Mikko - mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointi ja tuottavuus

Hanke on päättynyt.

Mikko - mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointi ja tuottavuus (ESR) -projektissa vahvistetaan Uudenmaan alueella toimivien mikro- ja pk-yrityksen tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia.

Projektissa toteutetaan työhyvinvointia ja tuottavuutta vahvistava kehittämisprosessi kolmessakymmenessä (30) mikro- ja pk- yrityksessä, jotka toimivat Uudenmaan alueella. Ensimmäiset kehittämisprosessit on aloitettu vuoden 2018 alussa. Vielä mahtuu mukaan! Yritykset otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, kannattaa ilmoittautua nopeasti.

Juuri nyt mukaan etsitään mikro- ja pk-yrityksiä lvi-, kiinteistöhuolto-, ja isännöintialoilta. Kehittämisprosessi soveltuu parhaiten yrityksiin, joiden henkilöstömäärä on 5-50 välillä. Prosessi voidaan räätälöidä myös muun kokoisiin yrityksiin. Kehittämisprosessi on yritykselle maksuton.

Katso Etuisännöinti Oy:n kokemukset Isännöinti-lehden jutusta.

Etuisännöinti Oy on nykyään osa Reim-isännöintiä.

Projektin yhteistyökumppanina toimivat LVI-Tekniset Urakoitsijat ry ja Isännöintiliitto.

Ilmoittaudu mukaan

Projektipäällikkö Carita Kokkala, carita.kokkala [at] metropolia.fi (carita[dot]kokkala[at]metropolia[dot]fi), p. 040 630 2416.

Tulemme mielellämme kertomaan lisää hankkeesta ja yrityskohtaisesta kehittämisprosessista.

Yhteistoiminnallisesti työhyvinvointia kehittämään

Mikko-projekti tarjoaa uusmaalaisille mikro- ja pk-yrityksille maksuttoman yrityskohtaisen kehittämisprosessin, jossa henkilöstön työhyvinvointia ja yrityksen tuottavuutta ja toimintaa kehitetään osallistavan yhteistyöskentelyn avulla. Prosessia tukee ja ohjaa Metropolia Ammattikorkeakoulun kokenut asiantuntija. Kullekin yritykselle nimetään oma asiantuntija. Mikäli yritys on isompi tulee työpajoja vetämään ja prosessia ohjamaan kaksi asiantuntijaa.

Prosessin alussa hankkeen toimija(t) tapaavat yrityksen johtoa ja esittelevät hanketta sekä prosessia yrityksen henkilöstölle tai henkilöstön edustajille. Yritykseen nimetään kehittämisryhmä, joka lähtee viemään yhdessä sovittuja kehittämistoimia eteenpäin yrityksessä. Kehittämisryhmä tapaa säännöllisesti.

Yhteistoiminallinen kehittämisprosessi, työpajat ja kokoukset aikataulutetaan yrityksen toiveiden mukaisesti. Työpajat ja kokoukset pidetään pääsääntöisesti yrityksessä. Tarvittaessa ja sovitusti pajoja voidaan pitää Metropolia Ammattikorkeakoulun toimipisteissä tai esimerkiksi kahvilassa.

Yhdessä eteenpäin!

Mikko-projektissa toteutettavaan yrityskohtaiseen kehittämisprosessiin kuuluu ohjattuja, fasilitoituja työpajoja. Ohjaajana ja fasilitoijana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun asiantuntija. Työpajoissa yritysten henkilöstö ja johto yhdessä tunnistavat ja nimeävät työssä ilmeneviä kuormitus- ja voimavaratekijöitä tarkastellen työtä ja työn sujuvuutta eri näkökulmista. Kuormitus- ja voimavaratekijöistä valitaan kehittämiskohteet, joiden pohjalta toteutetaan kehittämisprosessi. Erityisesti tehdään näkyväksi ja vahvistetaan työn positiivisia, voimavaroja lisääviä tekijöitä.

Tavoitteena on tilanne, jossa jokainen työntekijä on osallinen yrityksen toiminnan suunnitteluun, tulee aidosti kuulluksi, ymmärtää oman roolinsa ja merkityksensä työyhteisössä sekä roolinsa osana yrityksen kokonaisuutta ja kannattavuutta. Näin kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa työn sujuvuuteen. Ideana on, että prosessin aikana yrityksessä nostetaan avoimeen ja luottamukselliseen keskusteluun työhön, työprosesseihin ja työympäristöön liittyviä asioita. Mikäli parannettavaa löytyy, asioita lähdetään ratkomaan yhdessä!

Yrityskohtainen kehittämisprosessi

Mikko - mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointi ja tuottavuus -hankkeen yrityskohtainen kehittämisprosessi, infografiikka. 1. Sopimuskokous. 2. Kehittämisryhmän muodostaminen. 3. Työhyvinvointikysely (alkukartoitus). 4. Työpaja 1: Yhteiskehittelytyöpaja. 5. Missä mennään -tapaamiset. 6. Työpaja 2: Tulevaisuustyöpaja. 7. Työhyvinvointikysely (loppukartoitus). 8. Lopetustapaaminen.

Mikko - mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointi ja tuottavuus -projekti on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Projekti toteuttaa ESR Toimintalinjaa 3, erityistavoitetta 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Projektin rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus. Projekti toimii Uudenmaan alueella. Projektin toiminta-aika on: 1.10.2017 – 31.10.2019.

Tiedote 25.5.2018: Uusi EU:n laajuinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan tänään 25.5.2018. Olemme Metropoliassa sitoutuneita pitämään meille antamasi henkilötiedot turvassa. ESR Mikko -hankkeen tietosuojaselostus tulossa pian näille sivuille.

Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)