Tuottavasti moninainen -hanke

Hanke on päättynyt 31.3.2020.

Tuottavasti moninainen -hankkeessa (ESR) henkilöstön työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta parannetaan Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivissa mikro- ja pk-yrityksissä.

Yrityksissä toteutetaan työhyvinvointia ja tuottavuutta vahvistava yrityskohtainen kehittämisprosessi, jossa yritysten henkilöstö ja johto osallistetaan kehittämään itselleen toimiva malli hankkeen tuella. Erityistä huomiota kiinnitetään työyhteisöjen moninaisuuteen. Kehittämisprosessissa yrityksiä tuetaan hyödyntämään moninaisen henkilöstön, erityisesti ikääntyvien yli 54 -vuotiaiden ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamista voimavarana ja tuottavuuden lähteenä. Yrityskohtaisten kehittämisprosessien seurauksena yrityksissä tunnistetaan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden väliset yhteydet sekä keskeisimmät niihin vaikuttavat tekijät.

Kehittämisprosessi toteutetaan 35 Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivassa mikro- ja pk- yrityksessä. Kehittämisprosessi voi vaihdella yrityskohtaisesti perustuen yrityksen tilanteeseen ja henkilöstön määrään. Ensimmäiset kehittämisprosessit aloitetaan yrityksissä vuoden 2018 alussa.

Lähde mukaan kehittämään yrityksesi työhyvinvointia ja tuottavuutta

Etsimme nyt Uudenmaan alueelta mukaan yrityksiä erityisesti matkailu-, ravintola, terveys- ja sosiaali- sekä kotityöpalvelualoilta. Kehittämisprosessi on yritykselle maksuton.

Uudenmaan alueella työhyvinvointia ja tuottavuutta vahvistava kehittämisprosessi toteutetaan kahdessakymmenessä (20) mikro- ja pk-yrityksessä. Kehittämisprosessi soveltuu parhaiten yrityksiin, joiden henkilöstömäärä on 5-50 välillä. Prosessi voidaan räätälöidä myös muun kokoisiin yrityksiin. Ensimmäiset kehittämisprosessit ovat alkaneet yrityksissä vuoden 2018 alussa.

Yrityskohtaisessa kehittämisprosessissa yritysten henkilöstö ja johto kehittävät yhdessä yritykselle toimivan mallin hankkeen tuella. Kehittämisprosessissa yrityksiä tuetaan hyödyntämään moninaisen henkilöstön, erityisesti ikääntyvien yli 54-vuotiaiden ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden, osaamista voimavarana ja tuottavuuden lähteenä.

Kehittämisprosessiin ei enää oteta mukaan uusia yrityksiä.

Tutustu Tuottavasti moninainen hankkeen esitteeseen (pdf)

Hankkeen toteuttajat

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanimme

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat:

  • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
  • Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry
  • Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry

Lisätietoja

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Tuottavasti moninainen on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama -hanke, joka toteuttaa ESR Toimintalinjaa 3, erityistavoitetta 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hanketta rahoittava viranomainen on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2017 - 31.3.2020.

Tiedote 25.5.2018: Uusi EU:n laajuinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan tänään 25.5.2018. Olemme Metropoliassa sitoutuneita pitämään meille antamasi henkilötiedot turvassa. ESR Tuottavasti moninainen-hankkeen tietosuojaselostus tulossa pian näille sivuille.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.