Liikettä opetukseen -harjoiteohjeet

CONNEXT for inclusion -hanke on koonnut tähän harjoitepakettiin muiden kehittämiä tai dokumentoimia sekä omia ideoitaan, joilla opettajat voivat lisätä fyysistä aktiivisuutta, liikettä ja innostusta omaan opetukseensa. Paketti sisältää erityisesti toiselle asteelle ja opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen sovellettavia harjoituksia. Linkkien takaa harjoitteiden alkulähteiltä niitä löytyy lisää!

Nettimateriaalista on tehty teemoittain neljä visuaalista yhteenvetoa, joita voi käyttää muistilistana tai ideatauluna. PDF-ideataulut voi tulostaa Theseuksesta.

Opetukseen liikettä lisäävien ideoiden teemat:

Erityinen kiitos ideoista ja tuesta valmisteluprosessissa: Stadin ammatti- ja aikuisopiston Matti Mikkonen, Omnia, Etelä-Suomen liikunta ja urheilu sekä hankkeet Liikkuva opiskelu, Smart Moves, Liikkuva Amis ja Minä uskallan!

Innostavia ja liikuttavia oppimistuokioita!

Yleisiä liikettä lisääviä ideoita

Viestintä- ja kieliopinnot

Matematiikka ja luonnontieteet

Työelämä ja hyvinvointi

Muut ideat, luettavaa ja katseltavaa

Liikettä opetukseen -harjoiteohjeet

© Metropolia Ammattikorkeakoulu 2020

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Tekijät: Irene Dimitropoulos & Mai Salmenkangas, CONNEXT for inclusion -hanke
Bannerkuva: Anna Sarkama-Antila/Peippo Oy

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 32
Helsinki 2020

ISBN 978-952-328-276-6
ISSN 2490-2055

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin.

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tunnukset: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Omnia, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Helsingin NMKY ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ELY-keskus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Euroopan sosiaalirahasto.

Liikettä opetukseen -harjoitepaketti on koottu osana CONNEXT for inclusion -hanketta (ESR 2018–21), jonka kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret, heidän vanhempansa sekä nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Hankkeessa kehitetään erilaisia ohjauksen välineitä sekä pelillistä, liikunnallista ja toiminnallista pedagogiikkaa, joilla tuetaan oikean opintopolun löytymistä ja opintoihin sitoutumista.

www.connextforinclusion.eu/fi