Tuote- ja palveluvirittämö

Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 -jatkohanke

Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 -jatkohanke on käynnistynyt ja ilmoittautuminen syksyn 2021 kehitysprosessiin on käynnissä.

Lisää tietoa hankkeen sivuilla, jonka kautta pääsee myös ilmoittautumaan mukaan.

Tuote- ja palveluvirittämö -hanke.

Tuote- ja palveluvirittämö yrityksesi innovaatiotoiminnan tukena

Tuote- ja palveluvirittämö -hankkeessa Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä toimivat mikro- ja pk-yritykset pääsevät vahvistamaan innovaatiotoimintaansa.

Tavoitteena on, että hankkeen tukeman kehittämisprosessin avulla yritykset tuottavat uusia tuotteita ja palveluja, tai kehittävät jo olemassa olevia. Samalla yritykset omaksuvat, osaksi jatkuvaa toimintaansa, asiakaslähtöisen tuote- ja palvelukehittämisprosessin.

Koulutus on yritykselle De Minimis tukea. Yrittäjä sitoutuu toimittamaan osallistuvan yrityksen De Minimis tuki-ilmoituksen kouluttajalle ennen koulutuksen alkua. Koulutuksen jälkeen yrittäjä saa hankkeelta tiedoksiannon myönnetystä de minimis -tuesta.

Tuote- ja palveluvirittämö on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama hanke, jota Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus toteuttavat yhteistyössä Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueella. Hanke toteuttaa EAKR Toimintalinjaa 2, erityistavoitetta 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Uudenmaan liitto. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2018 - 30.4.2021.

Tuote- ja palveluvirittämön prosessikaavio