Ideoita pelillisyyteen hurahtaneille

Kaikki voivat hyödyntää työssään pelillisyyttä ja hurahtaa siihen kuten mekin! Tässä nettijulkaisussa voi tutustua CONNEXT for inclusion -hankkeen kehittämiin pelillisiin tehtäväkokonaisuuksiin, joita saa vapaasti käyttää sellaisenaan tai muokata omiin tarkoituksiin.

Etkö osaa koodata? Etkö pelaa vapaa-ajallasi virtuaalipelejä? Ei se haittaa, emme mekään! Voit silti hyvin hurahtaa pelilliseen työotteeseen ja oppia tekemään innostavia, juuri sinun kohderyhmällesi sopivia pelillisiä tehtäviä!

Nämä ideat sopivat hyvin esimerkiksi ammattioppilaitosten opettajien, nuorisotyöntekijöiden, liikunnan ohjaajien tai muiden nuorten parissa työskentelevien työhön.

CONNEXT for inclusion -hankkeen tunnus.

Miten lähteä liikkeelle

Kyse on tosiaan matalan kynnyksen pelillisyydestä

Voit ottaa pelillisen työotteen käyttöön, vaikket olisi mikään tekninen guru! Tärkeintä on, että tunnet kohderyhmäsi ja käsiteltävän aihepiirin. Työotetta voi soveltaa lyhyisiin pelihetkiin tai vaikka kokonaisiin päiviin, onpa jossain hyödynnetty yhtä pelillistä tehtäväkokonaisuutta kokonaisen kesänkin ajan!

Tekninen toteutus onnistuu sujuvasti valmiiden pelialustojen avulla. CONNEXT-hankkeen suomalaiset kumppanit hyödynsivät seuraavia:

Valmiille pelialustoille rakennetuissa tehtäväkokonaisuuksissa voi kannustaa osallistuja tutkimaan ympäristöään asettamalla pelitehtävät kartalle ja hyödyntämällä GPS-paikannusta. Vaihtoehtoisesti tehtävät voi toteuttaa paikallaan samassa tilassa. Pelihetkeen osallistuvat tarvitsevat mobiililaitteen (matkapuhelin tai tabletti).

Tässä nettijulkaisussa esiteltyjä ideoita voi kuitenkin soveltaa myös muuhun pelaamiseen, jolloin pelillinen hetki onnistuu ilman mitään laitteita.

Tietoturva huomioon digitaalisilla alustoilla

Digitaalisia alustoja käytettäessä on syytä pitää myös tietoturva mielessä. Erityisen oleellista tämä on, jos käyttämissäsi tehtävissä kuvataan tai äänitetään. Siksi jokaisen pelillisen hetken yhteydessä

  • osallistujien on tärkeää tietää, kenellä on pääsy heidän vastauksiinsa ja minne tiedot tallentuvat
  • osallistujille on hyvä tarjota vaihtoehtoisia vastaustapoja
  • osallistujia voidaan ohjeistaa suorittamaan tehtäviä tietoisina tietoturvasta.

Hyvä käytäntö on, että tehtävät eivät lähtökohtaisesti kannusta osallistujia esimerkiksi tallentamaan omia tai muiden kasvoja. Mikäli kuvia kuitenkin otetaan, voi olla aiheellista pyytää osallistujilta kirjallinen lupa kuvien tallentamiseen.

Tämän nettijulkaisun lukuohje

Ideoita pelillisyyteen hurahtaneille -nettijulkaisussa kuvattujen tehtäväkokonaisuuksien pelillisiin sisältöihin voi tutustua kolmella tavalla.

AlustaAlustan käyttö mahdollistaa
ThingLink-dokumenttiVoit tutustua pelillisiin tehtäväkokonaisuuksiin visuaalisessa ympäristössä. Maksuton, ei edellytä lisenssiä. Ei mahdollista tehtävien suorittamista eikä tarjoa pelaamiskokemusta.
Seppo.io-pelikirjastoVoit suorittaa pelillisiä tehtäviä itse ja saada pelaamiskokemuksen. Voit ladata tehtävät käyttöön sellaisenaan tai muokata ne itsellesi sopiviksi kokonaisuuksiksi. Hyödyntäminen edellyttää maksullisen lisenssin hankkimista.
Word-dokumenttiVoit tutustua pelillisiin tehtäväkokonaisuuksiin kirjallisessa muodossa ja ladata tai printata ne helposti jatkotyöstöä varten.

Kaikkia CONNEXT-hankkeessa tuotettuja tehtäväkokonaisuuksia ei ole julkaistu tässä nettijulkaisussa. Niitä löytyy lisää Seppo.io-pelikirjastosta hakusanalla “CONNEXT”.

Tehtävät voi ottaa käyttöön sellaisenaan tai niitä voi muokata omiin tarkoituksiin. Julkaisun tekstit ovat Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 -lisenssin alaisia. Se tarkoittaa, että saat vapaasti käyttää ja muokata tehtäviä, kunhan mainitset alkuperäiset tekijät. Jos jaat edelleen CONNEXT:n ideoiden pohjalta kehittämiäsi tehtäväkokonaisuuksia, ne tulee jakaa samalla CC BY-NC-SA -lisenssillä. Näin edistämme yhdessä avointa pelillisten tehtävien kehittämisen ja jakamisen kulttuuria. Huomaathan, että käyttöoikeus ei koske kaupallista toimintaa tai kuvien jakamista eteenpäin. Omassa käytössä kuvat saavat olla.

CONNEXT:n tukimateriaalia pelillisyyteen hurahtaneille

Kansainvälinen CONNEXT for inclusion -hanke kokosi vuosina 2019–2021 käyttäjäkokemuksia kehittämänsä pelillisen työotteen soveltamisesta nuorten ja maahanmuuttajien parissa. Lisäksi se tuotti erilaisia tukimateriaaleja, joista voi olla hyötyä pelillisen työotteen käyttöönotossa:

1. Tehtäviä orientointiin ja ohjaukseen

Nämä tehtäväkokonaisuudet on suunniteltu esimerkiksi orientoimaan ammattilaisia pelillisyyteen ja opiskelijoita opintoihinsa. Orientoimisen lisäksi niissä käsitellään mm. opintojen ohjaukseen liittyviä sisältöjä.

Yllätyksiä aarniometsän uumenista

Tavoite: Osallistujat virittäytyvät pelillisyyteen ja mahdolliseen omien pelisisältöjen suunnitteluun tekemällä tehtäviä tropiikkiin eksyneen retkikunnan kanssa. Kokonaisuus toimii esimerkkinä siitä, miten kevyt tarinallinen kehys voi elävöittää pelillisiä tehtäviä. Kehitetty CONNEXT-hankkeen loppuseminaariin osallistuville ammattilaisille.

Soveltaminen: Tehtäviä voi soveltaa esimerkiksi nuorten ryhmille, joissa halutaan kehittää pelisisältöjä.

Tehtävien määrä: 7 kpl

Kehittäjä: Jouni Piekkari/Metropolia Ammattikorkeakoulu

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Rajesh Palouria, Pixabay

Pekan työpajaseikkailu

Metalliverstas, joka on täynnä erilaisia työkaluja ja työtasoja.

Tavoite: Vastikään työpajalla aloittaneet nuoret tutustuvat Metalliverstaan aikatauluihin, sääntöihin ja toiminnan sisältöihin fiktiivisen Pekka-hahmon rinnalla ensimmäisten työpajapäivien aikana.

Soveltaminen: Ideoita voi soveltaa muiden toimintaympäristöjen esittelyyn esim. nuorille, jotka tutustuvat itselleen uuteen oppilaitokseen, nuorisotilaan, työpajaan tai ryhmätoimintaan.

Tehtävien määrä: 8 kpl

Kehittäjä: Matti Mikkonen/Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Devin Berko/Unsplash

Valma tutuksi

Tavoite: Valma-koulutuksessa aloittavat nuoret orientoituvat kepeästi virtuaalisella kierroksella uuden oppilaitoksensa tiloihin ja käytäntöihin, joista on hyvä tietää ensimmäisenä koulupäivänä. Voidaan käyttää hyvin esimerkiksi etäkoulun aikana.

Soveltaminen: Ideoita voi soveltaa muiden toimintaympäristöjen esittelyyn esim. nuorille, jotka tutustuvat itselleen uuteen oppilaitokseen, nuorisotilaan, työpajaan tai ryhmätoimintaan.

Tehtävien määrä: 9 kpl

Kehittäjä: Anni Siltala/Omnia

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Anna Sarkama-Antila/Peipot Oy

Marialle ja Mohamedille tukea tarjolla

Concerset, jonka ympärillä näkyy punainen koulureppu, vihko, kyniä, viivoitin ja puhelin.

Tavoite: Uudet opiskelijat kiertävät eri puolilla oppilaitosta tutustumassa heille tarjolla oleviin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin fiktiivisten Maria- ja Mohamed-hahmojen kanssa. Samalla he tutustuvat toisiinsa ja uuteen oppilaitokseensa.

Soveltaminen: Ideoita voi soveltaa muissa ympäristöissä moniammatillisen tiimin esittelyyn, uusien tulokkaiden perehdyttämiseen tai uuteen rakennukseen tutustumiseen.

Tehtävien määrä: 9 kpl

Kehittäjä: Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitotyön opiskelijat Heidi Heikkilä, Siiri Huhtala, Mari Kullas, Lotta Kääriäinen, Suvi Vauramo, Titta Ypyä (prototyyppi) sekä Alisa Rämö/Omnia

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Wokandapix/Pixabay

Tutustu kirjastoon etänä!

Metropolian Myllypuron kirjaston pohjakarttapiirroksissa näkyvät kirjaston eri tilat: kirjahyllyjen paikat, hiljaisen työskentelyn tilat, kokoushuoneet jne.

Tavoite: Uudet opiskelijat tutustuvat kirjaston tiloihin ja palveluihin, vaikka eivät pääsisi henkilökohtaisesti käymään paikan päällä.

Soveltaminen: Ideoita voi soveltaa muihin kirjastoihin tai muihin tiloihin tutustumiseen.

Tehtävien määrä: 8 kpl

Kehittäjä: Päivi Ylitalo-Kallio ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto

Opinnot sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalaa symboloivat esineet muodostavat sydämen. Esineet ovat hedelmiä, sydänkäydä, lääkeruisku, stetoskooppi, lauasmallia kuvaava lautasellinen ruokaa, versilasi, lääkedosetti, lääke.

Tavoite: Valma-opiskelijat tutustuvat toiminnallisesti lähihoitajan ja perustason ensihoitajan ammattialoihin tilanteessa, jossa tulevaisuuden ammatinvalinta on ajankohtainen.

Soveltaminen: Ideoita voi soveltaa esim. muiden opintojen tai ammattialojen esittelyyn opinto-ohjauksen tai opintojen aloittamisen yhteydessä.

Tehtävien määrä: 9 kpl

Kehittäjä: Alisa Rämö/Omnia

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Terveydenhoitajaopiskelijaryhmä/Hanna Björn, Jessi Hallaranta, Elsa Kylmänen, Matleena Laitala, Viola Takkinen, Jade Varala & Eevi Vuohtoniemi

Ammattioppilaitos tutuksi infografiikalla

Infografiikassa näkyy minten ammattioppilaitoksessa opiskellaan, esimerkkejä ammateista, joihin valmistutaan, minkä verran opintoihin kuuluu lukemista ja minkä verran työssäoppimista.

Tavoite: Valma-opiskelijat tutustuvat toiminnallisesti siihen, miten ammattioppilaitokseen haetaan, miten siellä opiskellaan ja mitä tapahtuu valmistumisen jälkeen. Tehtävissä hyödynnetään CONNEXT-hankkeessa tuotettua Kohti sopivaa opiskelupaikkaa -infografiikkaa.

Soveltaminen: Ideoita voi soveltaa muille peruskoulun jälkeisiä jatko-opintoja suunnitteleville.

Tehtävien määrä: 9 kpl

Kehittäjä: Alisa Rämö/Omnia

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Anna Sarkama-Antila/Peipot Oy

2. Tehtäviä hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukemiseen

Nämä tehtäväkokonaisuudet on suunniteltu tilanteisiin, joissa halutaan käsitellä hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyviä kysymyksiä kuten unta, rahankäyttöä ja pelaamista. Nuorten lisäksi niitä voi hyvin soveltaa aikuisten kanssa tehtävässä työssä.

Voimavarojen talo

Tavoite: Tehtävien avulla nuoret voivat käsitellä omia voimavarojaan ja arkeen voimia tuovia asioita. Ne sopivat suoritettavaksi pitemmän ajanjakson aikana, vaikka muutama tehtävä kerrallaan. Valtaosa tehtävistä suoritetaan itsenäisesti.

Soveltaminen: Ideoita voi muokata myös enemmän ryhmässä toteutettaviksi.

Tehtävien määrä: 19 kpl

Kehittäjä: Livian ja Mieli ry:n Voimavarojen talo -materiaalin pohjalta Tuulia Simulainen, Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Ville Ahonen, HNMKY:n työpaja

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Livia ja Mieli ry, Voimavarojen talo-materiaali

Raha ratkaisee – talous hallintaan

Tavoite: Tehtävissä osallistujat seuraavat tarinan päähenkilöä, opiskelija Tonia ja hänen kuukauden aikana tekemiään, talouteen liittyviä valintojaan. Tonin rahojen riittämistä seurataan budjettilaskurilla. Miten käykään uhkapelaamisen ja ulkomaan matkan kanssa?

Soveltaminen: Sisältöjä voidaan muokata vielä paremmin tietyn kohderyhmän arkeen sopiviksi.

Tehtävien määrä: 10 kpl

Kehittäjä: Aleksi Johansson ja Jouni Piekkari/Metropolia Ammattikorkeakoulu. Alkuperäinen idea: pelillisyysopintojakson opiskelijat Jari Koskiniemi, Xiong-Wen Lee, Ville Luhtaranta ja Hanna Kinnunen-Tuovinen.

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Pixabay/Olichel

Peliöverit

Tavoite: Tehtävissä osallistujat voivat eläytyä liikaa pelaavan nuoren elämään. Soveltuu nuorten tai ammattilaisten ryhmille. Roolipeli tarjoaa mahdollisuuden pohtia yhdessä esimerkiksi sitä, miten läheinen voi tunnistaa ongelmapelaamisen, miten tilanteeseen voi löytää ratkaisun ja miten pelaamisen hyvät puolet voivat olla tulevaisuuden vahvuuksia.

Soveltaminen: Tarinallista roolipeli-ideaa voi soveltaa muihinkin aiheisiin.

Tehtävien määrä: 8 kpl

Kehittäjä: Jouni Piekkari/Metropolia Ammattikorkeakoulu

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Pixabay/Viki_B

Seikkailu unitutkijan matkassa

Tavoite: Tässä tehtäväpaketissa osallistujat seikkailevat kuvitteellisen unitutkija Klaus von Treumenstellerin kanssa aikavyöhykkeeltä toiselle ja tutustuvat uneen liittyviin ilmiöihin. Tehtävien suorittamisen yhteydessä saadaan useita käytännön vinkkejä, miten nukkumista ja unen laatua voisi parantaa.

Soveltaminen: Tarinallisuutta ja paikannusta GoogleMapsin kautta voidaan soveltaa myös muihin aihesisältöihin.

Tehtävien määrä: 9 kpl

Kehittäjä: Marianne Sipilä, Jouni Piekkari ja Aleksi Johansson, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Pixabay/Darkmoon_Art

Unikaveri – tehtäviä unen seurantaan

Tavoite: Tehtävät auttavat univaikeuksista kärsivää tunnistamaan ja hyödyntämään itselle tärkeitä uneen ja nukkumiseen liittyviä toiminta- ja reaktiotapoja sekä pohtimaan jokapäiväistä uneen ja nukkumiseen vaikuttavia tekijöitä. Sopii suoritettavaksi pitemmän ajanjakson, esimerkiksi monta kuukautta kestävän pajajakson tai työkokeilun, aikana.

Soveltaminen: Ideoita voi muokata myös enemmän ryhmässä toteutettaviksi.

Tehtävien määrä: 21 kpl, jaettuna 4 etenemistasolle:

  • 0. Tunnista unihaasteesi
  • 1. Kohti parempaa unta
  • 2. Uusien unitaitojen hankinta
  • 3. Unimestaruus -passi.

Kehittäjä: Marianne Sipilä, Jouni Piekkari ja Aleksi Johansson, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Pixabay, MartinKra

Kalle koutsi pulassa

Tavoite: Ammattilaiset tutustuvat toiminnallisesti eri hankkeiden tuottamiin, tasa-arvoa ja sukupuolisensitiivisyyttä käsitteleviin materiaaleihin. Samalla he tutustuvat aiheeseen keskustellen ja tehtäviä suorittaen.

Soveltaminen: Ideoita voi muokata sukupuolten tasa-arvon käsittelyyn myös muiden ryhmien kanssa sekä materiaalien esittelyyn myös muista aiheista.

Tehtävien määrä: 7 kpl

Kehittäjä: Metropolia Ammattikorkeakoulu, XAMK ja Turun tulevaisuuden tutkimuskeskus

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: PeliKlaani-hanke

3. Tehtäviä liikkumaan innostamiseen

Nämä tehtäväkokonaisuudet on suunniteltu lisäämään liikkumista luonnossa ja kaupunkiympäristössä, mutta niitä voi soveltaa myös sisätiloihin. Tehtäväkokonaisuudet linkittävät liikkumista erityisesti sellaisiin asiasisältöihin, joihin liikkumista ei ole aina perinteisesti yhdistetty.

Liiku luonnossa laskien

Kartta Oittaan alueesta, jossa on Kellonummen hautausmaa merkittynä erikseen.

Tavoite: Opiskelijat tekevät matemaattisia tehtäviä liikkuen ja omaa kehoa hyödyntäen. Samalla he tutustuvat Oittaan ulkoilualueen luontopolkuun.

Soveltaminen: Ideoita voi soveltaa matematiikan opiskeluun valmentavissa opinnoissa tai peruskoulussa. Tehtävät soveltuvat toteutettavaksi missä tahansa ulkoympäristössä.

Tehtävien määrä: 12 kpl

Kehittäjä: Anni Siltala/Omnia

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Google maps

Liiku ja liikuta!

Ylhäältä kuvattuna neljä henkilöä lattiaalla selällään makoulemassa päät vastakkain. He muodostavat tähtikuvion ja heidän kasvonsa edessä on sulkapallomailat.

Tavoite: Osallistujat pääsevät ajattelemaan liikkumista ja liikuntaa eri näkökulmista samalla, kun saavat liikuttaa omaa kehoaan kotiolosuhteissa. Tehtävät sopivat hyvin tilanteisiin, jossa mietitään, miten itseään ja muita voisi innostaa liikkumaan.

Soveltaminen: Ideoita voi soveltaa esimerkiksi erilaisissa tilaisuuksissa, joissa halutaan aktivoida osallistujia liikkumaan tai pohtimaan omaa suhdettaan liikkumiseen tai niitä voidaan hyödyntää yksittäisinä aktivoivina tehtävinä.

Tehtävien määrä: 8 kpl

Kehittäjät: Jouni Piekkari ja Tiina Lehto-Lundén/Metropolia Ammattikorkeakoulu

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Aino Keloharju ja Jouni Piekkari

Järkkää liikuntatapahtuma

Skeittaava henkilön ympärillä on henkilöitä, jotka harrastavat vapaauintia uima-altaassa, juoksua urheilukentällä, pyöräilyä sekä kaksi ruohokenttää lähestyvää henkilöä.. Piirroskollaasi.

Tavoite: Tätä tehtäväkokonaisuutta voi käyttää, kun halutaan aktivoida osallistujia miettimään, mitä erityisesti liikunnallisen tapahtuman järjestäminen vaatii. Sisällöt on suunniteltu ESLU:n (Etelä-Suomen liikunta ja urheilu) olemassa olevan Järkkää tapahtuma -koulutuksen mukaisesti.

Soveltaminen: Ideoita voi soveltaa esimerkiksi erilaisissa nuorille suunnatuissa ohjaajakoulutuksissa.

Tehtävien määrä: 8 kpl

Kehittäjät: Sari Lähdesmäki/Etelä-Suomen liikunta ja urheilu sekä Tiina Lehto-Lundén/Metropolia Ammattikorkeakoulu

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: Sara Pacelli/Metropolia Ammattikorkeakoulu

Nyt treenataan!

Kuusi nuorta roikkuvat crossfit-telineissä ulkona. Kuva on ylösalaisin.

Tavoite: Opiskelijat harjoittelevat lihaskuntoliikkeitä ryhmässä ja haastavat itseään ja kehoaan, samalla opitaan liikuntaan liittyviä ilmaisuja englanniksi. Tehtäviä voi toteuttaa joko sisätiloissa tai ulkona.

Soveltaminen: Ideoita voi soveltaa esimerkiksi liikuntatunneilla tai liikunnallisina “välipaloina” millä tahansa opiskeluasteella. Tehtävät voi tehdä kokonaisuutena tai yksittäisinä harjoitteina. Soveltuu myös muille kohderyhmille.

Tehtävien määrä: 8 kpl

Kehittäjä: Aliisa Rämö/Omnia

Materiaalit

Tehtäväkokonaisuuden taustakuva: HNMKY/Nadiifo Omer

Metropolia Ammattikorkeakoulun rinnalla tehtäväkokonaisuuksia on ollut kehittämässä suuri joukko ammattilaisia, joille kaikille suuri kiitos!

Erityisen merkittävässä roolissa ovat olleet CONNEXT-kumppanit Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, Helsingin NMKY, Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä Omnia. Arvokkaan panoksen tehtävien kehittämiseen ja testaamiseen ovat antaneet myös Loisto Setlementin Poikien Talo ja Tyttöjen Talo, Mieli ry, Plan International ja monet CONNEXT-koulutuksiin osallistuneet ammattilaiset.

Hauskoja hyödyllisiä hetkiä pelillisyyden äärelle!

© Metropolia Ammattikorkeakoulu & Stadin ammatti- ja aikuisopisto & Omnia & Etelä-Suomen liikunta ja urheilu & HNMKY & tekijät 2021

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Toimittajat: Tiina Lehto-Lundén & Mai Salmenkangas, CONNEXT for inclusion -hanke

Tekninen toteutus:
Riikka Wallin (verkkosivu, saavutettavuus)
Tiina Veijola (ThingLink, Word-tiedostot)
Tiina Lehto-Lundén & Mai Salmenkangas (seppo.io)

Bannerkuva: Riikka Käkelä-Rantalainen/Nettienkelit

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 49
Helsinki 2021

ISBN 978-952-328-331-2
ISSN 2490-2055

Tämä tuotos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä pois lukien siinä olevat kuvat.

Ideoita pelillisyyteen hurahtaneille -nettijulkaisu on kehitetty osana CONNEXT for inclusion -hanketta (ESR 2018-21), jonka kohderyhmänä ovat maahan muuttaneet nuoret, heidän vanhempansa sekä nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Hankkeessa kehitetään erilaisia ohjauksen välineitä sekä pelillistä, liikunnallista ja toiminnallista pedagogiikkaa, jonka avulla tuetaan oikean opintopolun löytymistä ja opintoihin sitoutumista.

www.connextforinclusion.eu/fi