Knowledge Practices Laboratory KP-Lab -hanke

Hanke on päättynyt.

KP-Lab oli viisivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena oli edistää innovatiivisia tietokäytäntöjä sekä koulutuksessa että työelämässä. Hankkeessa tuotettiin sekä teknologisia työvälineitä että konkreettisia toimintamalleja ja -käytäntöjä kaikkien saataville open source -pohjalta.

Knowledge Practices Environment (KPE) on virtuaalinen työtila, joka on kehitetty tukemaan yhteisöllistä työskentelyä jaettujen tietokohteiden – dokumenttien, ideoiden tai käytäntöjen – kehittämisen ympärillä.


KPE Gereric Model.

KPE tarjoaa työkaluja muun muassa prosessin ja tietokohteiden muokkaamiseen, järjestämiseen, linkittämiseen, kommentointiin, asiasanoilla merkitsemiseen ja mallintamiseen.


KPE rakenne.

Järjestelmä eroaa huomattavasti perinteisistä ns. puumaisesti tietoa järjestävistä oppimisympäristöistä. Tietoa ja toimintaprosesseja voidaan tarkastella vaihtoehtoisesti erilaisina, toisiinsa integroituina näkyminä, joita voi vaihtaa joustavasti määritysten ja valintojen mukaan.


KPE Content.

Järjestelmä eroaa huomattavasti perinteisistä ns. puumaisesti tietoa järjestävistä oppimisympäristöistä. Tietoa ja toimintaprosesseja voidaan tarkastella vaihtoehtoisesti erilaisina, toisiinsa integroituina näkyminä, joita voi vaihtaa joustavasti määritysten ja valintojen mukaan.

KP-Lab hanketta koordinoi Helsingin yliopisto, teknologista kehitystyötä johti Metropolia ja kolmantena suomalaisena yhteistyökumppanina toimi Pöyry Oyj. Hankkeessa oli mukana yhteensä 22 partneria 14 maasta.

Kesto: 1.2.2006 - 31.1.2011

Rahoitustaho: EUn 6. puiteohjelma, IST-ohjelma, integroitu projekti (IP)

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)