Socre- Koulutuksen kehittämisen kautta parempaan sosiaaliseen kuntoutukseen

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. SOCRE – Developing Rehabilitation through Education.

Hanke on päättynyt 14.10.2019.

SOCRE-hankkeen päämääränä on kehittää käyttäjälähtöisen sosiaalisen kuntoutuksen koulutusta Venäjän ja Kosovon kumppaneiden kanssa yhteiskehittelyn menetelmiä hyödyntäen. Hankkeen verkoston muodostaa 16 kumppania 6 maasta. Hanke on saanut Euroopan Unionin Capacity building in the field of higher education Erasmus+ KA2- rahoituksen. Hanke toimii merkittävänä sillan rakentajana monen suuntaiseen yhteistyöhön.

Metropolia toimii hankkeen koordinoivana organisaationa. Koulutuksen kehittämisen fasilitointiin Venäjällä ja Kosovossa osallistuu Metropolian lisäksi korkeakoulukumppaneita Belgiasta, Hollannista ja Portugalista. Hankkeessa kehitetään käyttäjälähtöisen sosiaalisen kuntoutuksen koulutusta viidellä eri alueella: Pristiinassa, Gjakovassa, Pietarissa, Arkangelissa ja Permissä.

Tutustuakseen eurooppalaisiin sosiaalisen kuntoutuksen käytäntöihin sekä pedagogiseen lähestymistapaan, metodeihin ja välineisiin viiden alueen kumppanit tekevät useita opintokäyntejä Eurooppaan (Study visits).

EU maiden tuutorit käyvät ohjaamassa monialaisia opintopiirejä Venäjällä ja Kosovossa (Study circles ja Tutor visits). Lisäksi EU- maissa järjestetään työpajoja (Workshop) ja seminaareja joissa koetuille ja tehdyille asioille luodaan merkityksiä (Reflective seminar).

Hankkeen tuloksena Venäjällä ja Kosovossa rakennetaan, pilotoidaan ja otetaan käyttöön EU:n koulutusluokituksen (EQF) mukaisia tarpeeseen perustuvia, tuleville ammattilaisille ja jo ammatissa oleville suunnattuja kuntoutuksen opintojaksoja. Hankkeen keskiössä on yhteistoiminta ja elinikäinen oppiminen.

Hankkeen aktiivinen aika on 2017-2019.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö Panu Karhinen
p. 040 148 3947
panu.karhinen [at] metropolia.fi (panu[dot]karhinen[at]metropolia[dot]fi)

Projektijohtaja Toini Harra
p. 040 334 6102
toini.harra [at] metropolia.fi (toini[dot]harra[at]metropolia[dot]fi)

Toteutamme Metropoliassa vuosittain noin sata tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanketta yhdessä työelämän ja kumppaniverkostojemme kanssa. Tutustu hankekatalogiimme.

Panostamme poikkialaiseen ajatteluun, jossa ilmiöitä tarkastellaan monelta kantilta – ratkaisijakorkeakoulussamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan nykyiset ja tulevat osaajat yhdistävät voimansa.

Jotta voimme kiihdyttää uusien ratkaisujen syntymistä, meillä oivalluksesta kokeiluun siirrytään ripeästi. Kampuksemme tarjoavat modernit puitteet niin opiskelijoille, yrityksille kuin muille toimijoille pilotoida uutta.

Opiskelijamme ovat tiiviisti mukana oppimassa ja luomassa uutta. Vahvistamme jatkossakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan integroitua oppimista. Lue lisää pedagogisista linjauksistamme.