Metropolian strategia 2020

Metropolia on osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja

Metropolian uusi strategia ulottuu vuoteen 2020. Tahtotilanamme on olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja.

Strategiamme tähtää voimakkaasti uudistumiseen. Haluamme vahvistaa osaamisen kehittämistä, lisätä kilpailukykyä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistää Metropolian yhtenäisyyttä.

 • Keskittyminen

  Keskitymme laadukkaaseen oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön.

 • Uudistuminen

  Uudistamme toimintakulttuuriamme ja osaamista digitalisaation ja kehittyvien kampusten myötä.

 • Kasvu

  TKI- ja liiketoiminnassa haemme kasvua erityisesti vaikuttavuudessa ja ulkoisessa rahoituksessa.

Saavutamme päämäärämme joustavilla, jatkuvasti uudistuvilla oppimismahdollisuuksilla, palveluilla ja ratkaisuilla. Tarjoamme ympäristön, jossa henkilöstömme, opiskelijat ja yhteistyökumppanimme yhdessä kehittävät osaamistaan ja luovat uutta. Olemme kansainvälisesti vahva ja verkottunut toimija. Avoimen ja kokeilevan toimintakulttuurimme avulla muutamme yhteiskuntaa entistä paremmaksi meille kaikille.

Toimintaamme ohjaavat yhteiset arvomme:

 • Asiantuntijuus, joka on
  meille intohimo.

 • Korkea laatu, johon
  tähtäämme kaikessa
  toiminnassamme.

 • Yhteisöllisyys, joka on voimamme.

 • Avoimuus, joka on toimintatapamme.

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Pekka Korhonen
pekka.korhonen metropolia fi
puh. 050 341 2527

Metropolia keskittyy olennaiseen, uudistuu ja hakee kasvua