Asiakas- ja palveluohjaus erikoistumiskoulutus, 30 op


Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamistasi. Koulutuksen suoritettuasi sinulla on osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut 21 ammattikorkeakoulua, jotka tekevät yhteistyötä koulutuksen toteutuksessa. Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Arcada, Laurea ja Metropolia toteuttavat erikoistumiskoulutuksen yhdessä.

Kenelle?

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteet on määritelty opintojaksoittain (pdf).

Opintojen toteutus ja rakenne

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuksessa on sekä lähi- että verkko-opiskelua, etä- ja vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilöohjausta. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Oppimis- ja kehittämistehtävät integroituvat työelämään ja tähtäävät henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittymiseen.

Koulutus sisältää:

  • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat, 5 op
  • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt, 5 op
  • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus, 5 op
  • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä, 5 op
  • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus, 5 op
  • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus, 5 op

Koulutuksen kesto: 16.1.2020 - 26.11.2020

Lähiopetuspäiviä on 10 kpl:

16.–17.1.2020
12.–13.3.2020
7.–8.5.2020
3–4.9.2020
15.10.2020
26.11.2020

Hakeminen

Hakuaika 1.-31.10.2019.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki aktivoituu ilmoittautumisen alkaessa.

Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnasta 15.11.2019.

Hinta

Vuoden 2020 Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus toteutuu Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja on osallistujille maksuton. Mahdollisissa myöhemmissä toteutuksissa on osallistujamaksu.

Yhteyshenkilö

Sisällölliset kysymykset

Asta Lassila, lehtori
asta.lassila @ metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Maarit Vallinkoski, koulutussuunnittelija
maarit.vallinkoski @ metropolia.fi