Sohjoa Last Mile -hanke

Kansainvälinen hanke, jossa aikavälillä 10/2020-03/2022 toteutetaan kolme robottibussin etäoperointipilottia. Pilottikaupungit ovat Kongsberg, Tallinna ja Gdansk. Hankkeen tavoitteena on kokeilla etäohjattua eli täysin kuskitonta ajamista. Pilotit toteutetaan joko muulta liikenteeltä suljetuilla tai muulle liikenteelle avoimilla reiteillä.

Euroopan unionin aluekehitysrahaston Interreg Baltic Sea Region -ohjelma tukee hanketta, jonka kokonaisbudjetti on 898 203,00 €.

Metropolia Ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta, jonka projektipartnereita ovat

  • Forum Virium Helsinki, Suomi
  • Tallinnan kaupunki ja Tallinnan teknillinen yliopisto TalTech, Viro
  • Zemgalen alue, Latvia
  • Kongsbergin kunta, Norja
  • Gdanskin kaupunki, Puola

Lue tarkemmin hankkeen tuloksista englanninkieliseltä Sohjoa Last Mile -hankesivulta.