Digisti yhdessä -hankkeessa luodaan ja kehitetään ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Samalla rakennetaan taidealoja palveleva pedagoginen toimintamalli opiskelijoiden tiedon ja taidon rakentamisen tueksi.

Hanke rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, ja sitä koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanketta toteuttamassa on yhteensä kahdeksan korkeakoulua.

hankkeen-toimintamalli Digisti yhdessä -hanke sujuvoittaa opiskelua, tukee opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisprofiileja, uudistaa pedagogista osaamista, rakentaa korkeakoulujen yhteistyötä ja profiloitumista sekä tuottaa koulutustarjontaa täydennyskoulutukseen. Viereisessä kuviossa on kuvattu hankkeen toimintamallia; suurenna kuviota klikkaamalla.

Hankkeen projektisivut: dy.metropolia.fi

Lisätietoja hankkeesta

Projektipäällikkö Lea Vartiainen
p. 040 184 9142
lea.vartiainen metropolia fi 

Hankkeen toteuttajat

Digisti yhdessä -hanketta toteuttaa yhteistyössä kahdeksan korkeakoulua:

  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Centria ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu
  • Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Yrkeshögskolan Novia