Tieto-ohjattu rakentaminen

Metropolia on perustanut  Tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymän, joka kokoaa yhteen rakennetun ympäristön toimijat ja asiakkaat uudistamaan ja kehittämään rakennusalaa yhdessä Metropolian opiskelijoiden, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Taustalla on meneillään oleva rakennusalan murros, jota  vauhdittavat useat erilaiset ajurit, kuten digitalisaatio, käyttäjätarpeiden muutos, ympäristötehokkuusvaatimukset sekä rakennuskannan kunnosta aiheutuvat haasteet.

Innovaatiokeskittymä toimii katalyyttina tietoa hyödyntävien rakennusprosessien kehityksessä, kehittää uusia teknologioita palvelemaan prosesseja  sekä orkestroi kumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Yhteistyön tuloksina syntyy uutta osaamista ja innovaatioita, tuotteita ja palveluita, joita siirretään käytäntöön mm. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyön, opiskelijaprojektien, opinnäytetöiden, yrittäjyyden ja kumppanuuksien avulla..

Innovaatiokeskittymän toimintaa kirittää Ratkaisujen Areena -kokeilu- ja yhteistyöalusta, jossa innovaatiot ja osaamiset syntyvät innostavassa yhteistyössä.

Rakennus- ja kiinteistöalalla tieto-ohjattu rakentaminen merkitsee digitalisaation hyödyntämistä rakennus- ja kiinteistöalan tarpeisiin. Nykyaikaisilla tiedonhallinta- ja tekoälysovelluksilla pystytään analysoimaan suuria tietomääriä, mikä luo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja palveluprosessin tehostamiseen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Näin voidaan varmistaa hyvät, laadukkaat, sekä taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävät ratkaisut.  

Teemallisesti innovaatiokeskittymän ytimessä ovat:

  • käyttäjien muuttuvien tarpeiden ymmärtäminen ja päätöksenteon ohjaus näiden tarpeiden perusteella resurssiviisaasti
  • suunnitteluvaiheessa syntyvän tiedon täydentäminen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta kerättävällä mittaus- ja analysointitiedolla
  • tiedon analysointi nykyaikaisilla tiedonhallinta ja tekoälysovelluksilla rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa
  • haasteisiin vastaavan yhdyskunta-, rakennus, ja talotekniikan kehittäminen ja testaaminen sekä käytäntöön soveltaminen
  • kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksen kehittäminen yhdistämällä rakentamisen ja tietotekniikan osaamisia uudella asiakkaita, opiskelijoita ja toimialaa palvelevalla tavalla.

Laajennamme parhaillaan osaaja- ja kumppaniverkostoa. Tervetuloa mukaan innovatiiviseen yhteistyöhön ja uudistamaan suomalaista rakennusalaa!

Valitse teema

Ilmiö

Kiinteistö- ja rakentamisala murroksessa

Kaupungistuminen, yhteisöllisyys ja digitalisaatio asettavat myös kiinteistö- ja rakentamisalan uudenlaisten kysymysten eteen. Mahdollisia ratkaisuja voi löytyä asiakaslähtöisemmästä ajattelusta ja palvelumuotoilusta.

Lue lisää Rakennusteollisuuden artikkelista

Ilmiö

Datavallankumous ja liiketoiminta

Solitan Think Tank -ryhmä selvitti dataliiketoiminnan tulevaisuutta ja nykytilaa Suomessa.

Lue julkaisu (pfd)

Ilmiö

Robotiikka

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä avointen robottialustojen hyödyntämisessä. Robotiikka on läpileikkaavana teemana jokaisessa Metropolian innovaatiokeskittymässä.

Lue lisää.

Osaaminen

EU-maiden BIMEET -osaamiskonsortio

Metropolian roolina on kehittää BIM-koulutusta, -koulutussisältöjä ja uudenlaisia toteutusmuotoja sekä BIM-kompetenssien määritystä ja arviointia..

Lue lisää

Osaaminen

Tieto-ohjattu rakentaminen AMK-tutkintojen opetussuunnitelmissa

Miten teema huomioitu AMK-tutkintojen opetussuunnitelmissa?

Osaaminen

Tietomallinnus YAMK-tutkintojen vapaasti valittavissa opinnoissa

Tietomallikoordinaattori-koulutuksen tai muita vapaasti valittavia alan opintoja voi sisällyttää alan ylempiin AMK-tutkintoihin.

Täydennys- ja muuntokoulutus

Bim-perusteet verkko-opintoina

Tietomallien käyttöä edellytetään jo nyt kaikissa julkisissa rakennushankkeissa. BIM-perusteet mahdollistaa tietomallintamisen perusteiden omaksumisen helposti saavutettavina verkko-opintoina .

Tutustu koulutukseen

Täydennys- ja muuntokoulutus

BIM-koordinaattori-koulutuksen viides ryhmä käynnistymässä

Tietomallikoordinaattori-koulutuksissa on ollut osallistujia talo- ja infrarakentamisen sekä talotekniikan aloilta, sekä yritys- että kuntasektorilta.

Tutustu koulutukseen ja osallistujien kokemuksiin

Täydennys- ja muuntokoulutus

Bimin syventävät opinnot

Rakentamisen tietomallit tulevat muuttamaan koko rakennusalan toimintatapaa tuottavammaksi ja tehokkaammaksi. Myös BIM-työskentelyä voi tehostaa esimerkiksi opiskelemalla eri ohjelmistojen välistä tiedonsiirtoa.

Tutustu koulutukseen

Täydennys- ja muuntokoulutus

Bim-manageri-koulutus hankkeiden johtamiseen

BIM-manageri ohtaa hankkeen tietomallintamista yhdessä tilaajan ja projektijohdon kanssa ja edistää yhteistoiminnallista rakentamista.

Tutustu koulutukseen

Täydennys- ja muuntokoulutus

Rakennusautomaatiolla parempi energiatehokkuus

Rakennusautomaation merkitys työelämässä kasvaa kovaa vauhtia ja alan asiantuntijat ovat kysyttyjä työelämässä. Metropolia vastasi tähän tarpeeseen uudella lähes vuoden mittaisella koulutuksella, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Tutustu koulutukseen ja osallistujien kokemuksiin

Aluekehittäminen

Cities as disruption platforms -seminaari Helsingissä

Ril Events ja KiraDigi-hanke järjestivät kansainvälisen huippuseminaarin rakennusalan digitalisaatiosta teemalla Cities as disruption platforms.

Lue lisää seminaarista

Aluekehittäminen

Kaupungeilla keskeinen rooli rakennusalan murroksessa

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin puhujat esittelivät tuoreita innovaatioita ja kokeiluja ja haastoivat kuulijoita tekemään yhteistyötä paremman rakennetun ympäristön puolesta.

Lue lisää KIRA-foorumin sivuilta

Tutkimus ja kehitys

Palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö

KIRA-Digi-hankkeessa toteutetaan palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö, jossa eri toimijat voivat testata ja pilotoida omia ratkaisujaan ja niiden toimintaa osana palveluasumisen ja mielekkään kotona asumisen ympäristöä. 

Lue lisää 

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Metropolian innovaatioprojektit (MINNO)

Innovaatioprojektit ovat yksi keskeisistä työelämäyhteistyötavoistamme. Monialaisilla innovaatioprojekteilla vastataan aluekehittämishaasteeseen ja integroidaan tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen.

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Minnofest

Opiskelijat esittelevät ständeillä, postereilla, videoklipeillä ja pitchaus-esityksillä monialaisia innovaatioprojektejaan MINNOFesteillä. 

Tieto ja teknologia

Digital Construction: What´s New and What´s Changing?

What exactly is tech doing for property and construction? Few examples of innovations in the field right now: drones, 3D-printing and robots.

Read the article in Michael Page's site

Tieto ja teknologia

How Digital Twin Technology Can Help the Construction Industry?

What if we could have instant access to all the information about a construction site, down to smallest details about every person, tool, and bolt? All this is achievable with a digital twin.

Read the article in IntellectSoft's site

Tieto ja teknologia

The new age of engineering and construction technology

New technologies are transforming all stages of the engineering and construction process. What companies need to know about the evolving landscape?

Read the article in McKinsey&Company's site

Tieto ja teknologia

Digital Construction and Infrastructures

Startup Europe Partnership has designed a research highlights infograph on digital construction and infrastructures.

See the infograph (pdf)

Ihminen

Suomesta Ihmiskeskeinen, ennakointikykyinen yhteiskunta

Ihmiskeskeisessä ja ennakointikykyisessä yhteiskunnassa palvelut ovat saatavilla jatkuvasti ja ihmisillä on aidosti mahdollisuus saada palveluita omien tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää Valtiovarainministeriön sivuilta

Ihminen

Digitalisaatio inhimillistää rakennusalan

Digitalisaatio mahdollistaa tehokkaamman rakentamisen lisäksi ihmisten tarpeiden huomioimisen kokonaan uusilla tavoilla. Digipalveluiden avulla ihmiset voivat vaikuttaa elinympäristöönsä ja esimerkiksi itse suunnitella koko talon.

Lue lisää Fira Oy:n blogista

Tapahtumat

BIMENE-seminaari - BIM Education and Networking Event

AMetropolia järjesti elokuussa 2018 BIM-tapahtuma, jossa keynote-puhujana oli alan kansainvälinen huippuvaikuttaja, professori Arto Kiviniemi Liverpoolin yliopistosta.

Lue lisää

Julkaisuja

Tieto-ohjattuun rakentamiseen liittyviä videoita

Yhteystiedot