Ideoita pelillisyyteen hurahtaneille

Kaikki voivat hyödyntää työssään pelillisyyttä ja hurahtaa siihen kuten mekin! Tässä nettijulkaisussa voi tutustua CONNEXT for inclusion -hankkeen kehittämiin pelillisiin tehtäväkokonaisuuksiin, joita saa vapaasti käyttää sellaisenaan tai muokata omiin tarkoituksiin.

Etkö osaa koodata? Etkö pelaa vapaa-ajallasi virtuaalipelejä? Ei se haittaa, emme mekään! Voit silti hyvin hurahtaa pelilliseen työotteeseen ja oppia tekemään innostavia, juuri sinun kohderyhmällesi sopivia pelillisiä tehtäviä!

Nämä ideat sopivat hyvin esimerkiksi ammattioppilaitosten opettajien, nuorisotyöntekijöiden, liikunnan ohjaajien tai muiden nuorten parissa työskentelevien työhön.

CONNEXT for inclusion -hankkeen tunnus.

Miten lähteä liikkeelle

1. Tehtäviä orientointiin ja ohjaukseen

Nämä tehtäväkokonaisuudet on suunniteltu esimerkiksi orientoimaan ammattilaisia pelillisyyteen ja opiskelijoita opintoihinsa. Orientoimisen lisäksi niissä käsitellään mm. opintojen ohjaukseen liittyviä sisältöjä.

2. Tehtäviä hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukemiseen

Nämä tehtäväkokonaisuudet on suunniteltu tilanteisiin, joissa halutaan käsitellä hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyviä kysymyksiä kuten unta, rahankäyttöä ja pelaamista. Nuorten lisäksi niitä voi hyvin soveltaa aikuisten kanssa tehtävässä työssä.

3. Tehtäviä liikkumaan innostamiseen

Nämä tehtäväkokonaisuudet on suunniteltu lisäämään liikkumista luonnossa ja kaupunkiympäristössä, mutta niitä voi soveltaa myös sisätiloihin. Tehtäväkokonaisuudet linkittävät liikkumista erityisesti sellaisiin asiasisältöihin, joihin liikkumista ei ole aina perinteisesti yhdistetty.

Metropolia Ammattikorkeakoulun rinnalla tehtäväkokonaisuuksia on ollut kehittämässä suuri joukko ammattilaisia, joille kaikille suuri kiitos!

Erityisen merkittävässä roolissa ovat olleet CONNEXT-kumppanit Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, Helsingin NMKY, Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä Omnia. Arvokkaan panoksen tehtävien kehittämiseen ja testaamiseen ovat antaneet myös Loisto Setlementin Poikien Talo ja Tyttöjen Talo, Mieli ry, Plan International ja monet CONNEXT-koulutuksiin osallistuneet ammattilaiset.

Hauskoja hyödyllisiä hetkiä pelillisyyden äärelle!

© Metropolia Ammattikorkeakoulu & Stadin ammatti- ja aikuisopisto & Omnia & Etelä-Suomen liikunta ja urheilu & HNMKY & tekijät 2021

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Toimittajat: Tiina Lehto-Lundén & Mai Salmenkangas, CONNEXT for inclusion -hanke

Tekninen toteutus:
Riikka Wallin (verkkosivu, saavutettavuus)
Tiina Veijola (ThingLink, Word-tiedostot)
Tiina Lehto-Lundén & Mai Salmenkangas (seppo.io)

Bannerkuva: Riikka Käkelä-Rantalainen/Nettienkelit

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 49
Helsinki 2021

ISBN 978-952-328-331-2
ISSN 2490-2055

Tämä tuotos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä pois lukien siinä olevat kuvat.

Ideoita pelillisyyteen hurahtaneille -nettijulkaisu on kehitetty osana CONNEXT for inclusion -hanketta (ESR 2018-21), jonka kohderyhmänä ovat maahan muuttaneet nuoret, heidän vanhempansa sekä nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Hankkeessa kehitetään erilaisia ohjauksen välineitä sekä pelillistä, liikunnallista ja toiminnallista pedagogiikkaa, jonka avulla tuetaan oikean opintopolun löytymistä ja opintoihin sitoutumista.

www.connextforinclusion.eu/fi