MusaPeda yrittäjäksi -hanke

MusaPeda yrittäjäksi -hanke.

Hanke on päättynyt 1.12.2014.

MusaPeda yrittäjäksi -esiselvityshankkeen tavoitteena on löytää uusia näkökulmia ja ansaintamenetelmiä, jotka tukevat musiikkipedagogien työllistymistä ja alan kannattavaa yritystoimintaa. Esiselvityshankkeen tavoitteena on vastata musiikkipedagogian työmarkkinoilla tapahtuneeseen muutokseen, jossa julkisen sektorin sijaan alan työpaikkoja haetaan yhä enemmän yksityiseltä sektorilta. Esiselvityshankkeen avulla kerätty tieto ja tulokset tukevat sekä vastavalmistunutta musiikkipedagogia, joka suunnittelee oman yritystoiminnan aloittamista, että jo alalla toimivaa nuorta yrittäjää.

MusaPeda-yrittäjäksi esiselvitys koostuu yritystoimintaa harjoittavien musiikkipedagogien haastatteluista sekä kesäkuun aikana järjestettävistä työpajoista. Asiantuntijavetoisissa työpajoissa kohtaavat Metropolia Ammattikorkeakoulusta jo valmistuneet ja valmistumisvaiheessa olevat musiikkipedagogiikan opiskelijat, koulun opettajakunnan edustajat, sekä ulkopuoliset yritysmentorit. Esiselvityksen tuloksiin perustuen tuotetaan raportti, joka toimii pohjana Musiikkipedagogista yrittäjäksi hankkeelle.

Esiselvityshanke toteutettiin vuoden 2014 aikana. Hanketta rahoitti Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston varoin.

MusaPeda -kansi
MusaPedasta Yrittäjäksi – Mentori (pdf)

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013.Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.