SIMHE-jatkokehityshanke

Hanke on päättynyt 31.8.2021.
Hankkeen toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

SIMHE-jatkokehitys -hankkeen tavoitteena oli:

  • kehittää kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden Suomeen työllistymistä tukeva uraohjauksen ja suomen kielen oppimisen malli
  • arvioida 2016 käynnistynyttä maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa.

Hanke laajensi SIMHE-toiminnan kohderyhmää korkeakoulujen kansainvälisiin tutkinto-opiskelijoihin. Kehitettävän mallin osia avattiin soveltuvin osin myös muille ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille ja maahanmuuttajaryhmille. Selvitysten mukaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden on vaikea työllistyä Suomeen opiskelijoiden tahtotilasta huolimatta. Myös ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden opintojen etenemisessä on todettu olevan haasteita erityisesti puutteellisesta kielitaidosta johtuen. Jyväskylän yliopiston selvityksen (2016) mukaan korkeakouluissa suomen kielen kurssien tarjonta on riittämätöntä. Tarvitaan kokonaisvaltaisesti sekä kielen että ammatillisen kehittymisen ja verkostoitumisen kattava malli, joka tukee opiskelijoiden työllistymistavoitetta opintojen alusta lähtien. Mallia levitetään muiden korkeakoulujen käyttöön.

Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan vaikuttavuutta puolestaan arvioidaan tällä hetkellä lähinnä kävijämäärillä ja asiakaspalautteilla. SIMHE-toiminnan arviointia tulisi tehdä suomalaisen korkeakoulupolitiikan ja maahanmuuttajan integraation näkökulmasta. Hanke koosti arviointiraportin vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseksi Suomessa.

Vaikuttavuus / Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyi uraohjauksen ja suomen kielen opetuksen malli. Hankkeessa kehitettävä malli kuvantaa uraohjauksen ja kielen oppimisen toimenpiteet koko opintopolun ajalta. Toimenpiteiden avulla saatiin edistettyä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden Suomeen integroitumista opintojen aikana sekä Suomeen työllistymistä valmistumisen jälkeen. Malli on siirrettävissä muiden korkeakoulujen sovellettaviksi.

Hankkeen toinen tulos oli maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan arvioinnin kooste artikkelikokoelman muodossa. Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan arviointi kehittää SIMHE-korkeakoulujen palveluita ja kansallisia toimenpiteitä.

Hankkeessa järjestettiin SIMHE-gaala joulukuussa 2020, jossa hankkeen ja maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan tuloksia levitettiin.

Seminaarit ja tilaisuudet

SIMHE Boost Employment -seminaarissa 7.6.2021 kerrottiin hankkeessa kehitetystä mallista ja keskusteltiin tavoitteista, tarpeista ja hyvistä käytännöistä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisen tukemisessa. Lue lisää SIMHE Boost Employment -seminaarista.

Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan tuloksia ja oivalluksia jaettiin SIMHE-gaalassa 3.12.2020. Lue lisää gaalasta.

Hankkeen käynnistymisestä kerrottiin myös SIMHE-seminaarissa 12.12.2019.

Julkaisut ja uutiset

Hankkeessa tuotetut julkaisut

Towards a Finland of talent together - insights from the SIMHE operations 2021

Yhdessä kohti osaajien Suomea - oivalluksia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta 2020

Monta muuttujaa -blogi

Vertaismentoroinnin pilotilla tuetaan kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita 2.6.2021

Vieraskieliset korkeakoulutuksessa — termejä, tavoitteita ja toimenpiteitä 8.4.2021

Työnantajakokemus kielituetusta harjoittelusta 17.12.2020

Suomen kielen alkeet haltuun ruudun takaa ja ympäri maailmaa 11.6.2020

Lupauksista palvelutekoihin: valmistuuko meiltä tyytyväisiä kansainvälisiä opiskelijoita? 11.5.2020

Kansainvälisiä Suomessa koulutettuja osaajia yrityksiin! 18.12.2019

Various Variables -blogi

Talent hubs in the making: collaborating for a Future Finland 21.6.2021

Find your way to become a Finnish speaker 16.6.2021

Courage to Use Finnish – Growing into a Professional 9.12.2020

Mentoring in the time of corona: networks, insights and improved employability for international talents 8.6.2020

Boost your Talent with Finland – Towards a Career Path for International Degree Students 13.12.2019

Hiiltä ja timanttia -blogi

Työharjoittelu maahanmuuttajaopiskelijan kielenoppimisen tukena 11.5.2020

Uutiset

International Degree Students Landing Jobs in Finland - Best Practices Shared at SIMHE Boost Employment Seminar 14.6.2021

SIMHE-gaala juhlisti maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan taivalta 11.12.2020

Kirjoituksia hankkeesta muissa julkaisuissa

Talent Boost Cook Book Finland - kooste hyvistä käytännöistä kansainvälisiin osaajiin liittävässä työssä (TEM, 2021)

ConRem: Skilled managers to Finnish labour market, julkaisussa Sustainable Cities III (Metropolia, 2020)

Videot

S2-opettaja Eveliina Korpela kertoo Youtube-videoilla kieltä oppivan opiskelijan tukemisesta harjoittelun aikana: Kielitietoinen ohjaus, osa 1: Vinkkejä selkeään kieleen ja Kielitietoinen ohjaus, osa 2: Vinkkejä työpaikalle

Ramboll kertoo yhteistyöstä Metropolian kanssa (Youtube)

Kansainvälisten opiskelijoiden ajatuksia opinnoista ja työelämään valmistautumisesta (Youtube)

Hankkeen rahoittaja