SPAGU - Smart Space For Personal Guidance -hanke

Hanke on päättynyt.

Electria-tutkimusyksikkö ja Mediatekniikan koulutusohjelma ovat toteuttaneet tutkimusprojektin, jossa kehitettiin seuranta- ja opastusjärjestelmä perustuen yksinkertaiseen RFID-tunnisteeseen. Projekti alkoi elokuussa 2011 ja päättyy maaliskuussa 2013.

Projektin tavoite oli kehittää langaton sisätilapaikannusjärjestelmä, jossa henkilöllä tai autolla on yksilöllinen RFID tunniste. Tunnisteen sijainti paikannetaan reaaliaikaisesti tilaan sijoitetuilla tukiasemilla. Opastus toteutetaan ympäristössä olevilla valoilla ja opastusnäytöillä. Projektissa kehitettiin kahta erilaista langatonta paikannusjärjestelmää. Toinen pohjautuu Bluetooth Low Energy (BTLE) ja toinen dash7 teknologiaan. BTLE pohjaista paikannusta käytetään museopilotissa ja dash7 pohjaista autojen pysäköintitilassa.

Tutkimushaasteet olivat:

  • miten opastaa ihmistä niin, että opastus tuntuu vaivattomalta, miellyttävältä tai jopa hauskalta
  • miten opastaa monia ihmisiä samanaikaisesti ja yksilöllisesti samassa tilassa
  • mitä mielenkiintoisia sovelluksia voidaan rakentaa langattoman paikannuksen ja opastuksen pohjalta ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia ne tarjoavat
  • miten toteuttaa seuranta- ja opastusjärjestelmä kustannustehokkaasti jo käytössä olevissa rakennuksissa

Projektin tuloksena pilotoitiin seuranta- ja opastusjärjestelmä Näyttelykeskus WeeGeen museoissa. Projektin avulla saatiin tutkittua tietoa siitä, miten ihmiset kulkevat tuntemattomassa museoympäristössä, mitä opastustarpeita heillä on ja miten he kokevat erilaiset seuranta- ja opastustilanteet. Toisena pilottina on pysäköitävän auton opastaminen vapaaseen ruutuun pysäköintihallissa.

Metropolian tutkimuskumppani on Tampereen Teknillinen Yliopisto /Ihmiskeskeinen Teknologia

Osallistuvat yritykset ovat Näyttelykeskus WeeGeen museot ja Espoon kaupunkikulttuuriyksikkö, 9Solutions, Marimils, Palko Interactive ja Agaidi

Projektin rahoittajina toimivat Tekes, Metropolia, TTY ja osallistuvat yritykset.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)