XR-SPACE-hanke

XR-SPACE (XR Simulation and Presence at the Cloud Edge) -hankkeessa kehitetään reunalaskentaa hyödyntäviä XR-teknologioita ja -menetelmiä virtuaaliseen mallintamiseen, analysointiin sekä mallinnustiedon reaaliaikaiseen välitykseen verkon yli. Monikanavaisen datankeruun ja analytiikan avulla voidaan fyysisestä kohteesta tai ympäristöstä luoda tilannetietoinen virtuaalimalli, jonka tehokas prosessointi, pakkaus ja suoratoisto reunalaskenta-alustoilla luovat tekniset edellytykset ihmisten ja/tai koneiden välisille uudenlaisille paikkariippumattomalle vuorovaikutukselle.

Hankkeella on kaksi päätavoitetta, joista ensimmäinen tähtää ammatillisissa toimintaympäristöissä liikkuvien kulkuneuvojen monikanavaisen analytiikan kehittämiseen ja hyödyntämiseen ennakoivassa riskienhallinnassa mm. maantie-, työkone-, lento- sekä meriliikenteessä. Analytiikka kattaa operoijan, operoitavan laitteen sekä operointiympäristön toiminnasta kertyvän datan. Operointi voi olla myös etänä tapahtuvaa. Sovelluskohteet sisältävät sekä simuloidun että aidon toimintaympäristön.

Toisena päätavoitteena on kehittää seuraavan sukupolven volumetrista mediaa hyödyntävä XR-vuorovaikutusjärjestelmä, joka reunalaskennan avulla mahdollistaa etänä olevien ihmisten reaaliaikaisen ja holografiamaisen kanssakäymisen nykyään käytössä olevien sarjakuvamaisten etäläsnäoloratkaisujen sijaan. Näitä fotorealistisen vuorovaikutuksen tuomia mahdollisuuksia voidaan soveltaa etäkokouksissa, -huolenpidossa, -koulutuksessa ja -operoinnissa.

XR-SPACE nivoo laaja-alaisesti ja poikkitieteellisesti yhteen suomalaiset eturivin elinkeinoelämän ja tutkimuskentän toimijat tarjoten erinomaisen ponnahduslaudan Suomen koko XR-ekosysteemin kilpailukyvyn tehostamiseksi. Hankkeen kunnianhimoisena päämääränä on tarjota ratkaisuja maailmanlaajuisille etäyhteistyö- ja operointimarkkinoille sekä samalla löytää keinoja perimmäisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen, kuten turvallisuuden parantamiseen, hiilijalanjäljen pienentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Merkityksellistä hanketoimintaa XR-teknologian parissa

"XR-SPACE-hanke yhdistää ainutlaatuisella tavalla kaksi Metropolian huipputeknologian tutkimusyksikköä, Helsinki XR Centerin ja Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän, alan johtavien suomalaisten teollisuusyritysten kanssa. Hankkeessa jatketaan pitkää kehitystyötä liikenteen murroksen vauhdittamiseksi niin turvallisuuden lisääntymisen kuin uusien palveluidenkin saralla.” - Oscar Nissin, Älykäs liikkuminen -teemavastaava, TKI-toiminta, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

"XR-SPACE-hankkeessa tehtävä innovatiivinen yhteistyö Suomen kärkiyritysten ja tutkimuslaitosten kanssa luo kokonaisratkaisun, joka yhdistää ajoneuvosimulaatioita, fysiologisia mittauksia, analyysimenetelmiä ja virtuaalisia ympäristöjä. Tämä yhteistyö mahdollistaa kotimaisen tutkimuksen nousemisen uudeksi globaaliksi keihäänkärjeksi.” - Santeri Saarinen, Asiantuntija, Helsinki XR Center, Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Partnerit ja toimijat

Tampereen yliopisto koordinoi hanketta. Metropolia Ammattikorkeakoulun yksiköt Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymä ja Helsinki XR Center ovat mukana hankkeessa tutkimuskumppaneina. Hankkeessa on mukana yhdeksän alan yritystä: Nokia, Creanex, Finnair, Groke Technologies, Pohjola Vakuutus, SAAB Finland, Softability XReach, Taipale Telematics ja Varjo (In-Kind).

Rahoittaja on Business Finland ja hanke toteutetaan ajalla 1.6.2022-31.5.2025.

Yhteystiedot

Hankkeen kotisivu (Tuni.fi)

Markku Turunen
Professori
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tampereen yliopisto
markku.turunen [at] tuni.fi (markku[dot]turunen[at]tuni[dot]fi)

Yhteyshenkilöt Metropoliassa

Ohjausryhmän jäsen

Oscar Nissin
Älykäs liikkuminen -teemavastaava
Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymä
oscar.nissin [at] metropolia.fi (oscar[dot]nissin[at]metropolia[dot]fi)

Metropolian tiiminvetäjä

Azat Kuitunen
Projektipäällikkö
Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymä
azat.kuitunen [at] metropolia.fi (azat[dot]kuitunen[at]metropolia[dot]fi)

Hankeasiantuntija

Santeri Saarinen
Asiantuntija
Helsinki XR Center
santeri.saarinen [at] helsinkixrcenter.com (santeri[dot]saarinen[at]helsinkixrcenter[dot]com)

Viestintävastaava

Katariina Saarela
Viestintäasiantuntija
Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymä
katariina.saarela [at] metropolia.fi (katariina[dot]saarela[at]metropolia[dot]fi)