Museo kaupunginosan asukkaiden olohuoneena

Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

Hanke on päättynyt 30.4.2018.

Metropolian hanke (1.10.2014 - 30.4.2018) on osa The People´s Smart Sculpture -hanketta, jossa kumppaneina on useita ammattikorkeakouluja, yliopistoja, museoita ja taideinstituutioita Euroopasta. Koordinoijana on Bremenin ammattikorkeakoulu Saksasta. Hanke on osa EU:n Creative Europe -ohjelmaa.

Museo kaupunginosan asukkaiden olohuoneena -hanke tutkii miten Tekniikan museosta voitaisiin rakentaa dynaaminen ja osallistava kokemus kävijöille. Visiona on, että museo voisi olla osa kaupunginosan yhteisöä ja toimia asukkaiden olohuoneena. Metodeina käytetään mm. soveltavaa taidetta, sosiaalista mediaa ja mobiiliteknologiaa. Taideperusteiset metodit toimivat välineenä edistäen yhteisöllisyyttä kaupunginosan asukkaiden keskuudessa.

Hankkeen tavoitteena on luoda inspiroiva ja rohkaiseva malliympäristö, missä ihmiset, perinteet ja innovaatiot kulkevat käsi kädessä. Taiteeseen ja teknologiaan perustuvat sovellukset tarjoavat kiehtovia mahdollisuuksia rakentaa siltoja museon ja paikallisen ympäristön kesken.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tavoitellaan kohderyhmää sosiaalisen median ja Arabian aktiivisen kaupunginosayhdistyksen Artovan kanssa. Yhdistämällä Metropolian kulttuurintuotannon osaamisen, osallistavat taiteen menetelmät, it-teknologian osaajat, museon ammattilaiset ja Artovan suorat kontaktit asukkaisiin, hanke sytyttää uusia ja innovatiivisia ideoita. Taide tuo asukkaat yhteen, auttaa heitä löytämään erilaisia näkökulmia, käsittelemään heidän kokemuksiaan ja auttaa keskustelemaan heidän unelmistaan ja toiveistaan yhteisen olohuoneen rakentamisessa.

Toinen tavoite on visualisoida ja jakaa ideoita. Ideat muokataan näkyviksi ja kuuluviksi yhdessä asukkaiden kanssa. Samaan aikaan virtuaalinen olohuone avaa ovensa sosiaalisessa mediassa kysyen uusia ideoita niiltä, ketkä eivät ole pystyneet osallistumaan käytännön ideointiin.

Kolmas vaihe on tuoda ideat ja työpajojen tulokset näkyväksi museon näyttelyssä ja raportoida hankkeen tulokset.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö Kari Salo
p. +358 40 510 9268

kari.salo [at] metropolia.fi (kari[dot]salo[at]metropolia[dot]fi)

Hankkeen englanninkielinen Facebook-sivu

The People's Smart Sculpture.