.

Крім того, клієнт може бути направлений на існуючі курси у вищому навчальному закладі у напрямку виявлених потреб у компетенціях.

Контакти-

Керівник проекту Оуті Леметтінен