Perille asti -hanke

Hanke on päättynyt 29.2.2020.

Perille asti -hanke kehittää ja kokeilee uusia älykkäitä liikkumisratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkäyvien käyttöön pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on helpottaa kohderyhmien liikkumista Helsingin Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella, Espoon Nuuksiossa, Rantaraitilla ja merellisissä kohteissa sekä Vantaan Aviapolis-alueella.

Metropolia AMK on mukana tässä kehitystyössä kaupunkien, liikkumispalveluja tuottavien yritysten, matkailualan yritysten, ja palvelujen loppukäyttäjien kanssa. Perille asti -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2017–2019.

Hankkeen toteuttavat

  • Forum Virium Helsinki
  • Vantaan kaupunki,
  • Espoo Marketing Oy
  • Aalto yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Demos Helsinki

Hanketta koordinoi Vantaan kaupunki ja sen kokonaisbudjetti on n. 1,9 miljoonaa euroa.

Uutta tietoa älykkäiden liikkumispalvelujen mahdollisuuksista

Hankkeessa on hyödynnetty jo markkinoilla olevia liikkumispalveluja sekä luotu pohjaa uusien markkinalähtöisten palvelujen ja tuotteiden syntymiselle. Tavoitteena oli uusien ratkaisujen kaupallinen hyödyntäminen ja niiden yhdistäminen osaksi nykyistä liikennejärjestelmää. Hankkeessa tunnistettiin eri kohderyhmien liikkumistarpeita. Metropolia AM:n tehtävänä oli erilaisten käyttäjä- ja benchmarking tutkimusten sekä palvelumuotoilun projektien sekä Business Canvas malliin pohjautuvan liikkumispalvelujen liiketoimintamallia koskevan raportin ja työkalun toteuttaminen. (linkit sivun alaosassa Tutkimustulokset osiossa).

Metropolia AMK:n tutkimuksilla kartoitettiin matkailijoiden liikkumiseen liittyviä preferenssejä ja asenteita sekä matkailukohteiden saavutettavuutta länsiterminaalissa Jätkäsaaressa, Helsinki-Vantaan lentokentällä ja Aviapolis-alueen hotelleissa ja muissa matkailukohteissa. Espoon Rantaraitilla ja Nuuksion kansallispuistossa tehtiin kattavia käyttäjätutkimuksia ja kerättiin palautetta käyttäjiltä siellä toteutetuista kokeiluista. Kansainvälisessä benchmarking selvityksessä esitellään 41 erilaista liikkumispalvelukonseptia maailmalta ja tätä täydentävässä toisessa bencmarking tutkimuksessa 14 liikkumispalveluja, joihin liittyy joku tavaralogistiikkaan tai hyvinvointiin liittyvä lisäarvopalvelu.

Liiketoimintaa uusista palveluista

Kaupungit hyödynsivät näiden selvitysten tuloksia valitessaan yrityksiä kokeiluohjelmiinsa sekä 2018 että 2019. Hankkeen eri alueilla pääkaupunkiseudulla pilotoitiin yhteensä 20 erilaista liikkumisen kehittämiseen liittyvää kokeilua. Kokeilut ovat olleet mm. ääniopastettuja reittejä matkailijoille, sähkö- ja taittopyöräpalvelu, Stopoverguide.fi - palvelua matkailijoille, Nuuksioon.fi -reittisuunnittelupalvelua,Parkkikamera-palvelua, sukkulabussia Nuuksiossa, P2P-kuljetusalustaa pienveneomistajille ja venekyytien tarvitsijoille, suoraa vesireittiä Jätkäsaaresta matkailukohteisiin sekä yhteiskäyttöautojen ja parkkeerauspalvelun yhdistämistä, harrastus- ja pelikimppakyytejä, kuormapyöräpalvelua Jätkäsaaren asukkaille ja älysuojatietä. Jätkäsaaressa toteutetuista piloteista lisätietoa Forum Viriumin sivuilta. Nuuksion piloteista lisätietoa Espoon sivuilta ja Vantaan Aviapolis alueen piloteista Vantaan kaupungin Business Vantaa sivuilla ja twitterissä.

Metropolia kokoaa hankkeen tärkeimmät tutkimustulokset ja kokeiluista saadut opit yhteen loppuraportiksi, jossa huomioidaan myös hankkeen kohdealueiden erityispiirteet ja liikkumispalveluiden liiketoimintamallin kehittäminen. Tätä työtä tehdään yhdessä Demos Helsingin kanssa.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö Kaija Haapasalo
p. +358 400 988 529
kaija.haapasalo [at] metropolia.fi (kaija[dot]haapasalo[at]metropolia[dot]fi)

Tutustu Perille asti – hankkeen älykkäisiin liikkumisratkaisuihin Jätkäsaaressa

Taittopyöräkokeilu Metropoliassa - Bikefy konsepti

Metropolia AMK jatkokehitti yhdessä Kultaiset Pojat Oy:n kanssa Bikefy-konseptia kevään ja kesän 2019 aikana. Kokeiluun osallistui 20 Metropolian työntekijää eri kampuksilta ja heiltä kerättiin palautetta viikoittaisten kyselyjen ja haastattelujen avulla. Bikefy-konsepti yhdistää taittopyöriä (tavallinen ja sähköinen) ja julkista liikennettä vaihtoehtona autoilulle.Tämä kokeilu ja yritysyhteistyö oli jatkoa Perille Asti-hankkeen Vantaan kokeilulle ja tukee Metropolian strategiaa edistää kestävää kehitystä.

Your browser does not support the video tag.

Tutkimustulokset

Alla linkkejä Metropolian hankkeelle tekemien selvitysten ja tutkimusten tuloksiin sekä hankkeen aihealueesta syntyneisiin opinnäytetöihin ja innovaatioprojektien tuloksiin.

Metropolia kokoaa hankkeen tärkeimmät tutkimustulokset ja kokeiluista saadut opit yhteen loppuraportiksi, jossa huomioidaan myös hankkeen kohdealueiden erityispiirteet ja liikkumispalveluiden liiketoimintamallin kehittäminen.

Innovaatioprojektit

Opinnäytetyöt

Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan unioni. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. 6Aika-strategia. Uudenmaan liitto - Nylands förbund.