Johto ja organisaatio

Johtajisto

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Johtoryhmä


Lataa
kuvatiedosto

kuvaaja Markku Lempinen

Toimitusjohtaja-rehtori

Riitta Konkola, KL
puh. 09 7424 5003 tai
050 548 6069
Twitter @RiittaKonkola

sihteeri Minna Holm
puh. 09 7424 5007


Lataa
kuvatiedosto

kuvaaja Teemu Hartikainen

Varatoimitusjohtaja

Simo Mustila, KTM, MBA
puh. 044 220 3300

sihteeri Minna Holm
puh. 09 7424 5007


Lataa
kuvatiedosto

Kuvaaja Taavi Tihkan

Liiketoimintajohtaja

Katri Luukka, FT, MBA
puh. 040 573 6728
Twitter @katriluukka

sihteeri Kati Mailander
puh. 050 573 6282


Lataa
kuvatiedosto

Oppimisjohtaja

Tapani Martti, DI
puh. 040 771 9160

sihteeri Eeva Puttonen
puh. 040 834 3360


Lataa
kuvatiedosto

Kuvaaja Lauri Mannermaa

Kehitysjohtaja

Pekka Korhonen, FL
puh. 050 341 2527

sihteeri Minna Holm
puh. 09 7424 5007

Korhonen on Eeva Viitasen sijainen.


Lataa
kuvatiedosto

Kuvaaja Taavi Tihkan

TKI-johtaja

Anna-Maria Vilkuna, FT
puh. 040 334 7929

sihteeri Kati Mailander
puh. 050 573 6282


Lataa
kuvatiedosto

Kuvaaja Pertti Raami

Viestintäpäällikkö

Liisa Salo, YTM
puh. 050 363 7048

Twitter
@salolii

   

Muu johtajisto

 
   

 Kuvaaja Ilse Skog

Palvelujohtaja 

Anita Näslindh-Ylispangar, FT
puh. 040 749 2344

Näslindh-Ylispangar on Pekka Korhosen sijainen 22.1.2018 alkaen

 

Lataa 
kuvatiedosto

Kuvaaja Teemu Hartikainen

Johtaja,
yhteiskuntasuhteet

Tuire Ranta-Meyer, FT, MuM, dosentti
puh. 050 526 2002
Twitter @RantaMeyer

Lataa 
kuvatiedosto

Kuvaaja Lauri Mannermaa

Tietohallintojohtaja

Tuomo Rintamäki, VTM
puh. 09 7424 5010

sihteeri Ritva Suojärvi-Mäkinen
puh. 09 7424 5190

Lataa 
kuvatiedosto

Kuvaaja Daniel Leiviskä

Projektijohtaja

Simo Hoikkala, DI
puh. 050 366 0545

 

Innovaatiojohtaja, Asiakaslähtöiset
hyvinvointi- ja terveyspalvelut

Minna Elomaa-Krapu
puh. 040 637 4399

 

Innovaatiojohtaja, Älykäs liikkuminen

Oscar Nissin
040 674 8224

 

 

Innovaatiojohtaja, Toimiva ihmisten kaupunki

Mona Roman
puh. 040 555 1044

 

Innovaatiojohtaja, Puhtaat ja kestävät ratkaisut

Antti Tohka
puh. 040 142 4943

 


Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Hallituksen kokoonpano 10.5.2019 alkaen

 • hallituksen puheenjohtaja: OTK Henri Kuitunen, Helsinki
 • rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, Helsinki
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, Helsinki
 • professori Kalevi Ekman, Espoo
 • sivistystoimenjohtaja Harri Rinta-aho, Espoo
 • apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth, Vantaa
 • apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen, Vantaa
 • Kirsti Hämäläinen, lehtori, Metropolian henkilökunnan edustaja
 • Valtteri Markula, Metropolian opiskelijoiden edustaja

Hallituksen toimikausi alkoi 10.5.2019 ja jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Advisory Board

Advisory Boardin ensimmäisessä tapaamisessa 3.5.2017 keskustelut käytiin epämuodollisessa ja innostavassa hengessä.

Advisory Board on ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva neuvonantajaryhmä, joka antaa Metropolialle näkemystä tulevaisuuden työelämästä ja sen ilmiöistä ohjaten korkeakoulua kohti entistä parempaa, kansainvälisempää ja  yhteiskunnallisesti vaikuttavampaa toimintaa.

Kokoonpano 2017

 • Kari Kallonen, teollisuusneuvos
 • Mervi Karikorpi, varajohtaja (Teknologiateollisuus ry.)
 • Liisa Kivelä, viestintäjohtaja (Kone Oyj)
 • Tatu Laurila, yhteiskuntasuhdejohtaja (Novartis Oyj)
 • Reino Tammela, aluejohtaja (Nokia Networks Oy)
 • Mikko Leppänen, tekninen johtaja (Ramboll Oy)
 • Piia Sormunen, toimialajohtaja (Granlund Oy)
 • Mikael Jungner, toimitusjohtaja (Kreab Oy)
 • Siri Kolu, kirjailija, rehtori (Vantaan sanataidekoulu)
 • Markku Oksanen, johtaja (Pöyry Finland Oyj)
 • Erik Söderblom, teatteri- ja oopperaohjaaja
 • Tiina Immonen, rehtori (Mercuria)

Toimintaa koordinoivat toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Tuire Ranta-Meyer. Tapaamisiin kutsutaan Metropoliasta asiantuntijoita ja keskustelijoita teemakohtaisesti.

Neuvottelukunnat

Tutkinto-ohjelmilla on neuvottelukunnat, joissa on henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien lisäksi edustajia työelämästä. Yksi neuvottelukuntien tehtävistä onkin luoda ja kehittää tutkinto-ohjelmien yhteyksiä elinkeinoelämään.

Neuvottelukuntien tehtävänä on

 • toimia asiantuntijana opetussuunnitelmien, opetuksen ja muiden tutkinto-ohjelmiin liittyvien tehtävien ja toimintojen kehittämisessä
 • luoda ja kehittää yhteyksiä elinkeino- ja työelämään
 • antaa tarvittaessa lausuntoja tutkinto-ohjelmia sekä tutkinto-ohjelmien keskeisiä henkilövalintoja ja hankintoja koskevissa kysymyksissä
 • tehdä aloitteita tutkinto-ohjelmien alaan liittyvän toiminnan kehittämisestä.

Neuvottelukunnille voidaan antaa myös muita tehtäviä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.

Johtoryhmän Pelinavaajat-blogi

Täydennyskoulutus- ja yrityspalvelut

Tutustu yhteistyömahdollisuuksiin

Osaamisalueet